sk sturm graz

Graz - Áo

Quốc tịch : Áo | Sân nhà: Merkur Arena | Sức chứa: 16,764

SK Sturm Graz

HUẤN LUYỆN VIÊN

El Maestro, Nestor
El Maestro, Nestor

CẦU THỦ

Schrammel, Thomas
4

Schrammel, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

Tasos Avlonitis
5

Tasos Avlonitis

Vị trí: Hậu vệ

Lackner, Markus
6

Lackner, Markus

Vị trí: Hậu vệ

Sakic, Emanuel
8

Sakic, Emanuel

Vị trí: Hậu vệ

Kiteishvili, Otar
10

Kiteishvili, Otar

Vị trí: Tiền vệ

Jantscher, Jakob
13

Jantscher, Jakob

Vị trí: Tiền vệ

Pink, Markus
14

Pink, Markus

Vị trí: Tiền đạo

Philipp Hosiner
16

Philipp Hosiner

Vị trí: Tiền đạo

Huspek, Philipp
18

Huspek, Philipp

Vị trí: Tiền vệ

Juan Dominguez
21

Juan Dominguez

Vị trí: Tiền vệ

Koch, Tobias
22

Koch, Tobias

Vị trí: Tiền vệ

Lukas Spendlhofer
23

Lukas Spendlhofer

Vị trí: Hậu vệ

Hierlander, Stefan
25

Hierlander, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

Koch, Fabian
26

Koch, Fabian

Vị trí: Hậu vệ

Siebenhandl, Jorg
27

Siebenhandl, Jorg

Vị trí: Thủ môn

Rocher, Thorsten
29

Rocher, Thorsten

Vị trí: Tiền đạo

Ljubic, Ivan
30

Ljubic, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

Schutzenauer, Tobias
32

Schutzenauer, Tobias

Vị trí: Thủ môn

Obermair, Raphael
33

Obermair, Raphael

Vị trí: Tiền vệ

Ferk, Florian
34

Ferk, Florian

Vị trí: Hậu vệ

Maresic, Dario
35

Maresic, Dario

Vị trí: Hậu vệ

Eze, Emeka
37

Eze, Emeka

Vị trí: Tiền đạo

Lema, Michael John
38

Lema, Michael John

Vị trí: Tiền vệ

Giuliani, Christopher
41

Giuliani, Christopher

Vị trí: Thủ môn

Christoph Leitgeb

Christoph Leitgeb

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

El Maestro, Nestor
El Maestro, Nestor

CẦU THỦ

Schrammel, Thomas
4

Schrammel, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

Tasos Avlonitis
5

Tasos Avlonitis

Vị trí: Hậu vệ

Lackner, Markus
6

Lackner, Markus

Vị trí: Hậu vệ

Sakic, Emanuel
8

Sakic, Emanuel

Vị trí: Hậu vệ

Kiteishvili, Otar
10

Kiteishvili, Otar

Vị trí: Tiền vệ

Jantscher, Jakob
13

Jantscher, Jakob

Vị trí: Tiền vệ

Pink, Markus
14

Pink, Markus

Vị trí: Tiền đạo

Philipp Hosiner
16

Philipp Hosiner

Vị trí: Tiền đạo

Huspek, Philipp
18

Huspek, Philipp

Vị trí: Tiền vệ

Juan Dominguez
21

Juan Dominguez

Vị trí: Tiền vệ

Koch, Tobias
22

Koch, Tobias

Vị trí: Tiền vệ

Lukas Spendlhofer
23

Lukas Spendlhofer

Vị trí: Hậu vệ

Hierlander, Stefan
25

Hierlander, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

Koch, Fabian
26

Koch, Fabian

Vị trí: Hậu vệ

Siebenhandl, Jorg
27

Siebenhandl, Jorg

Vị trí: Thủ môn

Rocher, Thorsten
29

Rocher, Thorsten

Vị trí: Tiền đạo

Ljubic, Ivan
30

Ljubic, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

Schutzenauer, Tobias
32

Schutzenauer, Tobias

Vị trí: Thủ môn

Obermair, Raphael
33

Obermair, Raphael

Vị trí: Tiền vệ

Ferk, Florian
34

Ferk, Florian

Vị trí: Hậu vệ

Maresic, Dario
35

Maresic, Dario

Vị trí: Hậu vệ

Eze, Emeka
37

Eze, Emeka

Vị trí: Tiền đạo

Lema, Michael John
38

Lema, Michael John

Vị trí: Tiền vệ

Giuliani, Christopher
41

Giuliani, Christopher

Vị trí: Thủ môn

Christoph Leitgeb

Christoph Leitgeb

Vị trí: Tiền vệ