sport rosario

Huaraz - Peru

Quốc tịch : Peru | Sân nhà: Rosas Pampa | Sức chứa: 20,000

Logo SPORT ROSARIO
Huấn luyện viên

Nogara, Fernando

Quốc gia: Argentina

Cầu thủ