sk sturm graz

Graz - Áo

Quốc tịch : Áo | Sân nhà: Merkur Arena | Sức chứa: 16,764

SK Sturm Graz

HUẤN LUYỆN VIÊN

El Maestro, Nestor
El Maestro, Nestor

CẦU THỦ

Schrammel, Thomas
4

Schrammel, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

Avlonitis, Tasos
5

Avlonitis, Tasos

Vị trí: Hậu vệ

Sakic, Emanuel
8

Sakic, Emanuel

Vị trí: Hậu vệ

Balaj, Bekim
9

Balaj, Bekim

Vị trí: Tiền đạo

Kiteishvili, Otar
10

Kiteishvili, Otar

Vị trí: Tiền vệ

Despodov, Kiril
11

Despodov, Kiril

Vị trí: Tiền đạo

Jantscher, Jakob
13

Jantscher, Jakob

Vị trí: Tiền vệ

Pink, Markus
14

Pink, Markus

Vị trí: Tiền đạo

Huspek, Philipp
18

Huspek, Philipp

Vị trí: Tiền vệ

Donkor, Isaac
20

Donkor, Isaac

Vị trí: Hậu vệ

Dominguez, Juan
21

Dominguez, Juan

Vị trí: Tiền vệ

Koch, Tobias
22

Koch, Tobias

Vị trí: Tiền vệ

Spendlhofer, Lukas
23

Spendlhofer, Lukas

Vị trí: Hậu vệ

Leitgeb, Christoph
24

Leitgeb, Christoph

Vị trí: Tiền vệ

Hierlander, Stefan
25

Hierlander, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

Koch, Fabian
26

Koch, Fabian

Vị trí: Hậu vệ

Siebenhandl, Jorg
27

Siebenhandl, Jorg

Vị trí: Thủ môn

Amoah, Winfried
28

Amoah, Winfried

Vị trí: Tiền vệ

Rocher, Thorsten
29

Rocher, Thorsten

Vị trí: Tiền đạo

Ljubic, Ivan
30

Ljubic, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

Schutzenauer, Tobias
32

Schutzenauer, Tobias

Vị trí: Thủ môn

Ferk, Florian
34

Ferk, Florian

Vị trí: Hậu vệ

Trummer, Vincent
36

Trummer, Vincent

Vị trí: Hậu vệ

Lema, Michael John
38

Lema, Michael John

Vị trí: Tiền vệ

Giuliani, Christopher
41

Giuliani, Christopher

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

El Maestro, Nestor
El Maestro, Nestor

CẦU THỦ

Schrammel, Thomas
4

Schrammel, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

Avlonitis, Tasos
5

Avlonitis, Tasos

Vị trí: Hậu vệ

Sakic, Emanuel
8

Sakic, Emanuel

Vị trí: Hậu vệ

Balaj, Bekim
9

Balaj, Bekim

Vị trí: Tiền đạo

Kiteishvili, Otar
10

Kiteishvili, Otar

Vị trí: Tiền vệ

Despodov, Kiril
11

Despodov, Kiril

Vị trí: Tiền đạo

Jantscher, Jakob
13

Jantscher, Jakob

Vị trí: Tiền vệ

Pink, Markus
14

Pink, Markus

Vị trí: Tiền đạo

Huspek, Philipp
18

Huspek, Philipp

Vị trí: Tiền vệ

Donkor, Isaac
20

Donkor, Isaac

Vị trí: Hậu vệ

Dominguez, Juan
21

Dominguez, Juan

Vị trí: Tiền vệ

Koch, Tobias
22

Koch, Tobias

Vị trí: Tiền vệ

Spendlhofer, Lukas
23

Spendlhofer, Lukas

Vị trí: Hậu vệ

Leitgeb, Christoph
24

Leitgeb, Christoph

Vị trí: Tiền vệ

Hierlander, Stefan
25

Hierlander, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

Koch, Fabian
26

Koch, Fabian

Vị trí: Hậu vệ

Siebenhandl, Jorg
27

Siebenhandl, Jorg

Vị trí: Thủ môn

Amoah, Winfried
28

Amoah, Winfried

Vị trí: Tiền vệ

Rocher, Thorsten
29

Rocher, Thorsten

Vị trí: Tiền đạo

Ljubic, Ivan
30

Ljubic, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

Schutzenauer, Tobias
32

Schutzenauer, Tobias

Vị trí: Thủ môn

Ferk, Florian
34

Ferk, Florian

Vị trí: Hậu vệ

Trummer, Vincent
36

Trummer, Vincent

Vị trí: Hậu vệ

Lema, Michael John
38

Lema, Michael John

Vị trí: Tiền vệ

Giuliani, Christopher
41

Giuliani, Christopher

Vị trí: Thủ môn