southend united

Southend-on-Sea - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Roots Hall | Sức chứa: 12,392

Logo Southend United

HUẤN LUYỆN VIÊN

Powell, Chris

CẦU THỦ

1

Mark Thomas Oxley

Vị trí: Thủ môn

2

Bwomono, Elvis

Vị trí: Hậu vệ

3

Ben Coker

Vị trí: Hậu vệ

4

Luke Hyam

Vị trí: Tiền vệ

6

Michael Turner

Vị trí: Hậu vệ

7

Michael Kightly

Vị trí: Tiền vệ

8

Timothee Dieng

Vị trí: Tiền vệ

9

Tom Hopper

Vị trí: Tiền đạo

10

Simon Cox

Vị trí: Tiền đạo

11

Stephen McLaughlin

Vị trí: Tiền vệ

12

Ba, Amadou

Vị trí: Tiền đạo

13

Bishop, Nathan

Vị trí: Thủ môn

15

Rob Kiernan

Vị trí: Hậu vệ

16

Yearwood, Dru

Vị trí: Tiền vệ

18

Sam Mantom

Vị trí: Tiền vệ

20

Klass, Michael

Vị trí: Tiền vệ

22

Ted Smith

Vị trí: Thủ môn

23

Moore, Taylor

Vị trí: Hậu vệ

24

Demetriou, Jason

Vị trí: Hậu vệ

25

Barratt, Sam

Vị trí: Tiền vệ

26

Harry Lennon

Vị trí: Hậu vệ

27

Kyprianou, Harry

Vị trí: Tiền vệ

29

Wabo, Norman

Vị trí: Tiền đạo

30

Harry Bunn

Vị trí: Tiền đạo

31

Theo Robinson

Vị trí: Tiền vệ

32

Steven Hendrie

Vị trí: Hậu vệ

33

Batlokwa, Rene

Vị trí: Tiền vệ

34

Kelman, Charlie

Vị trí: Tiền đạo

36

Hutchinson, Isaac

Vị trí: Tiền đạo

37

Clifford, Tom

Vị trí: Hậu vệ

39

Humphrys, Stephen

Vị trí: Tiền đạo

42

Hart, Sam

Vị trí: Hậu vệ

43

Gard, Lewis

Vị trí: Tiền vệ

48

John White

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Powell, Chris

CẦU THỦ

1

Mark Thomas Oxley

Vị trí: Thủ môn

2

Bwomono, Elvis

Vị trí: Hậu vệ

3

Ben Coker

Vị trí: Hậu vệ

4

Luke Hyam

Vị trí: Tiền vệ

6

Michael Turner

Vị trí: Hậu vệ

7

Michael Kightly

Vị trí: Tiền vệ

8

Timothee Dieng

Vị trí: Tiền vệ

9

Tom Hopper

Vị trí: Tiền đạo

10

Simon Cox

Vị trí: Tiền đạo

11

Stephen McLaughlin

Vị trí: Tiền vệ

12

Ba, Amadou

Vị trí: Tiền đạo

13

Bishop, Nathan

Vị trí: Thủ môn

15

Rob Kiernan

Vị trí: Hậu vệ

16

Yearwood, Dru

Vị trí: Tiền vệ

18

Sam Mantom

Vị trí: Tiền vệ

20

Klass, Michael

Vị trí: Tiền vệ

22

Ted Smith

Vị trí: Thủ môn

23

Moore, Taylor

Vị trí: Hậu vệ

24

Demetriou, Jason

Vị trí: Hậu vệ

25

Barratt, Sam

Vị trí: Tiền vệ

26

Harry Lennon

Vị trí: Hậu vệ

27

Kyprianou, Harry

Vị trí: Tiền vệ

29

Wabo, Norman

Vị trí: Tiền đạo

30

Harry Bunn

Vị trí: Tiền đạo

31

Theo Robinson

Vị trí: Tiền vệ

32

Steven Hendrie

Vị trí: Hậu vệ

33

Batlokwa, Rene

Vị trí: Tiền vệ

34

Kelman, Charlie

Vị trí: Tiền đạo

36

Hutchinson, Isaac

Vị trí: Tiền đạo

37

Clifford, Tom

Vị trí: Hậu vệ

39

Humphrys, Stephen

Vị trí: Tiền đạo

42

Hart, Sam

Vị trí: Hậu vệ

43

Gard, Lewis

Vị trí: Tiền vệ

48

John White

Vị trí: Hậu vệ

Huấn luyện viên

Powell, Chris

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

02/06/1990

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

29/11/1998

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/07/1990

4

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

24/10/1991

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

09/11/1983

7

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

24/01/1986

8

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

09/04/1992

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

14/12/1993

10

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

28/04/1987

11

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

14/06/1990

12

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

15/02/1998

13

Thủ môn

Quốc gia: Anh

15/10/1999

15

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

13/01/1991

16

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

17/02/2000

18

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

20/02/1992

20

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

09/02/1999

22

Thủ môn

Quốc gia: Anh

18/01/1996

23

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

12/05/1997

24

Hậu vệ

Quốc gia: Đảo Síp

18/11/1987

25

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

25/08/1995

26

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

16/12/1994

27

Tiền vệ

Quốc gia: Đảo Síp

05/01/1997

29

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

06/05/1998

30

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

21/11/1992

31

Tiền vệ

Quốc gia: Jamaica

22/01/1989

32

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

08/01/1995

33

Tiền vệ

Quốc gia: Botswana

18/12/1997

34

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/01/1970

36

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

10/04/2000

37

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

02/09/1999

39

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

15/09/1997

42

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

10/09/1996

43

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

26/08/1999

48

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

26/07/1986

728x90
130x300
130x300