Soc: Quen mang coi, trong tai thoi... ken de dieu khien tran dau

Sốc: Quên mang còi, trong tài thổi... kèn để điều khiển trận đấu

access_time 03-08-2019

Trong một trận đấu cấp thấp tại Anh mới đây, một vị trọng tài vì quên mang còi khi làm việc đã buộc phải sử dụng... kèn để ra hiệu lệnh cho các pha bóng trong 1 trận đấu.

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