spezia

La Spezia - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: Stadio Alberto Picco | Sức chứa: 10,336

Logo SPEZIA

Soi kèo Spezia vs Livorno, 03h00 ngày 28/2: Spezia khẳng định sức mạnh

access_time 25-02-2019

Livorno sẽ là đối thủ vừa tầm nhất vào thời điểm hiện tại để Spezia có thể đánh bại, qua đó tiếp tục cuộc đua giành tấm vé lên hạng ở mùa bóng năm nay.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Marino, Pasquale

CẦU THỦ

Davide Bassi

Vị trí: Thủ môn

1

Eugenio Lamanna

Vị trí: Thủ môn

2

Brero, Matteo

Vị trí: Hậu vệ

3

Augello, Tommaso

Vị trí: Hậu vệ

4

Crivello, Roberto

Vị trí: Hậu vệ

Bargiel, Przemyslaw

Vị trí: Tiền vệ

6

Mora, Luca

Vị trí: Tiền vệ

7

Pierini, Nicholas

Vị trí: Tiền đạo

8

Matteo Ricci II

Vị trí: Tiền vệ

9

Galabinov, Andrey

Vị trí: Tiền đạo

10

Mastinu, Giuseppe

Vị trí: Tiền đạo

11

Emmanuel Gyasi

Vị trí: Tiền đạo

12

Desjardins, Axel

Vị trí: Thủ môn

13

Capredossi, Elio

Vị trí: Hậu vệ

14

Morachiolo, Gregorio

Vị trí: Tiền đạo

15

Crimi, Marco

Vị trí: Tiền vệ

16

Bartolomei, Paolo

Vị trí: Tiền vệ

18

Frencesco, Alberto

Vị trí: Tiền vệ

19

Claudio Terzi

Vị trí: Hậu vệ

20

Ligi, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

21

Okereke, David

Vị trí: Tiền đạo

22

Manfredini, Niccolo

Vị trí: Thủ môn

23

Col, Filippo

Vị trí: Hậu vệ

24

Vignali, Luca

Vị trí: Tiền vệ

25

Maggiore, Giulio

Vị trí: Tiền vệ

26

Soufiane Bidaoui

Vị trí: Tiền đạo

27

Figoli, Matteo

Vị trí: Tiền vệ

28

Martin Erlic

Vị trí: Hậu vệ

29

Acampora, Gennaro

Vị trí: Tiền vệ

31

Suleiman, Abdullahi

Vị trí: Tiền đạo

32

Bachini, Adugna

Vị trí: Tiền đạo

32

D'Eramo, Michael

Vị trí: Tiền đạo

33

Barone, Simone

Vị trí: Thủ môn

34

Cruz, Alessio

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Marino, Pasquale

CẦU THỦ

Davide Bassi

Vị trí: Thủ môn

1

Eugenio Lamanna

Vị trí: Thủ môn

2

Brero, Matteo

Vị trí: Hậu vệ

3

Augello, Tommaso

Vị trí: Hậu vệ

4

Crivello, Roberto

Vị trí: Hậu vệ

Bargiel, Przemyslaw

Vị trí: Tiền vệ

6

Mora, Luca

Vị trí: Tiền vệ

7

Pierini, Nicholas

Vị trí: Tiền đạo

8

Matteo Ricci II

Vị trí: Tiền vệ

9

Galabinov, Andrey

Vị trí: Tiền đạo

10

Mastinu, Giuseppe

Vị trí: Tiền đạo

11

Emmanuel Gyasi

Vị trí: Tiền đạo

12

Desjardins, Axel

Vị trí: Thủ môn

13

Capredossi, Elio

Vị trí: Hậu vệ

14

Morachiolo, Gregorio

Vị trí: Tiền đạo

15

Crimi, Marco

Vị trí: Tiền vệ

16

Bartolomei, Paolo

Vị trí: Tiền vệ

18

Frencesco, Alberto

Vị trí: Tiền vệ

19

Claudio Terzi

Vị trí: Hậu vệ

20

Ligi, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

21

Okereke, David

Vị trí: Tiền đạo

22

Manfredini, Niccolo

Vị trí: Thủ môn

23

Col, Filippo

Vị trí: Hậu vệ

24

Vignali, Luca

Vị trí: Tiền vệ

25

Maggiore, Giulio

Vị trí: Tiền vệ

26

Soufiane Bidaoui

Vị trí: Tiền đạo

27

Figoli, Matteo

Vị trí: Tiền vệ

28

Martin Erlic

Vị trí: Hậu vệ

29

Acampora, Gennaro

Vị trí: Tiền vệ

31

Suleiman, Abdullahi

Vị trí: Tiền đạo

32

Bachini, Adugna

Vị trí: Tiền đạo

32

D'Eramo, Michael

Vị trí: Tiền đạo

33

Barone, Simone

Vị trí: Thủ môn

34

Cruz, Alessio

Vị trí: Tiền vệ