ss monza 1912

Monza - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: Stadio Brianteo | Sức chứa: 18,568

Logo SS MONZA 1912

Cựu chủ tịch AC Milan đưa ra quy định "trên trời" cho đội bóng mới

access_time 06-10-2018

Cựu chủ tịch AC Milan, Silvio Berlusconi hiện đang là chủ sở hữu của CLB Monza thi đấu tại giải hạng 3 Italia. Mới đây, ông đã có những nội quy khá hài hước dành cho các cầu thủ.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Brocchi, Cristian

CẦU THỦ

Guarna, Enrico

Vị trí: Thủ môn

1

Liverani, Luca

Vị trí: Thủ môn

Marconi, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Anastasio, Armando

Vị trí: Hậu vệ

Scaglia, Filippo

Vị trí: Hậu vệ

6

Santis, Eros

Vị trí: Hậu vệ

Lora, Filippo

Vị trí: Tiền vệ

Lepore, Franco

Vị trí: Tiền vệ

Marchesi, Federico

Vị trí: Tiền vệ

Armellino, Marco

Vị trí: Tiền vệ

4

Galli, Giorgio

Vị trí: Tiền vệ

Paolo, Manuel

Vị trí: Tiền vệ

Bearzotti, Enrico

Vị trí: Tiền vệ

Marco Fossati

Vị trí: Tiền vệ

Andrea Palazzi

Vị trí: Tiền vệ

10

D'Errico, Andrea

Vị trí: Tiền đạo

11

Reginaldo

Vị trí: Tiền đạo

12

Sommariva, Daniele

Vị trí: Thủ môn

22

Cavalerie, Christian

Vị trí: Thủ môn

23

Negro, Stefano

Vị trí: Hậu vệ

24

Tentardini, Alberto

Vị trí: Hậu vệ

29

Andreoli, Riccardo

Vị trí: Hậu vệ

Cosimo Chirico

Vị trí: Tiền đạo

20

Tomaselli, Giacomo

Vị trí: Tiền đạo

30

Ceccarelli, Tommaso

Vị trí: Tiền đạo

31

Otele Nnanga, Herve

Vị trí: Tiền vệ

Brighenti, Andrea

Vị trí: Tiền đạo

Marchi, Ettore

Vị trí: Tiền đạo

28

Longo, Stefano

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Brocchi, Cristian

CẦU THỦ

Guarna, Enrico

Vị trí: Thủ môn

1

Liverani, Luca

Vị trí: Thủ môn

Marconi, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Anastasio, Armando

Vị trí: Hậu vệ

Scaglia, Filippo

Vị trí: Hậu vệ

6

Santis, Eros

Vị trí: Hậu vệ

Lora, Filippo

Vị trí: Tiền vệ

Lepore, Franco

Vị trí: Tiền vệ

Marchesi, Federico

Vị trí: Tiền vệ

Armellino, Marco

Vị trí: Tiền vệ

4

Galli, Giorgio

Vị trí: Tiền vệ

Paolo, Manuel

Vị trí: Tiền vệ

Bearzotti, Enrico

Vị trí: Tiền vệ

Marco Fossati

Vị trí: Tiền vệ

Andrea Palazzi

Vị trí: Tiền vệ

10

D'Errico, Andrea

Vị trí: Tiền đạo

11

Reginaldo

Vị trí: Tiền đạo

12

Sommariva, Daniele

Vị trí: Thủ môn

22

Cavalerie, Christian

Vị trí: Thủ môn

23

Negro, Stefano

Vị trí: Hậu vệ

24

Tentardini, Alberto

Vị trí: Hậu vệ

29

Andreoli, Riccardo

Vị trí: Hậu vệ

Cosimo Chirico

Vị trí: Tiền đạo

20

Tomaselli, Giacomo

Vị trí: Tiền đạo

30

Ceccarelli, Tommaso

Vị trí: Tiền đạo

31

Otele Nnanga, Herve

Vị trí: Tiền vệ

Brighenti, Andrea

Vị trí: Tiền đạo

Marchi, Ettore

Vị trí: Tiền đạo

28

Longo, Stefano

Vị trí: Tiền đạo

Huấn luyện viên

Brocchi, Cristian

Quốc gia: Ý

Cầu thủ

Thủ môn

Quốc gia: Ý

11/08/1985

1

Thủ môn

Quốc gia: Ý

02/06/1989

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

25/10/1989

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

24/07/1996

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

31/01/1992

6

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

30/10/1997

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

21/11/1993

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

16/08/1985

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

08/02/1999

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

21/08/1989

4

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

11/02/1996

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

06/10/1997

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

20/10/1996

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

05/10/1992

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

24/02/1996

10

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

24/03/1992

11

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

31/07/1983

12

Thủ môn

Quốc gia: Ý

18/07/1997

22

Thủ môn

Quốc gia: Ý

31/01/2000

23

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

28/06/1995

24

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

21/10/1996

29

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

02/09/2000

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

05/10/1991

20

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

25/07/1999

30

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

02/06/1992

31

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

10/01/2000

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

02/12/1987

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

06/11/1985

28

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

14/01/2002

728x90
130x300
130x300