stabaek fotball

Baerum - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: Nadderud | Sức chứa: 5,000

Stabaek Fotball

HUẤN LUYỆN VIÊN

Jonsson, Jan
Jonsson, Jan

CẦU THỦ

Lillevik Kjellevold, Simen
1

Lillevik Kjellevold, Simen

Vị trí: Thủ môn

Hernandez, Ronald
2

Hernandez, Ronald

Vị trí: Hậu vệ

Amankwah, Yaw
3

Amankwah, Yaw

Vị trí: Hậu vệ

Demidov, Vadim
4

Demidov, Vadim

Vị trí: Hậu vệ

Stromnes, Steinar Ryen
5

Stromnes, Steinar Ryen

Vị trí: Hậu vệ

Kassi, Aketchi Luc Martin Kassi
6

Kassi, Aketchi Luc Martin Kassi

Vị trí: Tiền vệ

Anane Gyasi, Raymond
7

Anane Gyasi, Raymond

Vị trí: Tiền đạo

Bohinen, Emil
8

Bohinen, Emil

Vị trí: Tiền vệ

Mauritz Hansen, Sindre
9

Mauritz Hansen, Sindre

Vị trí: Tiền đạo

Toutouh, Youssef
10

Toutouh, Youssef

Vị trí: Tiền vệ

Rusike, Matthew
11

Rusike, Matthew

Vị trí: Tiền đạo

Sandberg, Marcus
12

Sandberg, Marcus

Vị trí: Thủ môn

Amer, Younes
13

Amer, Younes

Vị trí: Tiền vệ

Askildsen, Kristoffer
14

Askildsen, Kristoffer

Vị trí: Tiền vệ

Hanche-Olsen, Andreas
16

Hanche-Olsen, Andreas

Vị trí: Hậu vệ

Braaten, Daniel
17

Braaten, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

Moe, Jeppe
18

Moe, Jeppe

Vị trí: Hậu vệ

Kinoshita, Kosuke
19

Kinoshita, Kosuke

Vị trí: Tiền đạo

Brynhildsen, Ola
20

Brynhildsen, Ola

Vị trí: Tiền đạo

Junker, Kasper
21

Junker, Kasper

Vị trí: Tiền đạo

Torvund, Alexander
22

Torvund, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

Skytte, Sammy
22

Skytte, Sammy

Vị trí: Tiền vệ

Edvardsen, Oliver Valaker
23

Edvardsen, Oliver Valaker

Vị trí: Tiền vệ

Ulla, Marius Amundsen
24

Ulla, Marius Amundsen

Vị trí: Thủ môn

Vetlesen, Hugo
25

Vetlesen, Hugo

Vị trí: Tiền vệ

Jenssen, Nicolas Pignatel
27

Jenssen, Nicolas Pignatel

Vị trí: Hậu vệ

Vogt, Peder
30

Vogt, Peder

Vị trí: Hậu vệ

Lundal, Magnus Strandman
40

Lundal, Magnus Strandman

Vị trí: Tiền vệ

Kristiansen, Jorgen Thue
50

Kristiansen, Jorgen Thue

Vị trí: Tiền vệ

Hurleen, Christopher Georgiou
60

Hurleen, Christopher Georgiou

Vị trí: Hậu vệ

Lumanza, Tortol
67

Lumanza, Tortol

Vị trí: Tiền vệ

Malt Arnstad, Kristian Fredrik
70

Malt Arnstad, Kristian Fredrik

Vị trí: Tiền vệ

Brauti, Jonas
84

Brauti, Jonas

Vị trí: Thủ môn

Geelmuyden, Herman
88

Geelmuyden, Herman

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Jonsson, Jan
Jonsson, Jan

CẦU THỦ

Lillevik Kjellevold, Simen
1

Lillevik Kjellevold, Simen

Vị trí: Thủ môn

Hernandez, Ronald
2

Hernandez, Ronald

Vị trí: Hậu vệ

Amankwah, Yaw
3

Amankwah, Yaw

Vị trí: Hậu vệ

Demidov, Vadim
4

Demidov, Vadim

Vị trí: Hậu vệ

Stromnes, Steinar Ryen
5

Stromnes, Steinar Ryen

Vị trí: Hậu vệ

Kassi, Aketchi Luc Martin Kassi
6

Kassi, Aketchi Luc Martin Kassi

Vị trí: Tiền vệ

Anane Gyasi, Raymond
7

Anane Gyasi, Raymond

Vị trí: Tiền đạo

Bohinen, Emil
8

Bohinen, Emil

Vị trí: Tiền vệ

Mauritz Hansen, Sindre
9

Mauritz Hansen, Sindre

Vị trí: Tiền đạo

Toutouh, Youssef
10

Toutouh, Youssef

Vị trí: Tiền vệ

Rusike, Matthew
11

Rusike, Matthew

Vị trí: Tiền đạo

Sandberg, Marcus
12

Sandberg, Marcus

Vị trí: Thủ môn

Amer, Younes
13

Amer, Younes

Vị trí: Tiền vệ

Askildsen, Kristoffer
14

Askildsen, Kristoffer

Vị trí: Tiền vệ

Hanche-Olsen, Andreas
16

Hanche-Olsen, Andreas

Vị trí: Hậu vệ

Braaten, Daniel
17

Braaten, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

Moe, Jeppe
18

Moe, Jeppe

Vị trí: Hậu vệ

Kinoshita, Kosuke
19

Kinoshita, Kosuke

Vị trí: Tiền đạo

Brynhildsen, Ola
20

Brynhildsen, Ola

Vị trí: Tiền đạo

Junker, Kasper
21

Junker, Kasper

Vị trí: Tiền đạo

Torvund, Alexander
22

Torvund, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

Skytte, Sammy
22

Skytte, Sammy

Vị trí: Tiền vệ

Edvardsen, Oliver Valaker
23

Edvardsen, Oliver Valaker

Vị trí: Tiền vệ

Ulla, Marius Amundsen
24

Ulla, Marius Amundsen

Vị trí: Thủ môn

Vetlesen, Hugo
25

Vetlesen, Hugo

Vị trí: Tiền vệ

Jenssen, Nicolas Pignatel
27

Jenssen, Nicolas Pignatel

Vị trí: Hậu vệ

Vogt, Peder
30

Vogt, Peder

Vị trí: Hậu vệ

Lundal, Magnus Strandman
40

Lundal, Magnus Strandman

Vị trí: Tiền vệ

Kristiansen, Jorgen Thue
50

Kristiansen, Jorgen Thue

Vị trí: Tiền vệ

Hurleen, Christopher Georgiou
60

Hurleen, Christopher Georgiou

Vị trí: Hậu vệ

Lumanza, Tortol
67

Lumanza, Tortol

Vị trí: Tiền vệ

Malt Arnstad, Kristian Fredrik
70

Malt Arnstad, Kristian Fredrik

Vị trí: Tiền vệ

Brauti, Jonas
84

Brauti, Jonas

Vị trí: Thủ môn

Geelmuyden, Herman
88

Geelmuyden, Herman

Vị trí: Tiền đạo