the new saints fc

Oswestry - Xứ Wales

Quốc tịch : Xứ Wales | Sân nhà: Park Hall | Sức chứa: 2,048

The New Saints FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ruscoe, Scott
Ruscoe, Scott

CẦU THỦ

Harrison, Paul
1

Harrison, Paul

Vị trí: Thủ môn

Hart, Jordan

Hart, Jordan

Vị trí: Thủ môn

Spender, Simon
2

Spender, Simon

Vị trí: Hậu vệ

Marriott, Chris
3

Marriott, Chris

Vị trí: Hậu vệ

Davies, Keston
4

Davies, Keston

Vị trí: Hậu vệ

Hughes, Adam
5

Hughes, Adam

Vị trí: Hậu vệ

Routledge, Jon
6

Routledge, Jon

Vị trí: Tiền vệ

Ebbe, Dean
7

Ebbe, Dean

Vị trí: Tiền vệ

Brobbel, Ryan
8

Brobbel, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

Draper, Greg
9

Draper, Greg

Vị trí: Tiền đạo

Redmond, Danny
10

Redmond, Danny

Vị trí: Tiền vệ

Cieslewicz, Adrian
11

Cieslewicz, Adrian

Vị trí: Tiền vệ

Hudson, Blaine
12

Hudson, Blaine

Vị trí: Hậu vệ

Mullan, Jamie
14

Mullan, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

Bower, Harry
15

Bower, Harry

Vị trí: Tiền vệ

Craven, Chris
16

Craven, Chris

Vị trí: Tiền vệ

Clark, Ben
19

Clark, Ben

Vị trí: Tiền vệ

Byrne, Kurtis
21

Byrne, Kurtis

Vị trí: Tiền đạo

Lewis, Kane
22

Lewis, Kane

Vị trí: Hậu vệ

Edwards, Aeron
23

Edwards, Aeron

Vị trí: Tiền vệ

Harrington, Ryan
24

Harrington, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

Parry, Liam
29

Parry, Liam

Vị trí: Tiền đạo

Dutton, Lewis
30

Dutton, Lewis

Vị trí: Thủ môn

Whitehouse, Billy
32

Whitehouse, Billy

Vị trí: Tiền vệ

Bailey, Joshua
66

Bailey, Joshua

Vị trí: Tiền vệ

Short, Ethan
77

Short, Ethan

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ruscoe, Scott
Ruscoe, Scott

CẦU THỦ

Harrison, Paul
1

Harrison, Paul

Vị trí: Thủ môn

Hart, Jordan

Hart, Jordan

Vị trí: Thủ môn

Spender, Simon
2

Spender, Simon

Vị trí: Hậu vệ

Marriott, Chris
3

Marriott, Chris

Vị trí: Hậu vệ

Davies, Keston
4

Davies, Keston

Vị trí: Hậu vệ

Hughes, Adam
5

Hughes, Adam

Vị trí: Hậu vệ

Routledge, Jon
6

Routledge, Jon

Vị trí: Tiền vệ

Ebbe, Dean
7

Ebbe, Dean

Vị trí: Tiền vệ

Brobbel, Ryan
8

Brobbel, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

Draper, Greg
9

Draper, Greg

Vị trí: Tiền đạo

Redmond, Danny
10

Redmond, Danny

Vị trí: Tiền vệ

Cieslewicz, Adrian
11

Cieslewicz, Adrian

Vị trí: Tiền vệ

Hudson, Blaine
12

Hudson, Blaine

Vị trí: Hậu vệ

Mullan, Jamie
14

Mullan, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

Bower, Harry
15

Bower, Harry

Vị trí: Tiền vệ

Craven, Chris
16

Craven, Chris

Vị trí: Tiền vệ

Clark, Ben
19

Clark, Ben

Vị trí: Tiền vệ

Byrne, Kurtis
21

Byrne, Kurtis

Vị trí: Tiền đạo

Lewis, Kane
22

Lewis, Kane

Vị trí: Hậu vệ

Edwards, Aeron
23

Edwards, Aeron

Vị trí: Tiền vệ

Harrington, Ryan
24

Harrington, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

Parry, Liam
29

Parry, Liam

Vị trí: Tiền đạo

Dutton, Lewis
30

Dutton, Lewis

Vị trí: Thủ môn

Whitehouse, Billy
32

Whitehouse, Billy

Vị trí: Tiền vệ

Bailey, Joshua
66

Bailey, Joshua

Vị trí: Tiền vệ

Short, Ethan
77

Short, Ethan

Vị trí: Tiền vệ