sudtirol alto adige

Bolzano - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: Stadio Druso | Sức chứa: 3,100

Logo Sudtirol Alto Adige

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zanetti, Paolo

CẦU THỦ

Tononi, Simone

Vị trí: Thủ môn

Gentile, Emmanuele

Vị trí: Thủ môn

Costigliola, Domenico

Vị trí: Thủ môn

Nardi, Michele

Vị trí: Thủ môn

Cataldi, Davide

Vị trí: Hậu vệ

Mattioli, Allessandro

Vị trí: Hậu vệ

Pasqualoni, Danilo

Vị trí: Hậu vệ

2

Casale, Nicolo

Vị trí: Hậu vệ

3

Fabbri, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

Colucci, Alex

Vị trí: Hậu vệ

5

Vinetot, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

6

Giovanna, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

14

Luca Berardocco

Vị trí: Tiền vệ

Cinetto

Vị trí: Tiền vệ

Jamai, Younes

Vị trí: Tiền vệ

4

Antezza, Stefano

Vị trí: Tiền vệ

7

Gianluca Turchetta

Vị trí: Tiền vệ

8

Boccalari, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

10

Fink, Hannes

Vị trí: Tiền vệ

11

Mazzocchi, Simone

Vị trí: Tiền đạo

16

Crocchianti, Marco

Vị trí: Hậu vệ

17

Ierardi, Mario

Vị trí: Hậu vệ

18

Zanon, Simone

Vị trí: Tiền vệ

19

Rose, Francesco

Vị trí: Tiền vệ

21

Tait, Fabien

Vị trí: Hậu vệ

22

Ravaglia, Federico

Vị trí: Thủ môn

24

Oneto, Luca

Vị trí: Hậu vệ

Andrea Romano

Vị trí: Tiền vệ

Lunetta, Gabriel

Vị trí: Tiền đạo

Romero, Niccolo

Vị trí: Tiền đạo

Francescon, Filippo

Vị trí: Tiền đạo

20

Cenco, Caio

Vị trí: Tiền đạo

23

Morosini, Tommaso

Vị trí: Tiền vệ

28

Grezzani, Emil

Vị trí: Tiền đạo

Proietto

Vị trí:

Mlakar, Nicholas

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zanetti, Paolo

CẦU THỦ

Tononi, Simone

Vị trí: Thủ môn

Gentile, Emmanuele

Vị trí: Thủ môn

Costigliola, Domenico

Vị trí: Thủ môn

Nardi, Michele

Vị trí: Thủ môn

Cataldi, Davide

Vị trí: Hậu vệ

Mattioli, Allessandro

Vị trí: Hậu vệ

Pasqualoni, Danilo

Vị trí: Hậu vệ

2

Casale, Nicolo

Vị trí: Hậu vệ

3

Fabbri, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

Colucci, Alex

Vị trí: Hậu vệ

5

Vinetot, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

6

Giovanna, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

14

Luca Berardocco

Vị trí: Tiền vệ

Cinetto

Vị trí: Tiền vệ

Jamai, Younes

Vị trí: Tiền vệ

4

Antezza, Stefano

Vị trí: Tiền vệ

7

Gianluca Turchetta

Vị trí: Tiền vệ

8

Boccalari, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

10

Fink, Hannes

Vị trí: Tiền vệ

11

Mazzocchi, Simone

Vị trí: Tiền đạo

16

Crocchianti, Marco

Vị trí: Hậu vệ

17

Ierardi, Mario

Vị trí: Hậu vệ

18

Zanon, Simone

Vị trí: Tiền vệ

19

Rose, Francesco

Vị trí: Tiền vệ

21

Tait, Fabien

Vị trí: Hậu vệ

22

Ravaglia, Federico

Vị trí: Thủ môn

24

Oneto, Luca

Vị trí: Hậu vệ

Andrea Romano

Vị trí: Tiền vệ

Lunetta, Gabriel

Vị trí: Tiền đạo

Romero, Niccolo

Vị trí: Tiền đạo

Francescon, Filippo

Vị trí: Tiền đạo

20

Cenco, Caio

Vị trí: Tiền đạo

23

Morosini, Tommaso

Vị trí: Tiền vệ

28

Grezzani, Emil

Vị trí: Tiền đạo

Proietto

Vị trí:

Mlakar, Nicholas

Vị trí: