stromsgodset

Drammen - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: Marienlyst Stadion | Sức chứa: 8,935

Logo Stromsgodset

HUẤN LUYỆN VIÊN

Wibe Lund, Hakon

CẦU THỦ

1

Myhra, Viljar

Vị trí: Thủ môn

2

Hamoud, Mounir

Vị trí: Hậu vệ

3

Jonathan Parr

Vị trí: Hậu vệ

5

Glesnes, Jakob

Vị trí: Hậu vệ

6

Hauger, Henning

Vị trí: Tiền vệ

7

Stengel, Herman

Vị trí: Tiền vệ

8

Hove, Johan

Vị trí: Tiền vệ

9

Pedersen, Sebastian

Vị trí: Tiền đạo

10

Pedersen, Marcus

Vị trí: Tiền đạo

11

Tokstad, Kristoffer

Vị trí: Tiền đạo

14

Mickelson, Nicholas

Vị trí: Hậu vệ

18

Ovenstad, Martin

Vị trí: Tiền vệ

19

Stenevik, Halldor

Vị trí: Tiền vệ

23

Spelmann, Martin

Vị trí: Tiền vệ

25

Ringstad, Stian

Vị trí: Hậu vệ

26

Vilsvik, Lars

Vị trí: Hậu vệ

29

Yacouba Sylla

Vị trí: Tiền vệ

30

Mos

Vị trí: Tiền đạo

36

Duman, Hasan

Vị trí: Tiền vệ

39

Saetra, Lars

Vị trí: Hậu vệ

40

Saetra, Morten

Vị trí: Thủ môn

45

Reagan, Benjamin Ray

Vị trí: Tiền vệ

51

Stenseth, Aleksander Biermann

Vị trí: Tiền đạo

52

Johnsen, Jorgen

Vị trí: Thủ môn

Hamde, Daniel Kubrom

Vị trí: Hậu vệ

56

Fofana, Mustapha

Vị trí: Tiền đạo

70

Hanssen, Sondre Fosnaess

Vị trí: Hậu vệ

77

Keita, Muhammed

Vị trí: Tiền vệ

83

Kadriu, Alban

Vị trí: Tiền đạo

90

Pellegrino, Amahl

Vị trí: Tiền đạo

92

Krasniqi, Kreshnik

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Wibe Lund, Hakon

CẦU THỦ

1

Myhra, Viljar

Vị trí: Thủ môn

2

Hamoud, Mounir

Vị trí: Hậu vệ

3

Jonathan Parr

Vị trí: Hậu vệ

5

Glesnes, Jakob

Vị trí: Hậu vệ

6

Hauger, Henning

Vị trí: Tiền vệ

7

Stengel, Herman

Vị trí: Tiền vệ

8

Hove, Johan

Vị trí: Tiền vệ

9

Pedersen, Sebastian

Vị trí: Tiền đạo

10

Pedersen, Marcus

Vị trí: Tiền đạo

11

Tokstad, Kristoffer

Vị trí: Tiền đạo

14

Mickelson, Nicholas

Vị trí: Hậu vệ

18

Ovenstad, Martin

Vị trí: Tiền vệ

19

Stenevik, Halldor

Vị trí: Tiền vệ

23

Spelmann, Martin

Vị trí: Tiền vệ

25

Ringstad, Stian

Vị trí: Hậu vệ

26

Vilsvik, Lars

Vị trí: Hậu vệ

29

Yacouba Sylla

Vị trí: Tiền vệ

30

Mos

Vị trí: Tiền đạo

36

Duman, Hasan

Vị trí: Tiền vệ

39

Saetra, Lars

Vị trí: Hậu vệ

40

Saetra, Morten

Vị trí: Thủ môn

45

Reagan, Benjamin Ray

Vị trí: Tiền vệ

51

Stenseth, Aleksander Biermann

Vị trí: Tiền đạo

52

Johnsen, Jorgen

Vị trí: Thủ môn

Hamde, Daniel Kubrom

Vị trí: Hậu vệ

56

Fofana, Mustapha

Vị trí: Tiền đạo

70

Hanssen, Sondre Fosnaess

Vị trí: Hậu vệ

77

Keita, Muhammed

Vị trí: Tiền vệ

83

Kadriu, Alban

Vị trí: Tiền đạo

90

Pellegrino, Amahl

Vị trí: Tiền đạo

92

Krasniqi, Kreshnik

Vị trí: Tiền vệ