the new saints

Oswestry - Xứ Wales

Quốc tịch : Xứ Wales | Sân nhà: Park Hall | Sức chứa: 2,048

Logo THE NEW SAINTS

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ruscoe, Scott

CẦU THỦ

Hart, Jordan

Vị trí: Thủ môn

1

Harrison, Paul

Vị trí: Thủ môn

2

Spender, Simon

Vị trí: Hậu vệ

3

Marriott, Chris

Vị trí: Hậu vệ

4

Holland, Tom

Vị trí: Tiền đạo

5

Bodenham, Jack Tomas

Vị trí: Hậu vệ

5

Cabango, Ben

Vị trí: Hậu vệ

6

Jon Routledge

Vị trí: Tiền vệ

7

Seargeant, Christian

Vị trí: Tiền vệ

8

Brobbell, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

9

Draper, Greg

Vị trí: Tiền đạo

10

Daniel Redmond

Vị trí: Hậu vệ

11

Adrian Cieslewicz

Vị trí: Tiền vệ

12

Blaine Hudson

Vị trí: Hậu vệ

14

Mullan, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

17

Ebbe, Dean

Vị trí: Tiền vệ

18

Hmami, Josh

Vị trí: Tiền vệ

20

Nembhard, Josh

Vị trí: Hậu vệ

21

Byrner, Kurtis

Vị trí: Tiền đạo

22

Lewis, Kane

Vị trí: Hậu vệ

23

Aeron Edwards

Vị trí: Tiền vệ

26

Pryce, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

30

Dutton, Lewis

Vị trí: Thủ môn

32

Billy Whitehouse

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ruscoe, Scott

CẦU THỦ

Hart, Jordan

Vị trí: Thủ môn

1

Harrison, Paul

Vị trí: Thủ môn

2

Spender, Simon

Vị trí: Hậu vệ

3

Marriott, Chris

Vị trí: Hậu vệ

4

Holland, Tom

Vị trí: Tiền đạo

5

Bodenham, Jack Tomas

Vị trí: Hậu vệ

5

Cabango, Ben

Vị trí: Hậu vệ

6

Jon Routledge

Vị trí: Tiền vệ

7

Seargeant, Christian

Vị trí: Tiền vệ

8

Brobbell, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

9

Draper, Greg

Vị trí: Tiền đạo

10

Daniel Redmond

Vị trí: Hậu vệ

11

Adrian Cieslewicz

Vị trí: Tiền vệ

12

Blaine Hudson

Vị trí: Hậu vệ

14

Mullan, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

17

Ebbe, Dean

Vị trí: Tiền vệ

18

Hmami, Josh

Vị trí: Tiền vệ

20

Nembhard, Josh

Vị trí: Hậu vệ

21

Byrner, Kurtis

Vị trí: Tiền đạo

22

Lewis, Kane

Vị trí: Hậu vệ

23

Aeron Edwards

Vị trí: Tiền vệ

26

Pryce, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

30

Dutton, Lewis

Vị trí: Thủ môn

32

Billy Whitehouse

Vị trí: Tiền vệ

Lịch thi đấu THE NEW SAINTS

Huấn luyện viên

Ruscoe, Scott

Quốc gia: Anh

Cầu thủ

Thủ môn

Quốc gia: Scotland

22/01/1996

1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

18/12/1984

2

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

15/11/1985

3

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

24/09/1989

4

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

22/04/1997

5

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

29/09/1999

5

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

30/05/2000

6

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

23/11/1989

7

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

13/09/1986

8

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

05/03/1993

9

Tiền đạo

Quốc gia: New Zealand

13/08/1989

10

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

02/03/1991

11

Tiền vệ

Quốc gia: Ba Lan

16/11/1990

12

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

28/10/1991

14

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

10/02/1988

17

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

16/07/1994

18

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

17/12/1999

20

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

13/03/1998

21

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

09/04/1990

22

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

17/03/1998

23

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

16/02/1988

26

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

20/09/1989

30

Thủ môn

Quốc gia: Xứ Wales

03/06/2001

32

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

13/06/1996

728x90
130x300
130x300