stabaek if

Baerum - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: Nadderud | Sức chứa: 4,938

Logo Stabaek IF

HUẤN LUYỆN VIÊN

Berg, Henning

CẦU THỦ

1

Lillevik Kjellevold, Simen

Vị trí: Thủ môn

2

Hernandez, Ronald

Vị trí: Hậu vệ

3

Kirk, Nikolaj

Vị trí: Hậu vệ

4

Demidov, Vadim

Vị trí: Hậu vệ

5

Stromnes, Steinar Ryen

Vị trí: Hậu vệ

6

Kassi, Aketchi Luc Martin Kassi

Vị trí: Tiền vệ

7

Raymond Gyasi

Vị trí: Tiền đạo

8

Bohinen, Emi

Vị trí: Tiền vệ

9

Mauritz Hansen, Sindre

Vị trí: Tiền đạo

10

Boli, Franck

Vị trí: Tiền đạo

11

Rusike, Mathhew

Vị trí: Tiền đạo

12

Sandberg, Marcus

Vị trí: Thủ môn

13

Amer, Younes

Vị trí: Tiền vệ

14

Askildsen, Kristoffer

Vị trí: Tiền vệ

16

Hanche-Olsen, Andreas

Vị trí: Hậu vệ

17

Braaten, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

18

Moe, Jeppe

Vị trí: Hậu vệ

20

Brynhildsen, Ola

Vị trí: Tiền đạo

21

Vihmann, Madis

Vị trí: Hậu vệ

22

Torvund, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

25

Vetlesen, Hugo

Vị trí: Tiền vệ

27

Jenssen, Nicolas Pignatel

Vị trí: Hậu vệ

28

Sun, Jie

Vị trí: Hậu vệ

29

Aga, Oscar

Vị trí: Tiền đạo

30

Vogt, Peder

Vị trí: Hậu vệ

42

Borkeeiet, Tobias

Vị trí: Tiền vệ

77

Youness Mokhtar

Vị trí: Tiền đạo

84

Brauti, Jonas

Vị trí: Thủ môn

88

Geelmuyden, Herman

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Berg, Henning

CẦU THỦ

1

Lillevik Kjellevold, Simen

Vị trí: Thủ môn

2

Hernandez, Ronald

Vị trí: Hậu vệ

3

Kirk, Nikolaj

Vị trí: Hậu vệ

4

Demidov, Vadim

Vị trí: Hậu vệ

5

Stromnes, Steinar Ryen

Vị trí: Hậu vệ

6

Kassi, Aketchi Luc Martin Kassi

Vị trí: Tiền vệ

7

Raymond Gyasi

Vị trí: Tiền đạo

8

Bohinen, Emi

Vị trí: Tiền vệ

9

Mauritz Hansen, Sindre

Vị trí: Tiền đạo

10

Boli, Franck

Vị trí: Tiền đạo

11

Rusike, Mathhew

Vị trí: Tiền đạo

12

Sandberg, Marcus

Vị trí: Thủ môn

13

Amer, Younes

Vị trí: Tiền vệ

14

Askildsen, Kristoffer

Vị trí: Tiền vệ

16

Hanche-Olsen, Andreas

Vị trí: Hậu vệ

17

Braaten, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

18

Moe, Jeppe

Vị trí: Hậu vệ

20

Brynhildsen, Ola

Vị trí: Tiền đạo

21

Vihmann, Madis

Vị trí: Hậu vệ

22

Torvund, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

25

Vetlesen, Hugo

Vị trí: Tiền vệ

27

Jenssen, Nicolas Pignatel

Vị trí: Hậu vệ

28

Sun, Jie

Vị trí: Hậu vệ

29

Aga, Oscar

Vị trí: Tiền đạo

30

Vogt, Peder

Vị trí: Hậu vệ

42

Borkeeiet, Tobias

Vị trí: Tiền vệ

77

Youness Mokhtar

Vị trí: Tiền đạo

84

Brauti, Jonas

Vị trí: Thủ môn

88

Geelmuyden, Herman

Vị trí: Tiền đạo