swindon town

Swindon - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: County Ground | Sức chứa: 15,728

Logo Swindon Town

HUẤN LUYỆN VIÊN

Wellens, Richie

CẦU THỦ

1

Vigouroux, Lawrence

Vị trí: Thủ môn

Curran, Taylor

Vị trí: Hậu vệ

2

Knoyle, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

3

Michael Doughty

Vị trí: Tiền vệ

4

McCourt, Jak

Vị trí: Tiền vệ

6

Oliver Lancashire

Vị trí: Hậu vệ

8

James Dunne

Vị trí: Tiền vệ

9

Marc Richards

Vị trí: Tiền đạo

10

Anderson, Keshi

Vị trí: Tiền đạo

12

Henry, Will

Vị trí: Thủ môn

14

Iandolo, Ellis

Vị trí: Tiền vệ

15

Chris Robertson

Vị trí: Hậu vệ

16

Martin Smith

Vị trí: Tiền vệ

18

Young, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

18

House, Ben

Vị trí: Tiền đạo

19

Canice Carroll

Vị trí: Hậu vệ

20

Toumani Diagouraga

Vị trí: Tiền vệ

22

Kaiyne Woolery

Vị trí: Tiền vệ

23

Luke McCormick

Vị trí: Thủ môn

26

Conroy, Dion

Vị trí: Hậu vệ

29

Koiki, Ali

Vị trí: Hậu vệ

30

Danny Rose

Vị trí: Tiền vệ

31

Matthew Taylor

Vị trí: Tiền vệ

32

Woolfenden, Luke

Vị trí: Hậu vệ

33

Broadbent, Tom

Vị trí: Hậu vệ

McGilp, Cameron

Vị trí: Tiền vệ

35

Edwards, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

35

Theo Robinson

Vị trí: Tiền vệ

37

Kyle Bennett

Vị trí: Tiền vệ

38

Bancroft, Jacob

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Wellens, Richie

CẦU THỦ

1

Vigouroux, Lawrence

Vị trí: Thủ môn

Curran, Taylor

Vị trí: Hậu vệ

2

Knoyle, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

3

Michael Doughty

Vị trí: Tiền vệ

4

McCourt, Jak

Vị trí: Tiền vệ

6

Oliver Lancashire

Vị trí: Hậu vệ

8

James Dunne

Vị trí: Tiền vệ

9

Marc Richards

Vị trí: Tiền đạo

10

Anderson, Keshi

Vị trí: Tiền đạo

12

Henry, Will

Vị trí: Thủ môn

14

Iandolo, Ellis

Vị trí: Tiền vệ

15

Chris Robertson

Vị trí: Hậu vệ

16

Martin Smith

Vị trí: Tiền vệ

18

Young, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

18

House, Ben

Vị trí: Tiền đạo

19

Canice Carroll

Vị trí: Hậu vệ

20

Toumani Diagouraga

Vị trí: Tiền vệ

22

Kaiyne Woolery

Vị trí: Tiền vệ

23

Luke McCormick

Vị trí: Thủ môn

26

Conroy, Dion

Vị trí: Hậu vệ

29

Koiki, Ali

Vị trí: Hậu vệ

30

Danny Rose

Vị trí: Tiền vệ

31

Matthew Taylor

Vị trí: Tiền vệ

32

Woolfenden, Luke

Vị trí: Hậu vệ

33

Broadbent, Tom

Vị trí: Hậu vệ

McGilp, Cameron

Vị trí: Tiền vệ

35

Edwards, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

35

Theo Robinson

Vị trí: Tiền vệ

37

Kyle Bennett

Vị trí: Tiền vệ

38

Bancroft, Jacob

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu Swindon Town

Kết quả thi đấu Swindon Town

Huấn luyện viên

Wellens, Richie

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Chi lê

19/11/1993

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

07/07/2000

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

24/09/1996

3

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

20/11/1992

4

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

06/07/1995

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

13/12/1988

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

18/09/1989

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

08/07/1982

10

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

15/11/1995

12

Thủ môn

Quốc gia: Anh

06/07/1998

14

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

22/08/1997

15

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

11/10/1986

16

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

02/10/1995

18

Tiền đạo

Quốc gia: Scotland

31/07/1999

18

Tiền đạo

Quốc gia: Scotland

05/07/1999

19

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

26/01/1999

20

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

09/06/1987

22

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

11/01/1995

23

Thủ môn

Quốc gia: Anh

15/08/1983

26

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

11/12/1995

29

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

22/08/2000

30

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

21/02/1988

31

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

27/11/1981

32

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

21/10/1998

33

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

15/02/1992

Tiền vệ

Quốc gia: Úc

08/02/1998

35

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

06/10/1993

35

Tiền vệ

Quốc gia: Jamaica

22/01/1989

37

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

09/09/1990

38

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/01/1970

728x90
130x300
130x300