sparta rotterdam

Rotterdam - Hà Lan

Quốc tịch : Hà Lan | Sân nhà: Sparta Stadium Het Kasteel | Sức chứa: 11,026

Logo Sparta Rotterdam

HUẤN LUYỆN VIÊN

Fraser, Henk

CẦU THỦ

1

Kortsmit, Roy

Vị trí: Thủ môn

1

Tim Coremans

Vị trí: Thủ môn

Ringeling, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

2

Dabo, Fankaty

Vị trí: Hậu vệ

4

Abels, Dirk

Vị trí: Hậu vệ

13

van Unen, Daan

Vị trí: Hậu vệ

14

Martis, Bradley

Vị trí: Hậu vệ

Vianello, Delano

Vị trí: Hậu vệ

5

Faye, Lassana

Vị trí: Hậu vệ

Suently Alberto

Vị trí: Hậu vệ

3

Dries Wuytens

Vị trí: Hậu vệ

7

Verhaar, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

7

Duarte, Deroy

Vị trí: Tiền vệ

8

Harroui, Abdou

Vị trí: Tiền vệ

9

Lars Veldwijk

Vị trí: Tiền đạo

10

Duarte, Laros

Vị trí: Tiền vệ

11

Rayhi, Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

12

Saksela, Janne

Vị trí: Hậu vệ

13

Giliano Wijnaldum

Vị trí: Hậu vệ

14

Bart Vriends

Vị trí: Hậu vệ

15

Gregor Breinburg

Vị trí: Tiền vệ

Bouwense, Levi

Vị trí: Tiền vệ

Sanches, Joshua

Vị trí: Tiền vệ

6

Adil Auassar

Vị trí: Tiền vệ

15

Luydens, Diederick

Vị trí: Hậu vệ

16

Mijnans, Sven

Vị trí: Tiền vệ

16

dos Santos, Gianni

Vị trí: Tiền vệ

18

Boukhari, Ayoub

Vị trí: Tiền vệ

19

Tavsan, Elayis

Vị trí: Tiền đạo

19

Dervisoglu, Halil

Vị trí: Tiền đạo

19

el Kachati, Youssef

Vị trí: Tiền đạo

20

Fabrie, Michael

Vị trí: Thủ môn

21

Ache, Ragnar

Vị trí: Tiền đạo

22

Soares Fonseca, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

30

Gomes, Jomar

Vị trí: Thủ môn

Van Hoeven, Bradly

Vị trí: Tiền đạo

17

Edouard Duplan

Vị trí: Tiền đạo

30

Lipman, Kenny

Vị trí: Thủ môn

Brute, Jaimy

Vị trí: Tiền vệ

18

Drenthe, Roysten

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Fraser, Henk

CẦU THỦ

1

Kortsmit, Roy

Vị trí: Thủ môn

1

Tim Coremans

Vị trí: Thủ môn

Ringeling, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

2

Dabo, Fankaty

Vị trí: Hậu vệ

4

Abels, Dirk

Vị trí: Hậu vệ

13

van Unen, Daan

Vị trí: Hậu vệ

14

Martis, Bradley

Vị trí: Hậu vệ

Vianello, Delano

Vị trí: Hậu vệ

5

Faye, Lassana

Vị trí: Hậu vệ

Suently Alberto

Vị trí: Hậu vệ

3

Dries Wuytens

Vị trí: Hậu vệ

7

Verhaar, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

7

Duarte, Deroy

Vị trí: Tiền vệ

8

Harroui, Abdou

Vị trí: Tiền vệ

9

Lars Veldwijk

Vị trí: Tiền đạo

10

Duarte, Laros

Vị trí: Tiền vệ

11

Rayhi, Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

12

Saksela, Janne

Vị trí: Hậu vệ

13

Giliano Wijnaldum

Vị trí: Hậu vệ

14

Bart Vriends

Vị trí: Hậu vệ

15

Gregor Breinburg

Vị trí: Tiền vệ

Bouwense, Levi

Vị trí: Tiền vệ

Sanches, Joshua

Vị trí: Tiền vệ

6

Adil Auassar

Vị trí: Tiền vệ

15

Luydens, Diederick

Vị trí: Hậu vệ

16

Mijnans, Sven

Vị trí: Tiền vệ

16

dos Santos, Gianni

Vị trí: Tiền vệ

18

Boukhari, Ayoub

Vị trí: Tiền vệ

19

Tavsan, Elayis

Vị trí: Tiền đạo

19

Dervisoglu, Halil

Vị trí: Tiền đạo

19

el Kachati, Youssef

Vị trí: Tiền đạo

20

Fabrie, Michael

Vị trí: Thủ môn

21

Ache, Ragnar

Vị trí: Tiền đạo

22

Soares Fonseca, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

30

Gomes, Jomar

Vị trí: Thủ môn

Van Hoeven, Bradly

Vị trí: Tiền đạo

17

Edouard Duplan

Vị trí: Tiền đạo

30

Lipman, Kenny

Vị trí: Thủ môn

Brute, Jaimy

Vị trí: Tiền vệ

18

Drenthe, Roysten

Vị trí: Tiền vệ