sk slovan bratislava

Bratislava - Slovakia

Quốc tịch : Slovakia | Sân nhà: Tehelne Pole Stadion | Sức chứa: 30,087

Logo SK Slovan Bratislava

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sevela, Martin

CẦU THỦ

1

Dominik Greif

Vị trí: Thủ môn

2

Apau, Mitch

Vị trí: Hậu vệ

Majling, Martin

Vị trí: Hậu vệ

Sadiki, Nehar

Vị trí: Hậu vệ

6

Joeri de Kamps

Vị trí: Tiền vệ

7

Moha

Vị trí: Tiền vệ

8

Ljubicic, Marin

Vị trí: Tiền vệ

9

Sporar, Andraz

Vị trí: Tiền đạo

10

Rabiu, Ibrahim

Vị trí: Tiền vệ

11

Drazic, Dejan

Vị trí: Tiền vệ

12

Boris Cmiljanic

Vị trí: Tiền đạo

13

Nono

Vị trí: Tiền vệ

14

Jackuliak, Adam

Vị trí: Tiền đạo

15

Potoma, Denis

Vị trí: Tiền vệ

17

Medvedev, Jurij

Vị trí: Hậu vệ

20

Stangl, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

21

Ratao, Rafael

Vị trí: Tiền đạo

23

Sukhotskiy, Artem

Vị trí: Hậu vệ

24

Strelec, David

Vị trí: Tiền đạo

26

Guzmicz, Richard

Vị trí: Hậu vệ

27

Holman, David

Vị trí: Tiền vệ

29

Bozhikov, Vasil

Vị trí: Hậu vệ

30

Sulla, Michal

Vị trí: Thủ môn

45

Aleksandar Cavric

Vị trí: Tiền vệ

66

Bajric, Kenan

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sevela, Martin

CẦU THỦ

1

Dominik Greif

Vị trí: Thủ môn

2

Apau, Mitch

Vị trí: Hậu vệ

Majling, Martin

Vị trí: Hậu vệ

Sadiki, Nehar

Vị trí: Hậu vệ

6

Joeri de Kamps

Vị trí: Tiền vệ

7

Moha

Vị trí: Tiền vệ

8

Ljubicic, Marin

Vị trí: Tiền vệ

9

Sporar, Andraz

Vị trí: Tiền đạo

10

Rabiu, Ibrahim

Vị trí: Tiền vệ

11

Drazic, Dejan

Vị trí: Tiền vệ

12

Boris Cmiljanic

Vị trí: Tiền đạo

13

Nono

Vị trí: Tiền vệ

14

Jackuliak, Adam

Vị trí: Tiền đạo

15

Potoma, Denis

Vị trí: Tiền vệ

17

Medvedev, Jurij

Vị trí: Hậu vệ

20

Stangl, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

21

Ratao, Rafael

Vị trí: Tiền đạo

23

Sukhotskiy, Artem

Vị trí: Hậu vệ

24

Strelec, David

Vị trí: Tiền đạo

26

Guzmicz, Richard

Vị trí: Hậu vệ

27

Holman, David

Vị trí: Tiền vệ

29

Bozhikov, Vasil

Vị trí: Hậu vệ

30

Sulla, Michal

Vị trí: Thủ môn

45

Aleksandar Cavric

Vị trí: Tiền vệ

66

Bajric, Kenan

Vị trí: Hậu vệ