tp cần thơ

- Việt Nam

Quốc tịch : Việt Nam | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo TP Cần Thơ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vinh, Dinh Hong

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vinh, Dinh Hong

CẦU THỦ

Lịch thi đấu TP Cần Thơ

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1

Kết quả thi đấu TP Cần Thơ

Huấn luyện viên

Vinh, Dinh Hong

Quốc gia:

Cầu thủ
728x90
130x300
130x300