Suwon Samsung Bluewings

Suwon - Hàn Quốc

Quốc tịch : Hàn Quốc | Sân nhà: Suwon World Cup Stadium | Sức chứa: 43,288

Logo Suwon Samsung Bluewings

Soi kèo Suwon Bluewings vs Jeonbuk Motors, 17h00 ngày 19/9

access_time 17-09-2018

Nắm trong tay lợi thế rất lớn khi thắng 3-0 ngay trên sân khách trận lượt đi. Suwon Bluewings dường như đã đặt một chân vào Bán kết và trận lượt về gặp Jeonbuk Motors mang tính thủ tục nhiều hơn đối với thầy trò Seo Jung-won.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Byeong-keun, Lee

CẦU THỦ

1

Shin, Hwa-Yong

Vị trí: Thủ môn

2

Jun-pyeong, Song

Vị trí: Hậu vệ

Chul Hong

Vị trí: Hậu vệ

3

Sang-min Yang

Vị trí: Hậu vệ

4

Eun-sun Kim

Vị trí: Tiền vệ

5

Sung-jin Jo

Vị trí: Hậu vệ

7

Waguininho

Vị trí: Tiền đạo

8

Hee, Cho

Vị trí: Tiền vệ

9

Park, Gi Dong

Vị trí: Tiền đạo

10

Dejan Damjanovic

Vị trí: Tiền đạo

11

Sang-Hyub, Lim

Vị trí: Tiền vệ

Jong-uh, Park

Vị trí: Tiền vệ

13

Park, Hyung-Jin

Vị trí: Tiền vệ

14

Gun-Hee, Kim

Vị trí: Tiền đạo

15

Ja-ryong Ku

Vị trí: Hậu vệ

16

Jong-Sung, Lee

Vị trí: Tiền vệ

17

Jong Woo, Kim

Vị trí: Tiền vệ

18

Jong-Min, Kim

Vị trí: Tiền đạo

19

Saric, Elvis

Vị trí: Tiền vệ

19

Jeong-hun, Choi

Vị trí: Tiền vệ

20

Kwang-Seon, Kwak

Vị trí: Hậu vệ

21

Dong-geon No

Vị trí: Thủ môn

23

Ki-Je, Lee

Vị trí: Hậu vệ

24

Sang-Min, Lee

Vị trí: Tiền vệ

25

Choi, Sung-Keun

Vị trí: Tiền vệ

26

Ki-hun Yeom

Vị trí: Tiền vệ

27

Hyun-soo Jang

Vị trí: Tiền vệ

28

Ju-An, Yoo

Vị trí: Tiền đạo

30

Yong-Ho, Yoon

Vị trí: Tiền vệ

31

Sun Woo, Kim

Vị trí: Thủ môn

35

Ho-Ik, Jang

Vị trí: Hậu vệ

41

Bong-Gyun, Kang

Vị trí: Tiền vệ

42

Jin-Kyu, Song

Vị trí: Tiền vệ

44

Min-Ho, Kim

Vị trí: Hậu vệ

70

Hyun-Ho, Joo

Vị trí: Tiền đạo

77

Ji-hun Cho

Vị trí: Tiền vệ

88

Joon-Hyung, Kim

Vị trí: Tiền vệ

89

Jong-Woo, Park

Vị trí: Tiền vệ

Jung-jin Seo

Vị trí: Tiền vệ

99

Se-Jin, Jeon

Vị trí: Tiền đạo

Alves, Matheus

Vị trí: Tiền đạo

79

Eui-Gwon, Han

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Byeong-keun, Lee

CẦU THỦ

1

Shin, Hwa-Yong

Vị trí: Thủ môn

2

Jun-pyeong, Song

Vị trí: Hậu vệ

Chul Hong

Vị trí: Hậu vệ

3

Sang-min Yang

Vị trí: Hậu vệ

4

Eun-sun Kim

Vị trí: Tiền vệ

5

Sung-jin Jo

Vị trí: Hậu vệ

7

Waguininho

Vị trí: Tiền đạo

8

Hee, Cho

Vị trí: Tiền vệ

9

Park, Gi Dong

Vị trí: Tiền đạo

10

Dejan Damjanovic

Vị trí: Tiền đạo

11

Sang-Hyub, Lim

Vị trí: Tiền vệ

Jong-uh, Park

Vị trí: Tiền vệ

13

Park, Hyung-Jin

Vị trí: Tiền vệ

14

Gun-Hee, Kim

Vị trí: Tiền đạo

15

Ja-ryong Ku

Vị trí: Hậu vệ

16

Jong-Sung, Lee

Vị trí: Tiền vệ

17

Jong Woo, Kim

Vị trí: Tiền vệ

18

Jong-Min, Kim

Vị trí: Tiền đạo

19

Saric, Elvis

Vị trí: Tiền vệ

19

Jeong-hun, Choi

Vị trí: Tiền vệ

20

Kwang-Seon, Kwak

Vị trí: Hậu vệ

21

Dong-geon No

Vị trí: Thủ môn

23

Ki-Je, Lee

Vị trí: Hậu vệ

24

Sang-Min, Lee

Vị trí: Tiền vệ

25

Choi, Sung-Keun

Vị trí: Tiền vệ

26

Ki-hun Yeom

Vị trí: Tiền vệ

27

Hyun-soo Jang

Vị trí: Tiền vệ

28

Ju-An, Yoo

Vị trí: Tiền đạo

30

Yong-Ho, Yoon

Vị trí: Tiền vệ

31

Sun Woo, Kim

Vị trí: Thủ môn

35

Ho-Ik, Jang

