Sporting Farense

Quốc gia : Portugal | Sân nhà: Estadio de Sao Luis | Sức chứa: 12,000

Sporting Farense

Sporting Farense

Quốc gia : Portugal | Sân nhà: Estadio de Sao Luis | | Sức chứa: 12,000

Sporting Farense

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Vieira, Sergio

Quốc gia: Portugal

Cầu thủ
Maciel, Savio
0

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

16/07/1999

Maciel, Savio
0

Hậu vệ

16/07/1999

Hugo Marques
1

Thủ môn

Quốc gia: Angola

15/01/1986

Hugo Marques
1

Thủ môn

15/01/1986

Silva, Matheus
2

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

03/10/1997

Silva, Matheus
2

Hậu vệ

03/10/1997

Kadri Pedro
5

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

03/09/1995

Kadri Pedro
5

Hậu vệ

03/09/1995

Filipe Melo
6

Tiền vệ

Quốc gia: Portugal

03/11/1989

Filipe Melo
6

Tiền vệ

03/11/1989

Vieira Andre
8

Tiền vệ

Quốc gia: Portugal

13/09/1992

Vieira Andre
8

Tiền vệ

13/09/1992

Simoes Fabricio
9

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

26/12/1984

Simoes Fabricio
9

Tiền đạo

26/12/1984

Mayambela Mihlali
10

Tiền đạo

Quốc gia: South Africa

25/08/1996

Mayambela Mihlali
10

Tiền đạo

25/08/1996

Issoko, Arnold
11

Hậu vệ

Quốc gia: DR Congo

06/04/1992

Issoko, Arnold
11

Hậu vệ

06/04/1992

Bura
13

Tiền vệ

Quốc gia: Guinea-bissau

22/12/1995

Bura
13

Tiền vệ

22/12/1995

Isidoro Fabricio
14

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

28/01/1992

Isidoro Fabricio
14

Tiền vệ

28/01/1992

Bandarra, Miguel
17

Tiền đạo

Quốc gia: Portugal

17/01/1996

Bandarra, Miguel
17

Tiền đạo

17/01/1996

Patrick
19

Tiền đạo

Quốc gia: Cape Verde

13/12/1993

Patrick
19

Tiền đạo

13/12/1993

Sualehe, David
20

Hậu vệ

Quốc gia: Portugal

23/03/1997

Sualehe, David
20

Hậu vệ

23/03/1997

Irobiso Christian
21

Tiền đạo

Quốc gia: Nigeria

28/05/1993

Irobiso Christian
21

Tiền đạo

28/05/1993

Carvalho Miguel
22

Thủ môn

Quốc gia: Portugal

20/06/1996

Carvalho Miguel
22

Thủ môn

20/06/1996

Gauld, Ryan
23

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

16/12/1995

Gauld, Ryan
23

Tiền vệ

16/12/1995

Rocha
31

Hậu vệ

Quốc gia: Portugal

13/08/1986

Rocha
31

Hậu vệ

13/08/1986

Vieira Rafael
33

Hậu vệ

Quốc gia: Portugal

09/07/1992

Vieira Rafael
33

Hậu vệ

09/07/1992

Scheid Cassio
41

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

03/01/1994

Scheid Cassio
41

Hậu vệ

03/01/1994

Lucca Jonatan
47

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

02/06/1994

Lucca Jonatan
47

Tiền vệ

02/06/1994

Hugo Seco
70

Tiền đạo

Quốc gia: Portugal

17/06/1988

Hugo Seco
70

Tiền đạo

17/06/1988

Alvarinho
77

Tiền đạo

Quốc gia: Portugal

03/09/1990

Alvarinho
77

Tiền đạo

03/09/1990

Fernandes, Dani
90

Thủ môn

Quốc gia: Portugal

25/09/1983

Fernandes, Dani
90

Thủ môn

25/09/1983

Fabio Nunes
92

Tiền đạo

Quốc gia: Portugal

24/07/1992

Fabio Nunes
92

Tiền đạo

24/07/1992

Soares Rafael
96

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

20/09/1994

Soares Rafael
96

Hậu vệ

20/09/1994