the strongest

La Paz - Bolivia

Quốc tịch : Bolivia | Sân nhà: Estadio Hernando Siles | Sức chứa: 42,000

Logo The Strongest

HUẤN LUYỆN VIÊN

Escobar, Pablo

CẦU THỦ

1

Galindo, Pedro

Vị trí: Thủ môn

2

Ortiz, Maximiliano

Vị trí: Hậu vệ

3

Sotomayor, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

4

Sagredo, Jose

Vị trí: Hậu vệ

5

Martelli, Fernando

Vị trí: Hậu vệ

6

Jara, Agustin

Vị trí: Hậu vệ

Ibarguen, Edis

Vị trí: Tiền vệ

7

Vargas, Rodrigo

Vị trí: Tiền đạo

8

Vaca, Ramiro

Vị trí: Tiền vệ

9

Blackburn, Rolando

Vị trí: Tiền đạo

10

Castro, Raul

Vị trí: Tiền vệ

11

Campos, Jhasmani

Vị trí: Tiền vệ

12

Gutierrez, Johan

Vị trí: Thủ môn

13

Adolfo Machado

Vị trí: Hậu vệ

14

Wayar, Diego

Vị trí: Tiền vệ

15

Gomez, Richet

Vị trí: Tiền vệ

16

Veizaga, Walter

Vị trí: Tiền vệ

17

Bejarano, Marvin

Vị trí: Hậu vệ

18

Reinoso, Jair

Vị trí: Tiền đạo

19

Vaca, Daniel

Vị trí: Thủ môn

20

Cardozo, Rudy

Vị trí: Tiền vệ

21

Alencastro, Ronaldo

Vị trí: Tiền vệ

22

Valverde, Juan

Vị trí: Hậu vệ

23

Checa, David

Vị trí: Hậu vệ

24

Cure, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

25

Vaca, Henry

Vị trí: Tiền vệ

Alencastro, Estalin

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Escobar, Pablo

CẦU THỦ

1

Galindo, Pedro

Vị trí: Thủ môn

2

Ortiz, Maximiliano

Vị trí: Hậu vệ

3

Sotomayor, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

4

Sagredo, Jose

Vị trí: Hậu vệ

5

Martelli, Fernando

Vị trí: Hậu vệ

6

Jara, Agustin

Vị trí: Hậu vệ

Ibarguen, Edis

Vị trí: Tiền vệ

7

Vargas, Rodrigo

Vị trí: Tiền đạo

8

Vaca, Ramiro

Vị trí: Tiền vệ

9

Blackburn, Rolando

Vị trí: Tiền đạo

10

Castro, Raul

Vị trí: Tiền vệ

11

Campos, Jhasmani

Vị trí: Tiền vệ

12

Gutierrez, Johan

Vị trí: Thủ môn

13

Adolfo Machado

Vị trí: Hậu vệ

14

Wayar, Diego

Vị trí: Tiền vệ

15

Gomez, Richet

Vị trí: Tiền vệ

16

Veizaga, Walter

Vị trí: Tiền vệ

17

Bejarano, Marvin

Vị trí: Hậu vệ

18

Reinoso, Jair

Vị trí: Tiền đạo

19

Vaca, Daniel

Vị trí: Thủ môn

20

Cardozo, Rudy

Vị trí: Tiền vệ

21

Alencastro, Ronaldo

Vị trí: Tiền vệ

22

Valverde, Juan

Vị trí: Hậu vệ

23

Checa, David

Vị trí: Hậu vệ

24

Cure, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

25

Vaca, Henry

Vị trí: Tiền vệ

Alencastro, Estalin

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu The Strongest

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1
Division Profesional, Apertura Bảng Xếp Hạng
04:15 - 18/02 jorge wilstermann vs the strongest
Huấn luyện viên

Escobar, Pablo

Quốc gia: Bolivia

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Bolivia

13/04/1995

2

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

11/10/1989

3

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

02/07/1999

4

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

10/03/1994

5

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

08/02/1986

6

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

01/06/1992

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

22/11/1991

7

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

01/09/1989

8

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

01/07/1999

9

Tiền đạo

Quốc gia: Panama

09/01/1990

10

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

19/08/1989

11

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

10/05/1988

12

Thủ môn

Quốc gia: Bolivia

27/09/1996

13

Hậu vệ

Quốc gia: Panama

14/02/1985

14

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

15/10/1993

15

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

12/12/2000

16

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

24/07/1988

17

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

06/03/1988

18

Tiền đạo

Quốc gia: Colombia

07/06/1985

19

Thủ môn

Quốc gia: Bolivia

03/11/1978

20

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

14/02/1990

21

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

15/01/1995

22

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

24/06/1990

23

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

28/05/1993

24

Tiền đạo

Quốc gia: Venezuela

07/04/1990

25

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

27/01/1988

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

01/01/1970

728x90
130x300
130x300