st johnstone fc

Perth - Scotland

Quốc tịch : Scotland | Sân nhà: Mcdiarmid Park | Sức chứa: 10,696

Logo ST JOHNSTONE FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Wright, Tommy

CẦU THỦ

1

Zander Clark

Vị trí: Thủ môn

3

Scott Tanser

Vị trí: Hậu vệ

4

Alston, Blair

Vị trí: Tiền vệ

5

Joe Shaughnessy

Vị trí: Hậu vệ

6

Steven Anderson

Vị trí: Hậu vệ

7

Drey Wright

Vị trí: Tiền vệ

8

Murray Davidson

Vị trí: Tiền vệ

9

Chris Kane

Vị trí: Tiền đạo

10

David Wotherspoon

Vị trí: Tiền vệ

11

Danny Swanson

Vị trí: Tiền vệ

12

Mitchell, Conor

Vị trí: Thủ môn

14

Comrie, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

15

Jason Kerr

Vị trí: Hậu vệ

16

McMilan, David

Vị trí: Tiền đạo

17

Nydam, Tristan

Vị trí: Tiền vệ

18

McCann, Ali

Vị trí: Tiền vệ

19

Foster, Richard

Vị trí: Hậu vệ

20

McClean, Kyle

Vị trí: Tiền vệ

21

Stefan Scougall

Vị trí: Tiền vệ

23

Liam Gordon

Vị trí: Hậu vệ

24

Brian Easton

Vị trí: Hậu vệ

26

Craig, Liam

Vị trí: Tiền vệ

28

Callachan, Ross

Vị trí: Tiền vệ

30

Mark Hurst

Vị trí: Thủ môn

32

Tony Watt

Vị trí: Tiền đạo

33

Matthew Kennedy

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Wright, Tommy

CẦU THỦ

1

Zander Clark

Vị trí: Thủ môn

3

Scott Tanser

Vị trí: Hậu vệ

4

Alston, Blair

Vị trí: Tiền vệ

5

Joe Shaughnessy

Vị trí: Hậu vệ

6

Steven Anderson

Vị trí: Hậu vệ

7

Drey Wright

Vị trí: Tiền vệ

8

Murray Davidson

Vị trí: Tiền vệ

9

Chris Kane

Vị trí: Tiền đạo

10

David Wotherspoon

Vị trí: Tiền vệ

11

Danny Swanson

Vị trí: Tiền vệ

12

Mitchell, Conor

Vị trí: Thủ môn

14

Comrie, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

15

Jason Kerr

Vị trí: Hậu vệ

16

McMilan, David

Vị trí: Tiền đạo

17

Nydam, Tristan

Vị trí: Tiền vệ

18

McCann, Ali

Vị trí: Tiền vệ

19

Foster, Richard

Vị trí: Hậu vệ

20

McClean, Kyle

Vị trí: Tiền vệ

21

Stefan Scougall

Vị trí: Tiền vệ

23

Liam Gordon

Vị trí: Hậu vệ

24

Brian Easton

Vị trí: Hậu vệ

26

Craig, Liam

Vị trí: Tiền vệ

28

Callachan, Ross

Vị trí: Tiền vệ

30

Mark Hurst

Vị trí: Thủ môn

32

Tony Watt

Vị trí: Tiền đạo

33

Matthew Kennedy

Vị trí: Tiền đạo

Kết quả thi đấu ST JOHNSTONE FC

Huấn luyện viên

Wright, Tommy

Quốc gia: Bắc Ireland

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

26/06/1992

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

23/10/1994

4

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

23/03/1992

5

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

06/07/1992

6

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

19/12/1985

7

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

30/04/1994

8

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

07/03/1988

9

Tiền đạo

Quốc gia: Scotland

05/09/1994

10

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

16/01/1990

11

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

28/12/1986

12

Thủ môn

Quốc gia: Bắc Ireland

09/05/1996

14

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

03/02/1997

15

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

06/02/1997

16

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

14/12/1988

17

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

06/11/1999

18

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

04/12/1999

19

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

31/07/1985

20

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

03/10/1998

21

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

07/12/1992

23

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

26/01/1996

24

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

05/03/1988

26

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

27/12/1986

28

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

04/09/1993

30

Thủ môn

Quốc gia: Scotland

21/10/1995

32

Tiền đạo

Quốc gia: Scotland

29/12/1993

33

Tiền đạo

Quốc gia: Scotland

01/11/1994

728x90
130x300
130x300