thụy điển

- Thụy Điển

Quốc tịch : Thụy Điển | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Thuy Dien

HUẤN LUYỆN VIÊN

Jan Andersson
Jan Andersson

CẦU THỦ

Olsen, Robin
1

Olsen, Robin

Vị trí: Thủ môn

Lustig, Mikael
2

Lustig, Mikael

Vị trí: Hậu vệ

Lindelof, Victor
3

Lindelof, Victor

Vị trí: Hậu vệ

Granqvist, Andreas
4

Granqvist, Andreas

Vị trí: Hậu vệ

Bengtsson, Pierre
5

Bengtsson, Pierre

Vị trí: Hậu vệ

Fransson, Alexander
6

Fransson, Alexander

Vị trí: Tiền vệ

Danielson, Marcus
6

Danielson, Marcus

Vị trí: Hậu vệ

Larsson, Sebastian
7

Larsson, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

Ekdal, Albin
8

Ekdal, Albin

Vị trí: Tiền vệ

Berg, Marcus
9

Berg, Marcus

Vị trí: Tiền đạo

Forsberg, Emil
10

Forsberg, Emil

Vị trí: Tiền đạo

Guidetti, John
11

Guidetti, John

Vị trí: Tiền đạo

Johnsson, Karl Johan
12

Johnsson, Karl Johan

Vị trí: Thủ môn

Svensson, Gustav
13

Svensson, Gustav

Vị trí: Tiền vệ

Helander, Filip
14

Helander, Filip

Vị trí: Hậu vệ

Isak, Alexander
15

Isak, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

Krafth, Emil
16

Krafth, Emil

Vị trí: Hậu vệ

Gagliolo, Riccardo
17

Gagliolo, Riccardo

Vị trí: Hậu vệ

Tankovic, Muamer
18

Tankovic, Muamer

Vị trí: Tiền đạo

Andersson, Sebastian
19

Andersson, Sebastian

Vị trí: Tiền đạo

Olsson, Kristoffer
20

Olsson, Kristoffer

Vị trí: Tiền vệ

Sema, Ken
21

Sema, Ken

Vị trí: Tiền vệ

Quaison, Robin
22

Quaison, Robin

Vị trí: Tiền đạo

Nordfeldt, Kristoffer
23

Nordfeldt, Kristoffer

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Jan Andersson
Jan Andersson

CẦU THỦ

Olsen, Robin
1

Olsen, Robin

Vị trí: Thủ môn

Lustig, Mikael
2

Lustig, Mikael

Vị trí: Hậu vệ

Lindelof, Victor
3

Lindelof, Victor

Vị trí: Hậu vệ

Granqvist, Andreas
4

Granqvist, Andreas

Vị trí: Hậu vệ

Bengtsson, Pierre
5

Bengtsson, Pierre

Vị trí: Hậu vệ

Fransson, Alexander
6

Fransson, Alexander

Vị trí: Tiền vệ

Danielson, Marcus
6

Danielson, Marcus

Vị trí: Hậu vệ

Larsson, Sebastian
7

Larsson, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

Ekdal, Albin
8

Ekdal, Albin

Vị trí: Tiền vệ

Berg, Marcus
9

Berg, Marcus

Vị trí: Tiền đạo

Forsberg, Emil
10

Forsberg, Emil

Vị trí: Tiền đạo

Guidetti, John
11

Guidetti, John

Vị trí: Tiền đạo

Johnsson, Karl Johan
12

Johnsson, Karl Johan

Vị trí: Thủ môn

Svensson, Gustav
13

Svensson, Gustav

Vị trí: Tiền vệ

Helander, Filip
14

Helander, Filip

Vị trí: Hậu vệ

Isak, Alexander
15

Isak, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

Krafth, Emil
16

Krafth, Emil

Vị trí: Hậu vệ

Gagliolo, Riccardo
17

Gagliolo, Riccardo

Vị trí: Hậu vệ

Tankovic, Muamer
18

Tankovic, Muamer

Vị trí: Tiền đạo

Andersson, Sebastian
19

Andersson, Sebastian

Vị trí: Tiền đạo

Olsson, Kristoffer
20

Olsson, Kristoffer

Vị trí: Tiền vệ

Sema, Ken
21

Sema, Ken

Vị trí: Tiền vệ

Quaison, Robin
22

Quaison, Robin

Vị trí: Tiền đạo

Nordfeldt, Kristoffer
23

Nordfeldt, Kristoffer

Vị trí: Thủ môn