Tranmere

Quốc tịch : England | Sân nhà: Prenton Park | Sức chứa: 16,567

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mellon, Micky
Mellon, Micky

CẦU THỦ

McCullough, Luke

McCullough, Luke

Vị trí: Hậu vệ

Davies, Scott
1

Davies, Scott

Vị trí: Thủ môn

Woods, Calum
2

Woods, Calum

Vị trí: Hậu vệ

Ridehalgh, Liam
3

Ridehalgh, Liam

Vị trí: Hậu vệ

Nelson, Sid
4

Nelson, Sid

Vị trí: Hậu vệ

Ray, George
5

Ray, George

Vị trí: Hậu vệ

Monthe, Manny
6

Monthe, Manny

Vị trí: Hậu vệ

Morris, Kieron
7

Morris, Kieron

Vị trí: Tiền đạo

Potter, Darren
8

Potter, Darren

Vị trí: Tiền vệ

Mullin, Paul
9

Mullin, Paul

Vị trí: Tiền đạo

Ferrier, Morgan
10

Ferrier, Morgan

Vị trí: Tiền đạo

Jennings, Connor
11

Jennings, Connor

Vị trí: Tiền đạo

Caprice, Jake
14

Caprice, Jake

Vị trí: Hậu vệ

Miller, Ishmael
15

Miller, Ishmael

Vị trí: Tiền đạo

Ellis, Mark
16

Ellis, Mark

Vị trí: Hậu vệ

Perkins, David
17

Perkins, David

Vị trí: Tiền vệ

Hepburn-Murphy, Rushian
18

Hepburn-Murphy, Rushian

Vị trí: Tiền đạo

Gilmour, Harvey
20

Gilmour, Harvey

Vị trí: Tiền vệ

Gumbs, Evan
21

Gumbs, Evan

Vị trí: Hậu vệ

Blackett-Taylor, Corey
23

Blackett-Taylor, Corey

Vị trí: Tiền đạo

Clarke, Peter
24

Clarke, Peter

Vị trí: Hậu vệ

Pilling, Luke
25

Pilling, Luke

Vị trí: Thủ môn

Spellman, Carl
26

Spellman, Carl

Vị trí: Tiền vệ

Thompson, Bailey
27

Thompson, Bailey

Vị trí: Tiền đạo

Banks, Oliver
28

Banks, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

Walker-Rice, Danny
29

Walker-Rice, Danny

Vị trí: Tiền đạo

Passant, Bayleigh
30

Passant, Bayleigh

Vị trí: Thủ môn

Hayde, Kyle
34

Hayde, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

Danns, Neil
35

Danns, Neil

Vị trí: Tiền vệ

Woodyard, Alex
36

Woodyard, Alex

Vị trí: Tiền vệ

Payne, Stefan
45

Payne, Stefan

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mellon, Micky
Mellon, Micky

CẦU THỦ

McCullough, Luke
0

McCullough, Luke

Vị trí: Hậu vệ

Davies, Scott
1

Davies, Scott

Vị trí: Thủ môn

Woods, Calum
2

Woods, Calum

Vị trí: Hậu vệ

Ridehalgh, Liam
3

Ridehalgh, Liam

Vị trí: Hậu vệ

Nelson, Sid
4

Nelson, Sid

Vị trí: Hậu vệ

Ray, George
5

Ray, George

Vị trí: Hậu vệ

Monthe, Manny
6

Monthe, Manny

Vị trí: Hậu vệ

Morris, Kieron
7

Morris, Kieron

Vị trí: Tiền đạo

Potter, Darren
8

Potter, Darren

Vị trí: Tiền vệ

Mullin, Paul
9

Mullin, Paul

Vị trí: Tiền đạo

Ferrier, Morgan
10

Ferrier, Morgan

Vị trí: Tiền đạo

Jennings, Connor
11

Jennings, Connor

Vị trí: Tiền đạo

Caprice, Jake
14

Caprice, Jake

Vị trí: Hậu vệ

Miller, Ishmael
15

Miller, Ishmael

Vị trí: Tiền đạo

Ellis, Mark
16

Ellis, Mark

Vị trí: Hậu vệ

Perkins, David
17

Perkins, David

Vị trí: Tiền vệ

Hepburn-Murphy, Rushian
18

Hepburn-Murphy, Rushian

Vị trí: Tiền đạo

Gilmour, Harvey
20

Gilmour, Harvey

Vị trí: Tiền vệ

Gumbs, Evan
21

Gumbs, Evan

Vị trí: Hậu vệ

Blackett-Taylor, Corey
23

Blackett-Taylor, Corey

Vị trí: Tiền đạo

Clarke, Peter
24

Clarke, Peter

Vị trí: Hậu vệ

Pilling, Luke
25

Pilling, Luke

Vị trí: Thủ môn

Spellman, Carl
26

Spellman, Carl

Vị trí: Tiền vệ

Thompson, Bailey
27

Thompson, Bailey

Vị trí: Tiền đạo

Banks, Oliver
28

Banks, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

Walker-Rice, Danny
29

Walker-Rice, Danny

Vị trí: Tiền đạo

Passant, Bayleigh
30

Passant, Bayleigh

Vị trí: Thủ môn

Hayde, Kyle
34

Hayde, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

Danns, Neil
35

Danns, Neil

Vị trí: Tiền vệ

Woodyard, Alex
36

Woodyard, Alex

Vị trí: Tiền vệ

Payne, Stefan
45

Payne, Stefan

Vị trí: Tiền đạo