the new saints

Oswestry - Xứ Wales

Quốc tịch : Xứ Wales | Sân nhà: Park Hall | Sức chứa: 2,048

THE NEW SAINTS

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ruscoe, Scott
Ruscoe, Scott

CẦU THỦ

Harrison, Paul
1

Harrison, Paul

Vị trí: Thủ môn

Roberts, Connor
25

Roberts, Connor

Vị trí: Thủ môn

Dutton, Lewis
30

Dutton, Lewis

Vị trí: Thủ môn

Hart, Jordan

Hart, Jordan

Vị trí: Thủ môn

Spender, Simon
2

Spender, Simon

Vị trí: Hậu vệ

Marriott, Chris
3

Marriott, Chris

Vị trí: Hậu vệ

Davies, Keston
4

Davies, Keston

Vị trí: Hậu vệ

Holland, Tom
4

Holland, Tom

Vị trí: Tiền đạo

Bodenham, Jack Tomas
5

Bodenham, Jack Tomas

Vị trí: Hậu vệ

Hughes, Adam
5

Hughes, Adam

Vị trí: Hậu vệ

Jon Routledge
6

Jon Routledge

Vị trí: Tiền vệ

Seargeant, Christian
7

Seargeant, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Ebbe, Dean
7

Ebbe, Dean

Vị trí: Tiền vệ

Brobbell, Ryan
8

Brobbell, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

Draper, Greg
9

Draper, Greg

Vị trí: Tiền đạo

Daniel Redmond
10

Daniel Redmond

Vị trí: Hậu vệ

Adrian Cieslewicz
11

Adrian Cieslewicz

Vị trí: Tiền vệ

Blaine Hudson
12

Blaine Hudson

Vị trí: Hậu vệ

Mullan, Jamie
14

Mullan, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

Hmami, Josh
18

Hmami, Josh

Vị trí: Tiền vệ

Clark, Ben
19

Clark, Ben

Vị trí: Tiền vệ

Nembhard, Josh
20

Nembhard, Josh

Vị trí: Hậu vệ

Byrner, Kurtis
21

Byrner, Kurtis

Vị trí: Tiền đạo

Lewis, Kane
22

Lewis, Kane

Vị trí: Hậu vệ

Aeron Edwards
23

Aeron Edwards

Vị trí: Tiền vệ

Harrington, Ryan
24

Harrington, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

Pryce, Ryan
26

Pryce, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

Billy Whitehouse
32

Billy Whitehouse

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ruscoe, Scott
Ruscoe, Scott

CẦU THỦ

Harrison, Paul
1

Harrison, Paul

Vị trí: Thủ môn

Roberts, Connor
25

Roberts, Connor

Vị trí: Thủ môn

Dutton, Lewis
30

Dutton, Lewis

Vị trí: Thủ môn

Hart, Jordan

Hart, Jordan

Vị trí: Thủ môn

Spender, Simon
2

Spender, Simon

Vị trí: Hậu vệ

Marriott, Chris
3

Marriott, Chris

Vị trí: Hậu vệ

Davies, Keston
4

Davies, Keston

Vị trí: Hậu vệ

Holland, Tom
4

Holland, Tom

Vị trí: Tiền đạo

Bodenham, Jack Tomas
5

Bodenham, Jack Tomas

Vị trí: Hậu vệ

Hughes, Adam
5

Hughes, Adam

Vị trí: Hậu vệ

Jon Routledge
6

Jon Routledge

Vị trí: Tiền vệ

Seargeant, Christian
7

Seargeant, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Ebbe, Dean
7

Ebbe, Dean

Vị trí: Tiền vệ

Brobbell, Ryan
8

Brobbell, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

Draper, Greg
9

Draper, Greg

Vị trí: Tiền đạo

Daniel Redmond
10

Daniel Redmond

Vị trí: Hậu vệ

Adrian Cieslewicz
11

Adrian Cieslewicz

Vị trí: Tiền vệ

Blaine Hudson
12

Blaine Hudson

Vị trí: Hậu vệ

Mullan, Jamie
14

Mullan, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

Hmami, Josh
18

Hmami, Josh

Vị trí: Tiền vệ

Clark, Ben
19

Clark, Ben

Vị trí: Tiền vệ

Nembhard, Josh
20

Nembhard, Josh

Vị trí: Hậu vệ

Byrner, Kurtis
21

Byrner, Kurtis

Vị trí: Tiền đạo

Lewis, Kane
22

Lewis, Kane

Vị trí: Hậu vệ

Aeron Edwards
23

Aeron Edwards

Vị trí: Tiền vệ

Harrington, Ryan
24

Harrington, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

Pryce, Ryan
26

Pryce, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

Billy Whitehouse
32

Billy Whitehouse

Vị trí: Tiền vệ