Vị trí: Hậu vệ

41

Bong-Gyun, Kang

Vị trí: Tiền vệ

42

Jin-Kyu, Song

Vị trí: Tiền vệ

44

Min-Ho, Kim

Vị trí: Hậu vệ

70

Hyun-Ho, Joo

Vị trí: Tiền đạo

77

Ji-hun Cho

Vị trí: Tiền vệ

88

Joon-Hyung, Kim

Vị trí: Tiền vệ

89

Jong-Woo, Park

Vị trí: Tiền vệ

Jung-jin Seo

Vị trí: Tiền vệ

99

Se-Jin, Jeon

Vị trí: Tiền đạo

Alves, Matheus

Vị trí: Tiền đạo

79

Eui-Gwon, Han

Vị trí: Tiền đạo

Huấn luyện viên

Byeong-keun, Lee

Quốc gia: Hàn Quốc

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Hàn Quốc

13/04/1983

2

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

29/07/1996

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

17/09/1990

3

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

24/02/1984

4

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

30/03/1988

5

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

14/12/1990

7

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

30/01/1990

8

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

17/04/1983

9

Tiền đạo

Quốc gia: Hàn Quốc

01/11/1988

10

Tiền đạo

Quốc gia: Montenegro

27/07/1981

11

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

08/07/1988

Tiền vệ

Quốc gia: Triều Tiên

10/03/1989

13

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

24/06/1990

14

Tiền đạo

Quốc gia: Hàn Quốc

22/02/1995

15

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

06/04/1992

16

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

05/08/1992

17

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

01/10/1993

18

Tiền đạo

Quốc gia: Hàn Quốc

11/08/1992

19

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

21/06/1990

19

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

09/03/1999

20

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

28/03/1986

21

Thủ môn

Quốc gia: Hàn Quốc

04/10/1991

23

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

09/07/1991

24

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

02/05/1995

25

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

28/07/1991

26

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

30/03/1983

27

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

01/01/1993

28

Tiền đạo

Quốc gia: Triều Tiên

01/10/1998

30

Tiền vệ

Quốc gia: Triều Tiên

06/03/1996

31

Thủ môn

Quốc gia: Hàn Quốc

22/04/1993

35

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

04/12/1993

41

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

07/06/1993

42

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

12/07/1997

44

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

11/06/1997

70

Tiền đạo

Quốc gia: Hàn Quốc

01/03/1996

77

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

29/05/1990

88

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

05/04/1996

89

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

10/03/1989

Tiền vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

06/09/1989

99

Tiền đạo

Quốc gia: Hàn Quốc

09/09/1999

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

19/05/1993

79

Tiền đạo

Quốc gia: Hàn Quốc

30/06/1994