st. truidense

Sint- Truiden - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Staaien | Sức chứa: 14,600

Logo St. Truidense

HUẤN LUYỆN VIÊN

Brys, Marc

CẦU THỦ

1

Steppe, Kenny

Vị trí: Thủ môn

Herbots, Tibo

Vị trí: Thủ môn

Wenssens, Maxime

Vị trí: Thủ môn

Nitcheu, Mo

Vị trí: Hậu vệ

2

Opdenakker, Ian

Vị trí: Hậu vệ

Koike, Yuta

Vị trí: Hậu vệ

3

Tomiyasu, Takehiro

Vị trí: Hậu vệ

4

Garcia, Pol

Vị trí: Hậu vệ

5

Alexis De Sart

Vị trí: Tiền vệ

6

Petter, Steven

Vị trí: Tiền vệ

7

Jordan Botaka

Vị trí: Tiền đạo

8

Sankhon, Ibrahima Sory

Vị trí: Tiền vệ

9

Nazon, Duckens

Vị trí: Tiền đạo

10

Roman Bezus

Vị trí: Tiền vệ

11

Boli, Yohan

Vị trí: Tiền đạo

12

Asamoah, Samuel

Vị trí: Tiền đạo

14

Bruyn, Alexandre

Vị trí: Tiền đạo

15

Kamada, Daichi

Vị trí: Tiền vệ

16

Thallyson

Vị trí: Hậu vệ

18

Gladon, Paul

Vị trí: Tiền đạo

19

Christian Ceballos

Vị trí: Tiền vệ

20

Damien Dussaut

Vị trí: Hậu vệ

20

Samy Mmaee

Vị trí: Hậu vệ

21

Lucas Pirard

Vị trí: Thủ môn

22

Janssens, Wolke

Vị trí: Tiền đạo

23

Kotysch, Sascha

Vị trí: Hậu vệ

24

Norre, Casper

Vị trí: Tiền vệ

26

Jorge Teixeira

Vị trí: Hậu vệ

27

Jonathan Legear

Vị trí: Tiền đạo

28

Takahiro Sekine

Vị trí: Tiền vệ

29

Acolatse, Elton

Vị trí: Tiền đạo

33

Wataru Endo

Vị trí: Hậu vệ

77

Turay, Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

Balongo, Nelson

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Brys, Marc

CẦU THỦ

1

Steppe, Kenny

Vị trí: Thủ môn

Herbots, Tibo

Vị trí: Thủ môn

Wenssens, Maxime

Vị trí: Thủ môn

Nitcheu, Mo

Vị trí: Hậu vệ

2

Opdenakker, Ian

Vị trí: Hậu vệ

Koike, Yuta

Vị trí: Hậu vệ

3

Tomiyasu, Takehiro

Vị trí: Hậu vệ

4

Garcia, Pol

Vị trí: Hậu vệ

5

Alexis De Sart

Vị trí: Tiền vệ

6

Petter, Steven

Vị trí: Tiền vệ

7

Jordan Botaka

Vị trí: Tiền đạo

8

Sankhon, Ibrahima Sory

Vị trí: Tiền vệ

9

Nazon, Duckens

Vị trí: Tiền đạo

10

Roman Bezus

Vị trí: Tiền vệ

11

Boli, Yohan

Vị trí: Tiền đạo

12

Asamoah, Samuel

Vị trí: Tiền đạo

14

Bruyn, Alexandre

Vị trí: Tiền đạo

15

Kamada, Daichi

Vị trí: Tiền vệ

16

Thallyson

Vị trí: Hậu vệ

18

Gladon, Paul

Vị trí: Tiền đạo

19

Christian Ceballos

Vị trí: Tiền vệ

20

Damien Dussaut

Vị trí: Hậu vệ

20

Samy Mmaee

Vị trí: Hậu vệ

21

Lucas Pirard

Vị trí: Thủ môn

22

Janssens, Wolke

Vị trí: Tiền đạo

23

Kotysch, Sascha

Vị trí: Hậu vệ

24

Norre, Casper

Vị trí: Tiền vệ

26

Jorge Teixeira

Vị trí: Hậu vệ

27

Jonathan Legear

Vị trí: Tiền đạo

28

Takahiro Sekine

Vị trí: Tiền vệ

29

Acolatse, Elton

Vị trí: Tiền đạo

33

Wataru Endo

Vị trí: Hậu vệ

77

Turay, Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

Balongo, Nelson

Vị trí: Tiền đạo

Kết quả thi đấu St. Truidense

Huấn luyện viên

Brys, Marc

Quốc gia: Bỉ

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Bỉ

14/11/1988

Thủ môn

Quốc gia: Bỉ

07/05/2001

Thủ môn

Quốc gia: Bỉ

17/11/2001

Hậu vệ

Quốc gia: Bỉ

24/09/1999

2

Hậu vệ

Quốc gia: Bỉ

11/09/1999

Hậu vệ

Quốc gia: Nhật Bản

06/11/1996

3

Hậu vệ

Quốc gia: Nhật Bản

05/11/1998

4

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

18/02/1995

5

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

12/11/1996

6

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

22/11/1985

7

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Congo

24/06/1993

8

Tiền vệ

Quốc gia: Guinea

01/01/1996

9

Tiền đạo

Quốc gia: Haiti

07/04/1994

10

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

26/09/1990

11

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

17/11/1993

12

Tiền đạo

Quốc gia: Ghana

23/03/1994

14

Tiền đạo

Quốc gia: Bỉ

04/06/1994

15

Tiền vệ

Quốc gia: Nhật Bản

05/08/1996

16

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

01/12/1991

18

Tiền đạo

Quốc gia: Hà Lan

18/03/1992

19

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

03/12/1992

20

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

08/11/1994

20

Hậu vệ

Quốc gia: Bỉ

08/09/1996

21

Thủ môn

Quốc gia: Bỉ

10/03/1995

22

Tiền đạo

Quốc gia: Bỉ

11/01/1995

23

Hậu vệ

Quốc gia: Đức

02/10/1988

24

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

07/02/1997

26

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

27/08/1986

27

Tiền đạo

Quốc gia: Bỉ

13/04/1987

28

Tiền vệ

Quốc gia: Nhật Bản

19/04/1995

29

Tiền đạo

Quốc gia: Hà Lan

25/07/1995

33

Hậu vệ

Quốc gia: Nhật Bản

09/02/1993

77

Tiền đạo

Quốc gia: Sierra Leone

10/01/1995

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Congo

15/04/1999

728x90
130x300
130x300