southend united

Southend-on-Sea - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Roots Hall | Sức chứa: 12,392

Logo Southend United

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bond, Kevin

CẦU THỦ

1

Mark Thomas Oxley

Vị trí: Thủ môn

2

Bwomono, Elvis

Vị trí: Hậu vệ

3

Ben Coker

Vị trí: Hậu vệ

4

Luke Hyam

Vị trí: Tiền vệ

6

Michael Turner

Vị trí: Hậu vệ

7

Michael Kightly

Vị trí: Tiền vệ

8

Timothee Dieng

Vị trí: Tiền vệ

9

Tom Hopper

Vị trí: Tiền đạo

10

Simon Cox

Vị trí: Tiền đạo

11

Stephen McLaughlin

Vị trí: Tiền vệ

12

Ba, Amadou

Vị trí: Tiền đạo

13

Bishop, Nathan

Vị trí: Thủ môn

15

Rob Kiernan

Vị trí: Hậu vệ

16

Yearwood, Dru

Vị trí: Tiền vệ

18

Sam Mantom

Vị trí: Tiền vệ

20

Klass, Michael

Vị trí: Tiền vệ

22

Ted Smith

Vị trí: Thủ môn

23

Moore, Taylor

Vị trí: Hậu vệ

24

Demetriou, Jason

Vị trí: Hậu vệ

25

Barratt, Sam

Vị trí: Tiền vệ

26

Harry Lennon

Vị trí: Hậu vệ

27

Kyprianou, Harry

Vị trí: Tiền vệ

29

Wabo, Norman

Vị trí: Tiền đạo

30

Harry Bunn

Vị trí: Tiền đạo

32

Steven Hendrie

Vị trí: Hậu vệ

33

Batlokwa, Rene

Vị trí: Tiền vệ

34

Kelman, Charlie

Vị trí: Tiền đạo

36

Hutchinson, Isaac

Vị trí: Tiền đạo

37

Clifford, Tom

Vị trí: Hậu vệ

39

Humphrys, Stephen

Vị trí: Tiền đạo

41

Acauah, Emile

Vị trí: Tiền đạo

42

Hart, Sam

Vị trí: Hậu vệ

43

Gard, Lewis

Vị trí: Tiền vệ

48

John White

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bond, Kevin

CẦU THỦ

1

Mark Thomas Oxley

Vị trí: Thủ môn

2

Bwomono, Elvis

Vị trí: Hậu vệ

3

Ben Coker

Vị trí: Hậu vệ

4

Luke Hyam

Vị trí: Tiền vệ

6

Michael Turner

Vị trí: Hậu vệ

7

Michael Kightly

Vị trí: Tiền vệ

8

Timothee Dieng

Vị trí: Tiền vệ

9

Tom Hopper

Vị trí: Tiền đạo

10

Simon Cox

Vị trí: Tiền đạo

11

Stephen McLaughlin

Vị trí: Tiền vệ

12

Ba, Amadou

Vị trí: Tiền đạo

13

Bishop, Nathan

Vị trí: Thủ môn

15

Rob Kiernan

Vị trí: Hậu vệ

16

Yearwood, Dru

Vị trí: Tiền vệ

18

Sam Mantom

Vị trí: Tiền vệ

20

Klass, Michael

Vị trí: Tiền vệ

22

Ted Smith

Vị trí: Thủ môn

23

Moore, Taylor

Vị trí: Hậu vệ

24

Demetriou, Jason

Vị trí: Hậu vệ

25

Barratt, Sam

Vị trí: Tiền vệ

26

Harry Lennon

Vị trí: Hậu vệ

27

Kyprianou, Harry

Vị trí: Tiền vệ

29

Wabo, Norman

Vị trí: Tiền đạo

30

Harry Bunn

Vị trí: Tiền đạo

32

Steven Hendrie

Vị trí: Hậu vệ

33

Batlokwa, Rene

Vị trí: Tiền vệ

34

Kelman, Charlie

Vị trí: Tiền đạo

36

Hutchinson, Isaac

Vị trí: Tiền đạo

37

Clifford, Tom

Vị trí: Hậu vệ

39

Humphrys, Stephen

Vị trí: Tiền đạo

41

Acauah, Emile

Vị trí: Tiền đạo

42

Hart, Sam

Vị trí: Hậu vệ

43

Gard, Lewis

Vị trí: Tiền vệ

48

John White

Vị trí: Hậu vệ