st. truidense

Sint- Truiden - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Staaien | Sức chứa: 14,600

Logo St. Truidense

HUẤN LUYỆN VIÊN

Brys, Marc

CẦU THỦ

1

Steppe, Kenny

Vị trí: Thủ môn

Wenssens, Maxime

Vị trí: Thủ môn

Nitcheu, Mo

Vị trí: Hậu vệ

2

Opdenakker, Ian

Vị trí: Hậu vệ

3

Tomiyasu, Takehiro

Vị trí: Hậu vệ

4

Garcia, Pol

Vị trí: Hậu vệ

5

Alexis De Sart

Vị trí: Tiền vệ

6

Petter, Steven

Vị trí: Tiền vệ

7

Jordan Botaka

Vị trí: Tiền đạo

8

Sankhon, Ibrahima Sory

Vị trí: Tiền vệ

11

Boli, Yohan

Vị trí: Tiền đạo

12

Asamoah, Samuel

Vị trí: Tiền đạo

14

Bruyn, Alexandre

Vị trí: Tiền đạo

15

Kamada, Daichi

Vị trí: Tiền vệ

16

Thallyson

Vị trí: Hậu vệ

18

Kinoshita, Kosuke

Vị trí: Tiền đạo

19

Christian Ceballos

Vị trí: Tiền vệ

20

Samy Mmaee

Vị trí: Hậu vệ

21

Lucas Pirard

Vị trí: Thủ môn

22

Janssens, Wolke

Vị trí: Tiền đạo

23

Rai Vloet

Vị trí: Tiền đạo

24

Mamadou

Vị trí: Tiền đạo

26

Jorge Teixeira

Vị trí: Hậu vệ

27

Gliha, Erik

Vị trí: Hậu vệ

28

Takahiro Sekine

Vị trí: Tiền vệ

29

Acolatse, Elton

Vị trí: Tiền đạo

30

Balongo, Nelson

Vị trí: Tiền đạo

33

Wataru Endo

Vị trí: Tiền vệ

35

Herbots, Tibo

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Brys, Marc

CẦU THỦ

1

Steppe, Kenny

Vị trí: Thủ môn

Wenssens, Maxime

Vị trí: Thủ môn

Nitcheu, Mo

Vị trí: Hậu vệ

2

Opdenakker, Ian

Vị trí: Hậu vệ

3

Tomiyasu, Takehiro

Vị trí: Hậu vệ

4

Garcia, Pol

Vị trí: Hậu vệ

5

Alexis De Sart

Vị trí: Tiền vệ

6

Petter, Steven

Vị trí: Tiền vệ

7

Jordan Botaka

Vị trí: Tiền đạo

8

Sankhon, Ibrahima Sory

Vị trí: Tiền vệ

11

Boli, Yohan

Vị trí: Tiền đạo

12

Asamoah, Samuel

Vị trí: Tiền đạo

14

Bruyn, Alexandre

Vị trí: Tiền đạo

15

Kamada, Daichi

Vị trí: Tiền vệ

16

Thallyson

Vị trí: Hậu vệ

18

Kinoshita, Kosuke

Vị trí: Tiền đạo

19

Christian Ceballos

Vị trí: Tiền vệ

20

Samy Mmaee

Vị trí: Hậu vệ

21

Lucas Pirard

Vị trí: Thủ môn

22

Janssens, Wolke

Vị trí: Tiền đạo

23

Rai Vloet

Vị trí: Tiền đạo

24

Mamadou

Vị trí: Tiền đạo

26

Jorge Teixeira

Vị trí: Hậu vệ

27

Gliha, Erik

Vị trí: Hậu vệ

28

Takahiro Sekine

Vị trí: Tiền vệ

29

Acolatse, Elton

Vị trí: Tiền đạo

30

Balongo, Nelson

Vị trí: Tiền đạo

33

Wataru Endo

Vị trí: Tiền vệ

35

Herbots, Tibo

Vị trí: Thủ môn