torquay united

Torquay - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Plainmoor | Sức chứa: 6,104

Logo Torquay United

HUẤN LUYỆN VIÊN

Johnson, Gary

CẦU THỦ

1

MacDonald, Shaun

Vị trí: Thủ môn

1

Ryan Clarke

Vị trí: Thủ môn

2

Wynter, Ben

Vị trí: Tiền vệ

3

Liam Lloyd Davis

Vị trí: Tiền vệ

4

Damon Lathrope

Vị trí: Tiền vệ

6

Sendles-White, Jamie

Vị trí: Hậu vệ

7

Sam Chaney

Vị trí: Tiền vệ

7

Keating, Ruairi

Vị trí: Tiền đạo

8

Luke Young

Vị trí: Tiền vệ

9

Jon-Paul Pittman

Vị trí: Tiền đạo

9

Williams, Brett

Vị trí: Tiền đạo

10

Janneh, Saikou

Vị trí: Tiền đạo

11

Lemonheigh-Evans, Connor

Vị trí: Tiền đạo

11

Jake Gosling

Vị trí: Tiền vệ

13

Burton, George

Vị trí: Thủ môn

15

Koue Niate, Jean-Yves

Vị trí: Hậu vệ

16

Ryan Dickson

Vị trí: Hậu vệ

17

Cameron, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

20

Osborn, Neal

Vị trí: Thủ môn

Mitchell, Tallan

Vị trí: Tiền vệ

18

Andrews, Jake

Vị trí: Tiền vệ

20

Kalala, Kalvin Lumbombo

Vị trí: Tiền vệ

23

Ryan Higgins

Vị trí: Hậu vệ

Jakub Sokolik

Vị trí: Hậu vệ

Bobson Bawling

Vị trí: Tiền vệ

18

Yan Klukowski

Vị trí: Tiền vệ

Mitchell, Reece

Vị trí: Tiền đạo

19

Jamie Reid

Vị trí: Tiền đạo

21

Koszela, Olaf

Vị trí: Tiền đạo

22

Baxter, Josh

Vị trí: Hậu vệ

27

Jennison Myrie-Williams

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Johnson, Gary

CẦU THỦ

1

MacDonald, Shaun

Vị trí: Thủ môn

1

Ryan Clarke

Vị trí: Thủ môn

2

Wynter, Ben

Vị trí: Tiền vệ

3

Liam Lloyd Davis

Vị trí: Tiền vệ

4

Damon Lathrope

Vị trí: Tiền vệ

6

Sendles-White, Jamie

Vị trí: Hậu vệ

7

Sam Chaney

Vị trí: Tiền vệ

7

Keating, Ruairi

Vị trí: Tiền đạo

8

Luke Young

Vị trí: Tiền vệ

9

Jon-Paul Pittman

Vị trí: Tiền đạo

9

Williams, Brett

Vị trí: Tiền đạo

10

Janneh, Saikou

Vị trí: Tiền đạo

11

Lemonheigh-Evans, Connor

Vị trí: Tiền đạo

11

Jake Gosling

Vị trí: Tiền vệ

13

Burton, George

Vị trí: Thủ môn

15

Koue Niate, Jean-Yves

Vị trí: Hậu vệ

16

Ryan Dickson

Vị trí: Hậu vệ

17

Cameron, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

20

Osborn, Neal

Vị trí: Thủ môn

Mitchell, Tallan

Vị trí: Tiền vệ

18

Andrews, Jake

Vị trí: Tiền vệ

20

Kalala, Kalvin Lumbombo

Vị trí: Tiền vệ

23

Ryan Higgins

Vị trí: Hậu vệ

Jakub Sokolik

Vị trí: Hậu vệ

Bobson Bawling

Vị trí: Tiền vệ

18

Yan Klukowski

Vị trí: Tiền vệ

Mitchell, Reece

Vị trí: Tiền đạo

19

Jamie Reid

Vị trí: Tiền đạo

21

Koszela, Olaf

Vị trí: Tiền đạo

22

Baxter, Josh

Vị trí: Hậu vệ

27

Jennison Myrie-Williams

Vị trí: Tiền vệ