spartaks jurmala

Jurmala - Latvia

Quốc tịch : Latvia | Sân nhà: Slokas Stadions | Sức chứa: 2,800

Logo SPARTAKS JURMALA

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zavettieri, Nunzio

CẦU THỦ

1

Nerugals, Jevgenijs

Vị trí: Thủ môn

1

Pavlovs, Andrejs

Vị trí: Thủ môn

2

Revenco, Ioan-Calin

Vị trí: Hậu vệ

3

Berenfelds, Nikita

Vị trí: Hậu vệ

4

Smirnovs, Vitalijs

Vị trí: Hậu vệ

5

Aleksandar Kosoric

Vị trí: Hậu vệ

5

Freimanis, Gints

Vị trí: Hậu vệ

7

Vardanjans, Edgars

Vị trí: Tiền vệ

8

Belakovic, Nemanja

Vị trí: Tiền vệ

8

Faiska, Vitor

Vị trí: Tiền vệ

9

Ennin, Richie

Vị trí: Tiền đạo

11

Zigajevs, Jurijs

Vị trí: Tiền vệ

14

Stradins, Deniss

Vị trí: Hậu vệ

16

Adzhiev, Gadzhi

Vị trí: Tiền vệ

17

Charpentier, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

18

Aguirre, Diego

Vị trí: Tiền đạo

18

Melnicenko, Vitalijs

Vị trí: Thủ môn

21

Vagancuks, Rolands

Vị trí: Tiền đạo

24

Fjodorovs, Edgars

Vị trí: Tiền vệ

Klavlapa, Edgars

Vị trí: Tiền vệ

19

Korzans, Ricards

Vị trí: Tiền vệ

20

Medina, Ariagner

Vị trí: Tiền đạo

22

Mello Reichert, Gabriel

Vị trí: Hậu vệ

22

Gauracs, Edgars

Vị trí: Tiền đạo

23

Slampe, Ingus

Vị trí: Hậu vệ

25

Recickis, Vitalijs

Vị trí: Tiền vệ

27

Vukmanic, Tin

Vị trí: Tiền đạo

27

Mihadjuks, Pavels

Vị trí: Hậu vệ

35

Minajevs, Kristofers

Vị trí: Thủ môn

85

Melecis, Marcis

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zavettieri, Nunzio

CẦU THỦ

1

Nerugals, Jevgenijs

Vị trí: Thủ môn

1

Pavlovs, Andrejs

Vị trí: Thủ môn

2

Revenco, Ioan-Calin

Vị trí: Hậu vệ

3

Berenfelds, Nikita

Vị trí: Hậu vệ

4

Smirnovs, Vitalijs

Vị trí: Hậu vệ

5

Aleksandar Kosoric

Vị trí: Hậu vệ

5

Freimanis, Gints

Vị trí: Hậu vệ

7

Vardanjans, Edgars

Vị trí: Tiền vệ

8

Belakovic, Nemanja

Vị trí: Tiền vệ

8

Faiska, Vitor

Vị trí: Tiền vệ

9

Ennin, Richie

Vị trí: Tiền đạo

11

Zigajevs, Jurijs

Vị trí: Tiền vệ

14

Stradins, Deniss

Vị trí: Hậu vệ

16

Adzhiev, Gadzhi

Vị trí: Tiền vệ

17

Charpentier, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

18

Aguirre, Diego

Vị trí: Tiền đạo

18

Melnicenko, Vitalijs

Vị trí: Thủ môn

21

Vagancuks, Rolands

Vị trí: Tiền đạo

24

Fjodorovs, Edgars

Vị trí: Tiền vệ

Klavlapa, Edgars

Vị trí: Tiền vệ

19

Korzans, Ricards

Vị trí: Tiền vệ

20

Medina, Ariagner

Vị trí: Tiền đạo

22

Mello Reichert, Gabriel

Vị trí: Hậu vệ

22

Gauracs, Edgars

Vị trí: Tiền đạo

23

Slampe, Ingus

Vị trí: Hậu vệ

25

Recickis, Vitalijs

Vị trí: Tiền vệ

27

Vukmanic, Tin

Vị trí: Tiền đạo

27

Mihadjuks, Pavels

Vị trí: Hậu vệ

35

Minajevs, Kristofers

Vị trí: Thủ môn

85

Melecis, Marcis

Vị trí: Thủ môn

Lịch thi đấu SPARTAKS JURMALA

Huấn luyện viên

Zavettieri, Nunzio

Quốc gia: Ý

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Latvia

26/02/1989

1

Thủ môn

Quốc gia: Latvia

22/02/1979

2

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

26/06/2000

3

Hậu vệ

Quốc gia: Latvia

07/06/1995

4

Hậu vệ

Quốc gia: Latvia

28/06/1986

5

Hậu vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

30/01/1987

5

Hậu vệ

Quốc gia: Latvia

09/05/1985

7

Tiền vệ

Quốc gia: Latvia

09/05/1993

8

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

08/01/1997

8

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

16/04/1989

9

Tiền đạo

Quốc gia: Canada

17/09/1998

11

Tiền vệ

Quốc gia: Latvia

14/11/1985

14

Hậu vệ

Quốc gia: Latvia

01/03/2001

16

Tiền vệ

Quốc gia: Nga

01/06/1994

17

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

17/05/1999

18

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

11/01/1993

18

Thủ môn

Quốc gia: Latvia

11/11/1987

21

Tiền đạo

Quốc gia: Latvia

05/01/1998

24

Tiền vệ

Quốc gia: Latvia

09/07/1995

Tiền vệ

Quốc gia: Latvia

21/12/2001

19

Tiền vệ

Quốc gia: Latvia

03/05/1997

20

Tiền đạo

Quốc gia: Nicaragua

13/12/1998

22

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

08/02/1998

22

Tiền đạo

Quốc gia: Latvia

10/03/1988

23

Hậu vệ

Quốc gia: Latvia

31/01/1989

25

Tiền vệ

Quốc gia: Latvia

08/09/1986

27

Tiền đạo

Quốc gia: Croatia

17/04/1999

27

Hậu vệ

Quốc gia: Latvia

27/05/1980

35

Thủ môn

Quốc gia: Latvia

21/03/2000

85

Thủ môn

Quốc gia: Latvia

23/09/1991

728x90
130x300
130x300