sturm graz

Graz - Áo

Quốc tịch : Áo | Sân nhà: Merkur Arena | Sức chứa: 16,764

Logo Sturm Graz

HUẤN LUYỆN VIÊN

Neukirchner, Gunther

CẦU THỦ

4

Schrammel, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

5

Tasos Avlonitis

Vị trí: Hậu vệ

6

Lackner, Markus

Vị trí: Hậu vệ

8

Lovric, Sandi

Vị trí: Tiền vệ

9

Kiteishvili, Otar

Vị trí: Tiền vệ

10

Zulj, Peter

Vị trí: Tiền vệ

11

Grozurek, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

13

Jantscher, Jakob

Vị trí: Tiền vệ

14

Pink, Markus

Vị trí: Tiền đạo

16

Philipp Hosiner

Vị trí: Tiền đạo

18

Huspek, Philipp

Vị trí: Tiền vệ

20

Filipe Ferreira

Vị trí: Hậu vệ

21

Fadinger, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

22

Koch, Tobias

Vị trí: Tiền vệ

23

Lukas Spendlhofer

Vị trí: Hậu vệ

25

Hierlander, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

26

Koch, Fabian

Vị trí: Hậu vệ

27

Siebenhandl, Jorg

Vị trí: Thủ môn

32

Schutzenauer, Tobias

Vị trí: Thủ môn

33

Obermair, Raphael

Vị trí: Tiền vệ

35

Maresic, Dario

Vị trí: Hậu vệ

36

Piras, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

37

Eze, Emeka

Vị trí: Tiền đạo

38

Lema, Michael John

Vị trí: Tiền vệ

41

Giuliani, Christopher

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Neukirchner, Gunther

CẦU THỦ

4

Schrammel, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

5

Tasos Avlonitis

Vị trí: Hậu vệ

6

Lackner, Markus

Vị trí: Hậu vệ

8

Lovric, Sandi

Vị trí: Tiền vệ

9

Kiteishvili, Otar

Vị trí: Tiền vệ

10

Zulj, Peter

Vị trí: Tiền vệ

11

Grozurek, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

13

Jantscher, Jakob

Vị trí: Tiền vệ

14

Pink, Markus

Vị trí: Tiền đạo

16

Philipp Hosiner

Vị trí: Tiền đạo

18

Huspek, Philipp

Vị trí: Tiền vệ

20

Filipe Ferreira

Vị trí: Hậu vệ

21

Fadinger, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

22

Koch, Tobias

Vị trí: Tiền vệ

23

Lukas Spendlhofer

Vị trí: Hậu vệ

25

Hierlander, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

26

Koch, Fabian

Vị trí: Hậu vệ

27

Siebenhandl, Jorg

Vị trí: Thủ môn

32

Schutzenauer, Tobias

Vị trí: Thủ môn

33

Obermair, Raphael

Vị trí: Tiền vệ

35

Maresic, Dario

Vị trí: Hậu vệ

36

Piras, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

37

Eze, Emeka

Vị trí: Tiền đạo

38

Lema, Michael John

Vị trí: Tiền vệ

41

Giuliani, Christopher

Vị trí: Thủ môn

Lịch thi đấu Sturm Graz

Kết quả thi đấu Sturm Graz

Huấn luyện viên

Neukirchner, Gunther

Quốc gia: Áo

Cầu thủ
4

Hậu vệ

Quốc gia: Áo

05/09/1987

5

Hậu vệ

Quốc gia: Hy Lạp

01/01/1990

6

Hậu vệ

Quốc gia: Áo

05/04/1991

8

Tiền vệ

Quốc gia: Áo

28/03/1998

9

Tiền vệ

Quốc gia: Georgia

26/03/1996

10

Tiền vệ

Quốc gia: Áo

09/06/1993

11

Tiền vệ

Quốc gia: Áo

22/12/1991

13

Tiền vệ

Quốc gia: Áo

08/01/1989

14

Tiền đạo

Quốc gia: Áo

24/02/1991

16

Tiền đạo

Quốc gia: Áo

15/05/1989

18

Tiền vệ

Quốc gia: Áo

05/02/1991

20

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

27/09/1990

21

Tiền vệ

Quốc gia: Đức

27/09/2000

22

Tiền vệ

Quốc gia: Áo

06/04/2001

23

Hậu vệ

Quốc gia: Áo

02/06/1993

25

Tiền vệ

Quốc gia: Áo

03/02/1991

26

Hậu vệ

Quốc gia: Áo

24/06/1989

27

Thủ môn

Quốc gia: Áo

18/01/1990

32

Thủ môn

Quốc gia: Áo

19/05/1997

33

Tiền vệ

Quốc gia: Đức

01/04/1996

35

Hậu vệ

Quốc gia: Áo

29/09/1999

36

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

03/06/1999

37

Tiền đạo

Quốc gia: Nigeria

26/09/1996

38

Tiền vệ

Quốc gia: Áo

13/09/1999

41

Thủ môn

Quốc gia: Áo

07/05/1999

728x90
130x300
130x300