DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Kek, Matjaz

Quốc gia: Slovenia

Cầu thủ
Bojan Jokic
13

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

17/05/1986

Bojan Jokic
13

Hậu vệ

17/05/1986

Mevlja Miha
17

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

12/06/1990

Mevlja Miha
17

Hậu vệ

12/06/1990

Rep Rajko
18

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

20/06/1990

Rep Rajko
18

Tiền vệ

20/06/1990