southport fc

Southport - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Merseyrail Community Stadium | Sức chứa: 6,008

Logo Southport FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Watson, Liam

CẦU THỦ

Platt, Matthew

Vị trí: Hậu vệ

Hollins, Andrew

Vị trí: Hậu vệ

Joshua Langley

Vị trí: Hậu vệ

Steven Schumacher

Vị trí: Tiền vệ

1

Hanford

Vị trí:

1

Mason Springthorpe

Vị trí: Thủ môn

Tibbetts, Josh

Vị trí: Thủ môn

Adam Dugdale

Vị trí: Hậu vệ

2

Nicholas Ross White

Vị trí: Hậu vệ

David Lynch

Vị trí: Tiền vệ

Jonathan Royle

Vị trí: Tiền vệ

2

Jordan Richards

Vị trí: Tiền vệ

4

Edwards, Liam

Vị trí: Hậu vệ

5

Astles, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

6

Dean Winnard

Vị trí: Hậu vệ

7

David Morgan

Vị trí: Tiền vệ

Kpohomouh, Jacques

Vị trí: Tiền vệ

Roberts, Gary

Vị trí: Tiền vệ

3

Ogle

Vị trí:

8

Wood

Vị trí:

9

Charles, Dion

Vị trí: Tiền vệ

10

Sampson

Vị trí:

10

Hynes, Liam

Vị trí: Tiền vệ

11

Bauress

Vị trí:

11

Coly, Jean Charles

Vị trí: Tiền đạo

12

Jason Gilchrist

Vị trí: Tiền đạo

13

Mueller

Vị trí:

13

Priestley, Phil

Vị trí: Thủ môn

14

Andy Parry

Vị trí: Hậu vệ

14

Ben McKenna

Vị trí: Tiền vệ

15

Whittle, Billy

Vị trí: Tiền vệ

15

Archer

Vị trí:

16

Tibbetts

Vị trí:

16

Monteiro, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

16

Michael Onovwigun

Vị trí: Tiền vệ

17

Devarn Green

Vị trí: Tiền đạo

18

Homson-Smith

Vị trí:

18

Gary Jones

Vị trí: Tiền vệ

19

Weeks, Declan

Vị trí: Tiền vệ

21

Fouldes, Ben

Vị trí: Tiền đạo

21

Kearns, Joe

Vị trí: Hậu vệ

23

Chris Doyle

Vị trí: Hậu vệ

25

Moseley, Bobby

Vị trí: Hậu vệ

27

Richard Brodie

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Watson, Liam

CẦU THỦ

Platt, Matthew

Vị trí: Hậu vệ

Hollins, Andrew

Vị trí: Hậu vệ

Joshua Langley

Vị trí: Hậu vệ

Steven Schumacher

Vị trí: Tiền vệ

1

Hanford

Vị trí:

1

Mason Springthorpe

Vị trí: Thủ môn

Tibbetts, Josh

Vị trí: Thủ môn

Adam Dugdale

Vị trí: Hậu vệ

2

Nicholas Ross White

Vị trí: Hậu vệ

David Lynch

Vị trí: Tiền vệ

Jonathan Royle

Vị trí: Tiền vệ

2

Jordan Richards

Vị trí: Tiền vệ

4

Edwards, Liam

Vị trí: Hậu vệ

5

Astles, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

6

Dean Winnard

Vị trí: Hậu vệ

7

David Morgan

Vị trí: Tiền vệ

Kpohomouh, Jacques

Vị trí: Tiền vệ

Roberts, Gary

Vị trí: Tiền vệ

3

Ogle

Vị trí:

8

Wood

Vị trí:

9

Charles, Dion

Vị trí: Tiền vệ

10

Sampson

Vị trí:

10

Hynes, Liam

Vị trí: Tiền vệ

11

Bauress

Vị trí:

11

Coly, Jean Charles

Vị trí: Tiền đạo

12

Jason Gilchrist

Vị trí: Tiền đạo

13

Mueller

Vị trí:

13

Priestley, Phil

Vị trí: Thủ môn

14

Andy Parry

Vị trí: Hậu vệ

14

Ben McKenna

Vị trí: Tiền vệ

15

Whittle, Billy

Vị trí: Tiền vệ

15

Archer

Vị trí:

16

Tibbetts

Vị trí:

16

Monteiro, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

16

Michael Onovwigun

Vị trí: Tiền vệ

17

Devarn Green

Vị trí: Tiền đạo

18

Homson-Smith

Vị trí:

18

Gary Jones

Vị trí: Tiền vệ

19

Weeks, Declan

Vị trí: Tiền vệ

21

Fouldes, Ben

Vị trí: Tiền đạo

21

Kearns, Joe

Vị trí: Hậu vệ

23

Chris Doyle

Vị trí: Hậu vệ

25

Moseley, Bobby

Vị trí: Hậu vệ

27

Richard Brodie

Vị trí: Tiền đạo