sport rosario

Huaraz - Peru

Quốc tịch : Peru | Sân nhà: Rosas Pampa | Sức chứa: 20,000

Logo SPORT ROSARIO

Không sợ kẻ địch mạnh như hổ chỉ sợ đồng đội không biết… phá bóng

access_time 12-10-2018

Phản lưới nhà trong bóng đá không phải là chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên phản lưới nhà theo cách này thì quả là không thể ngờ tới được.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Nogara, Fernando

CẦU THỦ

1

Barbieri, Juniors

Vị trí: Thủ môn

4

Ternero, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

4

Rosy, Erick

Vị trí: Tiền vệ

5

Vera, Anghello

Vị trí: Hậu vệ

9

Ramirez Palacios, Raphael Arturo

Vị trí: Tiền vệ

15

Del Castillo, Alexander Manuel

Vị trí: Hậu vệ

16

Valdiviezo, Jimmy Junior

Vị trí: Hậu vệ

19

Murialdo, Alan

Vị trí: Tiền đạo

20

Boluarte, William

Vị trí: Hậu vệ

20

Manco, Michael

Vị trí: Tiền vệ

20

Gonzalez, Antonio

Vị trí: Tiền vệ

21

Salas, Joe

Vị trí: Thủ môn

21

Gutierrez, Juan Diego

Vị trí: Tiền đạo

22

Custodio, Marco

Vị trí: Tiền vệ

22

Tapia, Jhon

Vị trí: Hậu vệ

23

Menacho, Nicolas

Vị trí: Tiền vệ

25

Ayala, Jim

Vị trí: Thủ môn

26

Vonder Putten, Gerardo

Vị trí: Tiền vệ

26

Freundt, Ian

Vị trí: Hậu vệ

26

Hinostroza, Johan

Vị trí: Tiền vệ

27

Aldea Arce, Dante Jeremy

Vị trí: Tiền đạo

28

Moreno, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

28

Benaute, Jeanpiere

Vị trí: Tiền vệ

28

Alvarez, Marcos

Vị trí: Tiền vệ

29

Garcia, Julio

Vị trí: Tiền vệ

31

Castillo, Angel

Vị trí: Tiền vệ

91

Cucho, Jean Pierre

Vị trí: Tiền vệ

91

Cordova, Yhirbis

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Nogara, Fernando

CẦU THỦ

1

Barbieri, Juniors

Vị trí: Thủ môn

4

Ternero, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

4

Rosy, Erick

Vị trí: Tiền vệ

5

Vera, Anghello

Vị trí: Hậu vệ

9

Ramirez Palacios, Raphael Arturo

Vị trí: Tiền vệ

15

Del Castillo, Alexander Manuel

Vị trí: Hậu vệ

16

Valdiviezo, Jimmy Junior

Vị trí: Hậu vệ

19

Murialdo, Alan

Vị trí: Tiền đạo

20

Boluarte, William

Vị trí: Hậu vệ

20

Manco, Michael

Vị trí: Tiền vệ

20

Gonzalez, Antonio

Vị trí: Tiền vệ

21

Salas, Joe

Vị trí: Thủ môn

21

Gutierrez, Juan Diego

Vị trí: Tiền đạo

22

Custodio, Marco

Vị trí: Tiền vệ

22

Tapia, Jhon

Vị trí: Hậu vệ

23

Menacho, Nicolas

Vị trí: Tiền vệ

25

Ayala, Jim

Vị trí: Thủ môn

26

Vonder Putten, Gerardo

Vị trí: Tiền vệ

26

Freundt, Ian

Vị trí: Hậu vệ

26

Hinostroza, Johan

Vị trí: Tiền vệ

27

Aldea Arce, Dante Jeremy

Vị trí: Tiền đạo

28

Moreno, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

28

Benaute, Jeanpiere

Vị trí: Tiền vệ

28

Alvarez, Marcos

Vị trí: Tiền vệ

29

Garcia, Julio

Vị trí: Tiền vệ

31

Castillo, Angel

Vị trí: Tiền vệ

91

Cucho, Jean Pierre

Vị trí: Tiền vệ

91

Cordova, Yhirbis

Vị trí: Hậu vệ