sudtirol alto adige

Bolzano - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: Stadio Druso | Sức chứa: 3,100

Logo Sudtirol Alto Adige

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zanetti, Paolo

CẦU THỦ

Tononi, Simone

Vị trí: Thủ môn

Nardi, Michele

Vị trí: Thủ môn

Costigliola, Domenico

Vị trí: Thủ môn

Gentile, Emmanuele

Vị trí: Thủ môn

2

Casale, Nicolo

Vị trí: Hậu vệ

17

Ierardi, Mario

Vị trí: Hậu vệ

Cataldi, Davide

Vị trí: Hậu vệ

16

Crocchianti, Marco

Vị trí: Hậu vệ

Pasqualoni, Danilo

Vị trí: Hậu vệ

6

Giovanna, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

Mattioli, Allessandro

Vị trí: Hậu vệ

3

Fabbri, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

Colucci, Alex

Vị trí: Hậu vệ

4

Antezza, Stefano

Vị trí: Tiền vệ

5

Vinetot, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

Jamai, Younes

Vị trí: Tiền vệ

7

Gianluca Turchetta

Vị trí: Tiền vệ

8

Boccalari, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

10

Fink, Hannes

Vị trí: Tiền vệ

11

Mazzocchi, Simone

Vị trí: Tiền đạo

14

Luca Berardocco

Vị trí: Tiền vệ

18

Zanon, Simone

Vị trí: Tiền vệ

19

Rose, Francesco

Vị trí: Tiền vệ

21

Tait, Fabien

Vị trí: Hậu vệ

22

Ravaglia, Federico

Vị trí: Thủ môn

24

Oneto, Luca

Vị trí: Hậu vệ

Andrea Romano

Vị trí: Tiền vệ

Lunetta, Gabriel

Vị trí: Tiền đạo

Romero, Niccolo

Vị trí: Tiền đạo

20

Cenco, Caio

Vị trí: Tiền đạo

23

Morosini, Tommaso

Vị trí: Tiền vệ

28

Grezzani, Emil

Vị trí: Tiền đạo

Francescon

Vị trí:

Cinetto

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zanetti, Paolo

CẦU THỦ

Tononi, Simone

Vị trí: Thủ môn

Nardi, Michele

Vị trí: Thủ môn

Costigliola, Domenico

Vị trí: Thủ môn

Gentile, Emmanuele

Vị trí: Thủ môn

2

Casale, Nicolo

Vị trí: Hậu vệ

17

Ierardi, Mario

Vị trí: Hậu vệ

Cataldi, Davide

Vị trí: Hậu vệ

16

Crocchianti, Marco

Vị trí: Hậu vệ

Pasqualoni, Danilo

Vị trí: Hậu vệ

6

Giovanna, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

Mattioli, Allessandro

Vị trí: Hậu vệ

3

Fabbri, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

Colucci, Alex

Vị trí: Hậu vệ

4

Antezza, Stefano

Vị trí: Tiền vệ

5

Vinetot, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

Jamai, Younes

Vị trí: Tiền vệ

7

Gianluca Turchetta

Vị trí: Tiền vệ

8

Boccalari, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

10

Fink, Hannes

Vị trí: Tiền vệ

11

Mazzocchi, Simone

Vị trí: Tiền đạo

14

Luca Berardocco

Vị trí: Tiền vệ

18

Zanon, Simone

Vị trí: Tiền vệ

19

Rose, Francesco

Vị trí: Tiền vệ

21

Tait, Fabien

Vị trí: Hậu vệ

22

Ravaglia, Federico

Vị trí: Thủ môn

24

Oneto, Luca

Vị trí: Hậu vệ

Andrea Romano

Vị trí: Tiền vệ

Lunetta, Gabriel

Vị trí: Tiền đạo

Romero, Niccolo

Vị trí: Tiền đạo

20

Cenco, Caio

Vị trí: Tiền đạo

23

Morosini, Tommaso

Vị trí: Tiền vệ

28

Grezzani, Emil

Vị trí: Tiền đạo

Francescon

Vị trí:

Cinetto

Vị trí:

Huấn luyện viên

Zanetti, Paolo

Quốc gia: Ý

Cầu thủ

Thủ môn

Quốc gia: Ý

27/03/2002

Thủ môn

Quốc gia: Ý

09/07/1986

Thủ môn

Quốc gia: Ý

23/01/2001

Thủ môn

Quốc gia: Ý

27/12/2001

2

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

14/02/1998

17

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

19/02/1998

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

14/02/2001

16

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

18/02/1996

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

25/12/1994

6

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

21/03/1997

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

13/02/1998

3

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

11/03/1990

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

27/01/2001

4

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

13/01/1996

5

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

14/06/1988

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

05/01/2001

7

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

25/05/1991

8

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

16/04/1998

10

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

06/10/1989

11

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

17/08/1998

14

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

22/01/1991

18

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

30/08/2001

19

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

21/06/1987

21

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

10/02/1993

22

Thủ môn

Quốc gia: Ý

11/11/1999

24

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

11/11/1996

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

23/07/1993

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

10/08/1996

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

18/03/1992

20

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

05/05/1989

23

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

08/10/1991

28

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

01/01/1970

Quốc gia:

01/01/1970

Quốc gia:

01/01/1970

728x90
130x300
130x300