torquay united

Torquay - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Plainmoor | Sức chứa: 6,104

Logo Torquay United

HUẤN LUYỆN VIÊN

Johnson, Gary

CẦU THỦ

1

MacDonald, Shaun

Vị trí: Thủ môn

1

Ryan Clarke

Vị trí: Thủ môn

2

Wynter, Ben

Vị trí: Tiền vệ

3

Liam Lloyd Davis

Vị trí: Tiền vệ

4

Damon Lathrope

Vị trí: Tiền vệ

6

Sendles-White, Jamie

Vị trí: Hậu vệ

7

Sam Chaney

Vị trí: Tiền vệ

7

Keating, Ruairi

Vị trí: Tiền đạo

8

Luke Young

Vị trí: Tiền vệ

9

Jon-Paul Pittman

Vị trí: Tiền đạo

9

Williams, Brett

Vị trí: Tiền đạo

10

Janneh, Saikou

Vị trí: Tiền đạo

11

Lemonheigh-Evans, Connor

Vị trí: Tiền đạo

11

Jake Gosling

Vị trí: Tiền vệ

13

Burton, George

Vị trí: Thủ môn

15

Koue Niate, Jean-Yves

Vị trí: Hậu vệ

16

Ryan Dickson

Vị trí: Hậu vệ

17

Cameron, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

20

Osborn, Neal

Vị trí: Thủ môn

Mitchell, Tallan

Vị trí: Tiền vệ

18

Andrews, Jake

Vị trí: Tiền vệ

18

Yan Klukowski

Vị trí: Tiền vệ

23

Ryan Higgins

Vị trí: Hậu vệ

Jakub Sokolik

Vị trí: Hậu vệ

Bobson Bawling

Vị trí: Tiền vệ

Mitchell, Reece

Vị trí: Tiền đạo

19

Jamie Reid

Vị trí: Tiền đạo

20

Kalala, Kalvin

Vị trí: Tiền vệ

21

Koszela, Olaf

Vị trí: Tiền đạo

22

Baxter, Josh

Vị trí: Hậu vệ

27

Jennison Myrie-Williams

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Johnson, Gary

CẦU THỦ

1

MacDonald, Shaun

Vị trí: Thủ môn

1

Ryan Clarke

Vị trí: Thủ môn

2

Wynter, Ben

Vị trí: Tiền vệ

3

Liam Lloyd Davis

Vị trí: Tiền vệ

4

Damon Lathrope

Vị trí: Tiền vệ

6

Sendles-White, Jamie

Vị trí: Hậu vệ

7

Sam Chaney

Vị trí: Tiền vệ

7

Keating, Ruairi

Vị trí: Tiền đạo

8

Luke Young

Vị trí: Tiền vệ

9

Jon-Paul Pittman

Vị trí: Tiền đạo

9

Williams, Brett

Vị trí: Tiền đạo

10

Janneh, Saikou

Vị trí: Tiền đạo

11

Lemonheigh-Evans, Connor

Vị trí: Tiền đạo

11

Jake Gosling

Vị trí: Tiền vệ

13

Burton, George

Vị trí: Thủ môn

15

Koue Niate, Jean-Yves

Vị trí: Hậu vệ

16

Ryan Dickson

Vị trí: Hậu vệ

17

Cameron, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

20

Osborn, Neal

Vị trí: Thủ môn

Mitchell, Tallan

Vị trí: Tiền vệ

18

Andrews, Jake

Vị trí: Tiền vệ

18

Yan Klukowski

Vị trí: Tiền vệ

23

Ryan Higgins

Vị trí: Hậu vệ

Jakub Sokolik

Vị trí: Hậu vệ

Bobson Bawling

Vị trí: Tiền vệ

Mitchell, Reece

Vị trí: Tiền đạo

19

Jamie Reid

Vị trí: Tiền đạo

20

Kalala, Kalvin

Vị trí: Tiền vệ

21

Koszela, Olaf

Vị trí: Tiền đạo

22

Baxter, Josh

Vị trí: Hậu vệ

27

Jennison Myrie-Williams

Vị trí: Tiền vệ

Kết quả thi đấu Torquay United

Huấn luyện viên

Johnson, Gary

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia:

01/01/1970

1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

30/04/1982

2

Tiền vệ

Quốc gia:

01/01/1970

3

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

23/11/1986

4

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

28/10/1989

6

Hậu vệ

Quốc gia:

01/01/1970

7

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/02/1996

7

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

16/07/1995

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

22/02/1993

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

24/10/1986

9

Tiền đạo

Quốc gia:

01/01/1970

10

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

11/01/2000

11

Tiền đạo

Quốc gia:

01/01/1970

11

Tiền vệ

Quốc gia: Gibraltar

11/08/1993

13

Thủ môn

Quốc gia:

01/01/1970

15

Hậu vệ

Quốc gia:

01/01/1970

16

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

14/12/1986

17

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

15/01/1997

20

Thủ môn

Quốc gia: Anh

02/01/1999

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

18

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

14/10/1997

18

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1987

23

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/05/1994

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

28/08/1993

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

21/09/1995

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

19/07/1995

19

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

15/07/1994

20

Tiền vệ

Quốc gia:

01/01/1970

21

Tiền đạo

Quốc gia:

01/01/1970

22

Hậu vệ

Quốc gia:

01/01/1970

27

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

17/05/1988

728x90
130x300
130x300