stranraer fc

Stranraer - Scotland

Quốc tịch : Scotland | Sân nhà: Stair Park | Sức chứa: 5,600

Stranraer FC
Hy huu: “Bi qua lam lieu”, CDV vao san lam… trong tai bien

Hy hữu: “Bí quá làm liều”, CĐV vào sân làm… trọng tài biên

access_time 28-02-2019

Ở một trận đấu thuộc giải League One của Scotland, trọng tài biên đã dính một chấn thương nghiêm trọng và không thể tiếp tục công việc. Một CĐV đã xung phong thế chỗ vị trọng tài này và anh ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Farrell, Steve
Farrell, Steve

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Farrell, Steve
Farrell, Steve

CẦU THỦ