st patricks athletic

Dublin - Ireland

Quốc tịch : Ireland | Sân nhà: Richmond Park | Sức chứa: 5,340

Logo St Patricks Athletic

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kenny, Harry

CẦU THỦ

1

Murphy, Barry

Vị trí: Thủ môn

2

Webster, David

Vị trí: Hậu vệ

3

Bermingham, Ian

Vị trí: Hậu vệ

4

Toner, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

5

Desmond, Lee

Vị trí: Hậu vệ

6

Conor Clifford

Vị trí: Tiền vệ

7

Shaw, Gary

Vị trí: Tiền đạo

8

Kelly, Graham

Vị trí: Tiền vệ

8

Markey, Darragh

Vị trí: Tiền vệ

9

Fagan, Chris

Vị trí: Tiền đạo

9

Drennan, Mikey

Vị trí: Tiền đạo

10

Brennan, Killian

Vị trí: Tiền vệ

10

Miele, Brandon

Vị trí: Tiền vệ

11

Doona, James

Vị trí: Tiền vệ

12

Kelly, Ciaran

Vị trí: Hậu vệ

16

Maher, Brian

Vị trí: Thủ môn

17

Madden, Simon

Vị trí: Hậu vệ

18

Clarke, Dean

Vị trí: Tiền vệ

19

Chris Forrester

Vị trí: Tiền vệ

20

Lennon, Jamie

Vị trí: Tiền vệ

23

Coleman, Cian

Vị trí: Tiền vệ

23

Leahy, Mick

Vị trí: Hậu vệ

24

Rhys McCabe

Vị trí: Tiền vệ

25

Jennings, Pat

Vị trí: Thủ môn

26

Clarke, Brendan

Vị trí: Thủ môn

30

Cleary, Paul

Vị trí: Hậu vệ

31

Byrne, Neil

Vị trí: Tiền đạo

31

Walker, Jake

Vị trí: Tiền đạo

99

Achille Campion

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kenny, Harry

CẦU THỦ

1

Murphy, Barry

Vị trí: Thủ môn

2

Webster, David

Vị trí: Hậu vệ

3

Bermingham, Ian

Vị trí: Hậu vệ

4

Toner, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

5

Desmond, Lee

Vị trí: Hậu vệ

6

Conor Clifford

Vị trí: Tiền vệ

7

Shaw, Gary

Vị trí: Tiền đạo

8

Kelly, Graham

Vị trí: Tiền vệ

8

Markey, Darragh

Vị trí: Tiền vệ

9

Fagan, Chris

Vị trí: Tiền đạo

9

Drennan, Mikey

Vị trí: Tiền đạo

10

Brennan, Killian

Vị trí: Tiền vệ

10

Miele, Brandon

Vị trí: Tiền vệ

11

Doona, James

Vị trí: Tiền vệ

12

Kelly, Ciaran

Vị trí: Hậu vệ

16

Maher, Brian

Vị trí: Thủ môn

17

Madden, Simon

Vị trí: Hậu vệ

18

Clarke, Dean

Vị trí: Tiền vệ

19

Chris Forrester

Vị trí: Tiền vệ

20

Lennon, Jamie

Vị trí: Tiền vệ

23

Coleman, Cian

Vị trí: Tiền vệ

23

Leahy, Mick

Vị trí: Hậu vệ

24

Rhys McCabe

Vị trí: Tiền vệ

25

Jennings, Pat

Vị trí: Thủ môn

26

Clarke, Brendan

Vị trí: Thủ môn

30

Cleary, Paul

Vị trí: Hậu vệ

31

Byrne, Neil

Vị trí: Tiền đạo

31

Walker, Jake

Vị trí: Tiền đạo

99

Achille Campion

Vị trí: Tiền đạo