sporting lokeren

Lokeren - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Daknamstadion | Sức chứa: 10,000

Logo Sporting Lokeren

HUẤN LUYỆN VIÊN

de Boeck, Glen

CẦU THỦ

2

Stefano Marzo

Vị trí: Hậu vệ

3

Van Moerzeke, Gil

Vị trí: Hậu vệ

3

Olivier Deschacht

Vị trí: Hậu vệ

6

Ari Skulason

Vị trí: Hậu vệ

7

Killian Overmeire

Vị trí: Tiền vệ

8

Michel, Julian

Vị trí: Tiền vệ

9

Symons, Laurens

Vị trí: Tiền đạo

10

Cevallos, Jose

Vị trí: Tiền vệ

11

Musona, Knowledge

Vị trí: Tiền đạo

12

De Wolf, Ortwin

Vị trí: Thủ môn

13

Davino Verhulst

Vị trí: Thủ môn

14

Terki, Mehdi

Vị trí: Tiền vệ

15

Mbayo, Dylan

Vị trí: Tiền đạo

16

Ben Harush, Omri

Vị trí: Hậu vệ

17

Guus Hupperts

Vị trí: Tiền đạo

18

Diaby, Bambo

Vị trí: Hậu vệ

19

De Mey, Milan

Vị trí: Tiền vệ

21

Miric, Marko

Vị trí: Tiền đạo

22

Steve De Ridder

Vị trí: Tiền đạo

23

Lukas Marecek

Vị trí: Tiền vệ

24

Lawal, Yusuf

Vị trí: Tiền đạo

25

Tirpan, Mickael

Vị trí: Hậu vệ

26

Arno Monsecour

Vị trí: Hậu vệ

28

Benchaib, Amine

Vị trí: Tiền vệ

30

Mantel, Robin

Vị trí: Thủ môn

32

Filipovic, Jakov

Vị trí: Hậu vệ

De Ruyver, Max

Vị trí: Hậu vệ

35

Mpati, Tracy

Vị trí: Hậu vệ

37

Jakub Reznicek

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

de Boeck, Glen

CẦU THỦ

2

Stefano Marzo

Vị trí: Hậu vệ

3

Van Moerzeke, Gil

Vị trí: Hậu vệ

3

Olivier Deschacht

Vị trí: Hậu vệ

6

Ari Skulason

Vị trí: Hậu vệ

7

Killian Overmeire

Vị trí: Tiền vệ

8

Michel, Julian

Vị trí: Tiền vệ

9

Symons, Laurens

Vị trí: Tiền đạo

10

Cevallos, Jose

Vị trí: Tiền vệ

11

Musona, Knowledge

Vị trí: Tiền đạo

12

De Wolf, Ortwin

Vị trí: Thủ môn

13

Davino Verhulst

Vị trí: Thủ môn

14

Terki, Mehdi

Vị trí: Tiền vệ

15

Mbayo, Dylan

Vị trí: Tiền đạo

16

Ben Harush, Omri

Vị trí: Hậu vệ

17

Guus Hupperts

Vị trí: Tiền đạo

18

Diaby, Bambo

Vị trí: Hậu vệ

19

De Mey, Milan

Vị trí: Tiền vệ

21

Miric, Marko

Vị trí: Tiền đạo

22

Steve De Ridder

Vị trí: Tiền đạo

23

Lukas Marecek

Vị trí: Tiền vệ

24

Lawal, Yusuf

Vị trí: Tiền đạo

25

Tirpan, Mickael

Vị trí: Hậu vệ

26

Arno Monsecour

Vị trí: Hậu vệ

28

Benchaib, Amine

Vị trí: Tiền vệ

30

Mantel, Robin

Vị trí: Thủ môn

32

Filipovic, Jakov

Vị trí: Hậu vệ

De Ruyver, Max

Vị trí: Hậu vệ

35

Mpati, Tracy

Vị trí: Hậu vệ

37

Jakub Reznicek

Vị trí: Tiền đạo