the new saints

Oswestry - Xứ Wales

Quốc tịch : Xứ Wales | Sân nhà: Park Hall | Sức chứa: 2,048

Logo THE NEW SAINTS

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ruscoe, Scott

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ruscoe, Scott

CẦU THỦ

Huấn luyện viên

Ruscoe, Scott

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
728x90
130x300
130x300