stevenage borough

Stevenage - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: The Lamex Stadium | Sức chứa: 6,722

Logo Stevenage Borough

HUẤN LUYỆN VIÊN

Maamria, Noureddine

CẦU THỦ

1

Paul Farman

Vị trí: Thủ môn

2

Wildin, Luther

Vị trí: Tiền vệ

2

Jonathan Smith

Vị trí: Tiền vệ

3

Joe Martin

Vị trí: Hậu vệ

3

Johnny Hunt

Vị trí: Hậu vệ

4

Michael Timlin

Vị trí: Tiền vệ

5

Scott Cuthbert

Vị trí: Hậu vệ

6

Mckee, Mark

Vị trí: Tiền vệ

7

Ball, James

Vị trí: Tiền đạo

8

Joel Byrom

Vị trí: Tiền vệ

9

Alex Revell

Vị trí: Tiền đạo

10

Ben Kennedy

Vị trí: Tiền đạo

11

Sonupe, Emmanuel

Vị trí: Tiền đạo

13

Appleyard, William

Vị trí: Thủ môn

14

Ferry, James

Vị trí: Tiền vệ

15

Vancooten, Terence

Vị trí: Hậu vệ

16

Iontton, Arthur

Vị trí: Tiền vệ

17

Makoma, Donovan

Vị trí: Hậu vệ

18

Georgiou, Andronicos

Vị trí: Tiền đạo

19

Danny Newton

Vị trí: Tiền đạo

20

Jamal Campbell-Ryce

Vị trí: Tiền đạo

22

Reid, Alex

Vị trí: Tiền đạo

24

Makasi, Moses

Vị trí: Tiền vệ

25

Ronnie Henry

Vị trí: Hậu vệ

26

White, Joe

Vị trí: Tiền đạo

27

Byrne, Oliver

Vị trí: Thủ môn

28

Kurtis Guthrie

Vị trí: Tiền đạo

29

Smyth, Liam

Vị trí: Tiền đạo

30

Luke Wilkinson

Vị trí: Hậu vệ

31

Ben Nugent

Vị trí: Hậu vệ

32

O'Donnell, Dylan

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Maamria, Noureddine

CẦU THỦ

1

Paul Farman

Vị trí: Thủ môn

2

Wildin, Luther

Vị trí: Tiền vệ

2

Jonathan Smith

Vị trí: Tiền vệ

3

Joe Martin

Vị trí: Hậu vệ

3

Johnny Hunt

Vị trí: Hậu vệ

4

Michael Timlin

Vị trí: Tiền vệ

5

Scott Cuthbert

Vị trí: Hậu vệ

6

Mckee, Mark

Vị trí: Tiền vệ

7

Ball, James

Vị trí: Tiền đạo

8

Joel Byrom

Vị trí: Tiền vệ

9

Alex Revell

Vị trí: Tiền đạo

10

Ben Kennedy

Vị trí: Tiền đạo

11

Sonupe, Emmanuel

Vị trí: Tiền đạo

13

Appleyard, William

Vị trí: Thủ môn

14

Ferry, James

Vị trí: Tiền vệ

15

Vancooten, Terence

Vị trí: Hậu vệ

16

Iontton, Arthur

Vị trí: Tiền vệ

17

Makoma, Donovan

Vị trí: Hậu vệ

18

Georgiou, Andronicos

Vị trí: Tiền đạo

19

Danny Newton

Vị trí: Tiền đạo

20

Jamal Campbell-Ryce

Vị trí: Tiền đạo

22

Reid, Alex

Vị trí: Tiền đạo

24

Makasi, Moses

Vị trí: Tiền vệ

25

Ronnie Henry

Vị trí: Hậu vệ

26

White, Joe

Vị trí: Tiền đạo

27

Byrne, Oliver

Vị trí: Thủ môn

28

Kurtis Guthrie

Vị trí: Tiền đạo

29

Smyth, Liam

Vị trí: Tiền đạo

30

Luke Wilkinson

Vị trí: Hậu vệ

31

Ben Nugent

Vị trí: Hậu vệ

32

O'Donnell, Dylan

Vị trí: Hậu vệ

Kết quả thi đấu Stevenage Borough

Huấn luyện viên

Maamria, Noureddine

Quốc gia: Tunisia

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

02/11/1989

2

Tiền vệ

Quốc gia: Antigua And Barbuda

03/12/1997

2

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

17/10/1986

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

29/11/1988

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

23/08/1990

4

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

19/03/1985

5

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

15/06/1987

6

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

01/12/1998

7

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/12/1995

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

14/09/1986

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

07/07/1983

10

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

12/01/1997

11

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

21/03/1996

13

Thủ môn

Quốc gia: Anh

24/09/1999

14

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

20/04/1997

15

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

29/12/1997

16

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

16/12/2000

17

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

01/02/1999

18

Tiền đạo

Quốc gia: Đảo Síp

28/10/1999

19

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

18/03/1991

20

Tiền đạo

Quốc gia: Jamaica

06/04/1983

22

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

06/09/1995

24

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

22/09/1995

25

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

02/01/1984

26

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

16/01/1999

27

Thủ môn

Quốc gia: Anh

31/12/1997

28

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

21/04/1993

29

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

06/09/2001

30

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

02/12/1991

31

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

28/11/1993

32

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

14/02/2001

728x90
130x300
130x300