suwon samsung bluewings

Suwon - Hàn Quốc

Quốc tịch : Hàn Quốc | Sân nhà: Suwon World Cup Stadium | Sức chứa: 43,288

Logo Suwon Samsung Bluewings

Soi kèo Gangwon vs Suwon Bluewings, 12h00 ngày 26/9

access_time 23-09-2018

Trước một Gangwon đang có phong độ thảm hại, nhiều khả năng Suwon Bluewings sẽ giành được 3 điểm trước đối thủ qua đó nâng cao thành tích trong nhóm dẫn đầu.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Lim Saeng, Lee

CẦU THỦ

1

Shin, Hwa-Yong

Vị trí: Thủ môn

Chul Hong

Vị trí: Hậu vệ

2

Jun-pyeong, Song

Vị trí: Hậu vệ

3

Sang-min Yang

Vị trí: Hậu vệ

4

Eun-sun Kim

Vị trí: Tiền vệ

5

Sung-jin Jo

Vị trí: Hậu vệ

8

Hee, Cho

Vị trí: Tiền vệ

11

Sang-Hyub, Lim

Vị trí: Tiền vệ

Jong-uh, Park

Vị trí: Tiền vệ

7

Waguininho

Vị trí: Tiền đạo

10

Dejan Damjanovic

Vị trí: Tiền đạo

13

Park, Hyung-Jin

Vị trí: Tiền vệ

14

Gun-Hee, Kim

Vị trí: Tiền đạo

15

Ja-ryong Ku

Vị trí: Hậu vệ

16

Jong-Sung, Lee

Vị trí: Tiền vệ

17

Jong Woo, Kim

Vị trí: Tiền vệ

18

Jong-Min, Kim

Vị trí: Tiền đạo

19

Jeong-hun, Choi

Vị trí: Tiền vệ

19

Saric, Elvis

Vị trí: Tiền vệ

21

Dong-geon No

Vị trí: Thủ môn

22

Seung-Beom, Ko

Vị trí: Tiền vệ

23

Ki-Je, Lee

Vị trí: Hậu vệ

24

Sang-Min, Lee

Vị trí: Tiền vệ

25

Choi, Sung-Keun

Vị trí: Tiền vệ

26

Ki-hun Yeom

Vị trí: Tiền vệ

27

Hyun-soo Jang

Vị trí: Tiền vệ

28

Ju-An, Yoo

Vị trí: Tiền đạo

30

Yong-Ho, Yoon

Vị trí: Tiền vệ

31

Sun Woo, Kim

Vị trí: Thủ môn

35

Ho-Ik, Jang

Vị trí: Hậu vệ

36

Jin Rae, Kim

Vị trí: Hậu vệ

39

Sang-gi Min

Vị trí: Hậu vệ

41

Bong-Gyun, Kang

Vị trí: Tiền vệ

42

Jin-Kyu, Song

Vị trí: Tiền vệ

44

Min-Ho, Kim

Vị trí: Hậu vệ

Jung-jin Seo

Vị trí: Tiền vệ

70

Hyun-Ho, Joo

Vị trí: Tiền đạo

77

Ji-hun Cho

Vị trí: Tiền vệ

88

Joon-Hyung, Kim

Vị trí: Tiền vệ

89

Jong-Woo, Park

Vị trí: Tiền vệ

Adam Taggart

Vị trí: Tiền đạo

99

Sejin, Jeon

Vị trí: Tiền đạo

Zaheditabar, Shahab

Vị trí: Tiền đạo

79

Eui-Gwon, Han

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Lim Saeng, Lee

CẦU THỦ

1

Shin, Hwa-Yong

Vị trí: Thủ môn

Chul Hong

Vị trí: Hậu vệ

2

Jun-pyeong, Song

Vị trí: Hậu vệ

3

Sang-min Yang

Vị trí: Hậu vệ

4

Eun-sun Kim

Vị trí: Tiền vệ

5

Sung-jin Jo

Vị trí: Hậu vệ

8

Hee, Cho

Vị trí: Tiền vệ

11

Sang-Hyub, Lim

Vị trí: Tiền vệ

Jong-uh, Park

Vị trí: Tiền vệ

7

Waguininho

Vị trí: Tiền đạo

10

Dejan Damjanovic

Vị trí: Tiền đạo

13

Park, Hyung-Jin

Vị trí: Tiền vệ

14

Gun-Hee, Kim

Vị trí: Tiền đạo

15

Ja-ryong Ku

Vị trí: Hậu vệ

16

Jong-Sung, Lee

Vị trí: Tiền vệ

17

Jong Woo, Kim

Vị trí: Tiền vệ

18

Jong-Min, Kim

Vị trí: Tiền đạo

19

Jeong-hun, Choi

Vị trí: Tiền vệ

19

Saric, Elvis

Vị trí: Tiền vệ

21

Dong-geon No

Vị trí: Thủ môn

22

Seung-Beom, Ko

Vị trí: Tiền vệ

23

Ki-Je, Lee

Vị trí: Hậu vệ

24

Sang-Min, Lee

Vị trí: Tiền vệ

25

Choi, Sung-Keun

Vị trí: Tiền vệ

26

Ki-hun Yeom

Vị trí: Tiền vệ

27

Hyun-soo Jang

Vị trí: Tiền vệ

28

Ju-An, Yoo

Vị trí: Tiền đạo

30

Yong-Ho, Yoon

Vị trí: Tiền vệ

31

Sun Woo, Kim

Vị trí: Thủ môn

35

Ho-Ik, Jang

Vị trí: Hậu vệ

36

Jin Rae, Kim

Vị trí: Hậu vệ

39

Sang-gi Min

Vị trí: Hậu vệ

41

Bong-Gyun, Kang

Vị trí: Tiền vệ

42

Jin-Kyu, Song

Vị trí: Tiền vệ

44

Min-Ho, Kim

Vị trí: Hậu vệ

Jung-jin Seo

Vị trí: Tiền vệ

70

Hyun-Ho, Joo

Vị trí: Tiền đạo

77

Ji-hun Cho

Vị trí: Tiền vệ

88

Joon-Hyung, Kim

Vị trí: Tiền vệ

89

Jong-Woo, Park

Vị trí: Tiền vệ

Adam Taggart

Vị trí: Tiền đạo

99

Sejin, Jeon

Vị trí: Tiền đạo

Zaheditabar, Shahab

Vị trí: Tiền đạo

79

Eui-Gwon, Han

Vị trí: Tiền đạo