the new saints

Oswestry - Xứ Wales

Quốc tịch : Xứ Wales | Sân nhà: Park Hall | Sức chứa: 2,048

Logo THE NEW SAINTS

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ruscoe, Scott

CẦU THỦ

1

Harrison, Paul

Vị trí: Thủ môn

30

Dutton, Lewis

Vị trí: Thủ môn

Hart, Jordan

Vị trí: Thủ môn

2

Spender, Simon

Vị trí: Hậu vệ

3

Marriott, Chris

Vị trí: Hậu vệ

4

Holland, Tom

Vị trí: Tiền đạo

5

Bodenham, Jack Tomas

Vị trí: Hậu vệ

5

Cabango, Ben

Vị trí: Hậu vệ

6

Jon Routledge

Vị trí: Tiền vệ

8

Brobbell, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

9

Draper, Greg

Vị trí: Tiền đạo

10

Daniel Redmond

Vị trí: Hậu vệ

11

Adrian Cieslewicz

Vị trí: Tiền vệ

12

Blaine Hudson

Vị trí: Hậu vệ

14

Mullan, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

17

Ebbe, Dean

Vị trí: Tiền vệ

18

Hmami, Josh

Vị trí: Tiền vệ

19

Clark, Ben

Vị trí: Tiền vệ

20

Nembhard, Josh

Vị trí: Hậu vệ

21

Byrner, Kurtis

Vị trí: Tiền đạo

22

Lewis, Kane

Vị trí: Hậu vệ

23

Aeron Edwards

Vị trí: Tiền vệ

26

Pryce, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

32

Billy Whitehouse

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ruscoe, Scott

CẦU THỦ

1

Harrison, Paul

Vị trí: Thủ môn

30

Dutton, Lewis

Vị trí: Thủ môn

Hart, Jordan

Vị trí: Thủ môn

2

Spender, Simon

Vị trí: Hậu vệ

3

Marriott, Chris

Vị trí: Hậu vệ

4

Holland, Tom

Vị trí: Tiền đạo

5

Bodenham, Jack Tomas

Vị trí: Hậu vệ

5

Cabango, Ben

Vị trí: Hậu vệ

6

Jon Routledge

Vị trí: Tiền vệ

8

Brobbell, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

9

Draper, Greg

Vị trí: Tiền đạo

10

Daniel Redmond

Vị trí: Hậu vệ

11

Adrian Cieslewicz

Vị trí: Tiền vệ

12

Blaine Hudson

Vị trí: Hậu vệ

14

Mullan, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

17

Ebbe, Dean

Vị trí: Tiền vệ

18

Hmami, Josh

Vị trí: Tiền vệ

19

Clark, Ben

Vị trí: Tiền vệ

20

Nembhard, Josh

Vị trí: Hậu vệ

21

Byrner, Kurtis

Vị trí: Tiền đạo

22

Lewis, Kane

Vị trí: Hậu vệ

23

Aeron Edwards

Vị trí: Tiền vệ

26

Pryce, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

32

Billy Whitehouse

Vị trí: Tiền vệ