sturm graz

Graz - Áo

Quốc tịch : Áo | Sân nhà: Merkur Arena | Sức chứa: 16,764

Logo Sturm Graz

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mahlich, Roman

CẦU THỦ

4

Schrammel, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

5

Tasos Avlonitis

Vị trí: Hậu vệ

6

Lackner, Markus

Vị trí: Hậu vệ

8

Lovric, Sandi

Vị trí: Tiền vệ

9

Kiteishvili, Otar

Vị trí: Tiền vệ

11

Grozurek, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

13

Jantscher, Jakob

Vị trí: Tiền vệ

14

Pink, Markus

Vị trí: Tiền đạo

16

Philipp Hosiner

Vị trí: Tiền đạo

17

Mensah, Gideon

Vị trí: Hậu vệ

18

Huspek, Philipp

Vị trí: Tiền vệ

19

Juan Dominguez

Vị trí: Tiền vệ

21

Fadinger, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

22

Koch, Tobias

Vị trí: Tiền vệ

23

Lukas Spendlhofer

Vị trí: Hậu vệ

25

Hierlander, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

26

Koch, Fabian

Vị trí: Hậu vệ

27

Siebenhandl, Jorg

Vị trí: Thủ môn

29

Jakupovic, Arnel

Vị trí: Tiền đạo

30

Ljubic, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

32

Schutzenauer, Tobias

Vị trí: Thủ môn

33

Obermair, Raphael

Vị trí: Tiền vệ

34

Ferk, Florian

Vị trí: Hậu vệ

35

Maresic, Dario

Vị trí: Hậu vệ

37

Eze, Emeka

Vị trí: Tiền đạo

38

Lema, Michael John

Vị trí: Tiền vệ

41

Giuliani, Christopher

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mahlich, Roman

CẦU THỦ

4

Schrammel, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

5

Tasos Avlonitis

Vị trí: Hậu vệ

6

Lackner, Markus

Vị trí: Hậu vệ

8

Lovric, Sandi

Vị trí: Tiền vệ

9

Kiteishvili, Otar

Vị trí: Tiền vệ

11

Grozurek, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

13

Jantscher, Jakob

Vị trí: Tiền vệ

14

Pink, Markus

Vị trí: Tiền đạo

16

Philipp Hosiner

Vị trí: Tiền đạo

17

Mensah, Gideon

Vị trí: Hậu vệ

18

Huspek, Philipp

Vị trí: Tiền vệ

19

Juan Dominguez

Vị trí: Tiền vệ

21

Fadinger, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

22

Koch, Tobias

Vị trí: Tiền vệ

23

Lukas Spendlhofer

Vị trí: Hậu vệ

25

Hierlander, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

26

Koch, Fabian

Vị trí: Hậu vệ

27

Siebenhandl, Jorg

Vị trí: Thủ môn

29

Jakupovic, Arnel

Vị trí: Tiền đạo

30

Ljubic, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

32

Schutzenauer, Tobias

Vị trí: Thủ môn

33

Obermair, Raphael

Vị trí: Tiền vệ

34

Ferk, Florian

Vị trí: Hậu vệ

35

Maresic, Dario

Vị trí: Hậu vệ

37

Eze, Emeka

Vị trí: Tiền đạo

38

Lema, Michael John

Vị trí: Tiền vệ

41

Giuliani, Christopher

Vị trí: Thủ môn