the strongest

La Paz - Bolivia

Quốc tịch : Bolivia | Sân nhà: Estadio Hernando Siles | Sức chứa: 42,000

Logo The Strongest

HUẤN LUYỆN VIÊN

Escobar, Pablo

CẦU THỦ

1

Galindo, Pedro

Vị trí: Thủ môn

Demiquel, Luis

Vị trí: Hậu vệ

2

Ortiz, Maximiliano

Vị trí: Hậu vệ

3

Sotomayor, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

4

Sagredo, Jose

Vị trí: Hậu vệ

5

Martelli, Fernando

Vị trí: Hậu vệ

6

Jara, Agustin

Vị trí: Hậu vệ

7

Vargas, Rodrigo

Vị trí: Tiền đạo

8

Vaca, Ramiro

Vị trí: Tiền vệ

9

Blackburn, Rolando

Vị trí: Tiền đạo

10

Castro, Raul

Vị trí: Tiền vệ

11

Campos, Jhasmani

Vị trí: Tiền vệ

12

Gutierrez, Johan

Vị trí: Thủ môn

13

Adolfo Machado

Vị trí: Hậu vệ

14

Wayar, Diego

Vị trí: Tiền vệ

15

Gomez, Richet

Vị trí: Tiền vệ

16

Veizaga, Walter

Vị trí: Tiền vệ

17

Bejarano, Marvin

Vị trí: Hậu vệ

18

Reinoso, Jair

Vị trí: Tiền đạo

19

Vaca, Daniel

Vị trí: Thủ môn

20

Cardozo, Rudy

Vị trí: Tiền vệ

22

Valverde, Juan

Vị trí: Hậu vệ

23

Checa, David

Vị trí: Hậu vệ

Ibarguen, Edis

Vị trí: Tiền vệ

21

Alencastro, Ronaldo

Vị trí: Tiền vệ

24

Cure, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

25

Vaca, Henry

Vị trí: Tiền vệ

Ferrufino Arauz, Roler

Vị trí: Tiền đạo

Alencastro, Estalin

Vị trí: Tiền đạo

28

Ovando, Yeltsin

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Escobar, Pablo

CẦU THỦ

1

Galindo, Pedro

Vị trí: Thủ môn

Demiquel, Luis

Vị trí: Hậu vệ

2

Ortiz, Maximiliano

Vị trí: Hậu vệ

3

Sotomayor, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

4

Sagredo, Jose

Vị trí: Hậu vệ

5

Martelli, Fernando

Vị trí: Hậu vệ

6

Jara, Agustin

Vị trí: Hậu vệ

7

Vargas, Rodrigo

Vị trí: Tiền đạo

8

Vaca, Ramiro

Vị trí: Tiền vệ

9

Blackburn, Rolando

Vị trí: Tiền đạo

10

Castro, Raul

Vị trí: Tiền vệ

11

Campos, Jhasmani

Vị trí: Tiền vệ

12

Gutierrez, Johan

Vị trí: Thủ môn

13

Adolfo Machado

Vị trí: Hậu vệ

14

Wayar, Diego

Vị trí: Tiền vệ

15

Gomez, Richet

Vị trí: Tiền vệ

16

Veizaga, Walter

Vị trí: Tiền vệ

17

Bejarano, Marvin

Vị trí: Hậu vệ

18

Reinoso, Jair

Vị trí: Tiền đạo

19

Vaca, Daniel

Vị trí: Thủ môn

20

Cardozo, Rudy

Vị trí: Tiền vệ

22

Valverde, Juan

Vị trí: Hậu vệ

23

Checa, David

Vị trí: Hậu vệ

Ibarguen, Edis

Vị trí: Tiền vệ

21

Alencastro, Ronaldo

Vị trí: Tiền vệ

24

Cure, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

25

Vaca, Henry

Vị trí: Tiền vệ

Ferrufino Arauz, Roler

Vị trí: Tiền đạo

Alencastro, Estalin

Vị trí: Tiền đạo

28

Ovando, Yeltsin

Vị trí: Tiền đạo