Sporting Gijon

Quốc gia : Spain | Sân nhà: El Molinón | Sức chứa: 29,600

Sporting Gijon

Sporting Gijon

Quốc gia : Spain | Sân nhà: El Molinón | | Sức chứa: 29,600

Sporting Gijon

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Djukic, Miroslav

Quốc gia: Serbia

Cầu thủ
Morilla, Pelayo
0

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

12/07/2001

Morilla, Pelayo
0

Tiền đạo

12/07/2001

Perez Damian
2

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

22/12/1988

Perez Damian
2

Hậu vệ

22/12/1988

Cordero Carlos
3

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

26/09/1996

Cordero Carlos
3

Hậu vệ

26/09/1996

Valiente Marc
4

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

29/03/1987

Valiente Marc
4

Hậu vệ

29/03/1987

Borja Lopez
5

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

02/02/1994

Borja Lopez
5

Hậu vệ

02/02/1994

Jean Sylvain Babin
6

Hậu vệ

Quốc gia: Martinique

14/10/1986

Jean Sylvain Babin
6

Hậu vệ

14/10/1986

Aitor
7

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

25/03/1994

Aitor
7

Tiền vệ

25/03/1994

Hernan
8

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

26/08/1990

Hernan
8

Tiền vệ

26/08/1990

Alvaro Vazquez
9

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

27/04/1991

Alvaro Vazquez
9

Tiền đạo

27/04/1991

Carmona Carlos
10

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

05/07/1987

Carmona Carlos
10

Tiền đạo

05/07/1987

Cerro Ismael
11

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

07/07/1995

Cerro Ismael
11

Tiền đạo

07/07/1995

Diego Marino
13

Thủ môn

Quốc gia: Spain

09/05/1990

Diego Marino
13

Thủ môn

09/05/1990

Mendez Nacho
14

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

30/03/1998

Mendez Nacho
14

Tiền vệ

30/03/1998

Molinero
15

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

26/07/1985

Molinero
15

Hậu vệ

26/07/1985

Garcia, Manu
16

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

02/01/1998

Garcia, Manu
16

Tiền vệ

02/01/1998

Medina Unai
17

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

16/02/1990

Medina Unai
17

Hậu vệ

16/02/1990

Javi Fuego
18

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

04/01/1984

Javi Fuego
18

Tiền vệ

04/01/1984

Manzambi Neftali
19

Tiền đạo

Quốc gia: Switzerland

23/04/1997

Manzambi Neftali
19

Tiền đạo

23/04/1997

Salvador Cristian
20

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

20/11/1994

Salvador Cristian
20

Tiền vệ

20/11/1994

Traver Alvaro
21

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

01/04/1993

Traver Alvaro
21

Tiền đạo

01/04/1993

Perez Pablo
22

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

02/08/1993

Perez Pablo
22

Tiền vệ

02/08/1993

Uros Djurdjevic
23

Tiền đạo

Quốc gia: Serbia

02/03/1994

Uros Djurdjevic
23

Tiền đạo

02/03/1994

Diaz Pedro
24

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

05/06/1998

Diaz Pedro
24

Tiền đạo

05/06/1998

Gonzalez, Alberto
28

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

02/04/1998

Gonzalez, Alberto
28

Tiền đạo

02/04/1998

Gragera, Jose
29

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

14/05/2000

Gragera, Jose
29

Tiền vệ

14/05/2000

Sanchez, Christian
30

Thủ môn

Quốc gia: Cuba

09/07/1999

Sanchez, Christian
30

Thủ môn

09/07/1999

Espeso, Alberto
32

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

10/03/1998

Espeso, Alberto
32

Hậu vệ

10/03/1998

Benitez, Javi
33

Thủ môn

Quốc gia: Spain

16/12/1996

Benitez, Javi
33

Thủ môn

16/12/1996

Milovanov Bogdan
37

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

19/04/1998

Milovanov Bogdan
37

Hậu vệ

19/04/1998