sk brann

Bergen - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: Brann Stadion | Sức chứa: 17,317

SK Brann

HUẤN LUYỆN VIÊN

Nilsen, Lars Arne
Nilsen, Lars Arne

CẦU THỦ

Opdal, Hakon
1

Opdal, Hakon

Vị trí: Thủ môn

Teniste, Taijo
2

Teniste, Taijo

Vị trí: Hậu vệ

Vito Wormgoor
3

Vito Wormgoor

Vị trí: Hậu vệ

Rismark, Christian
4

Rismark, Christian

Vị trí: Hậu vệ

Grogaard, Thomas
5

Grogaard, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

Koomson, Gilbert
7

Koomson, Gilbert

Vị trí: Tiền đạo

Haugen, Fredrik
8

Haugen, Fredrik

Vị trí: Tiền vệ

Tufta, David Andreas
9

Tufta, David Andreas

Vị trí: Tiền vệ

Strand, Petter
9

Strand, Petter

Vị trí: Tiền vệ

Ordagic, Amer
10

Ordagic, Amer

Vị trí: Tiền vệ

Bamba, Daouda Karamoko
11

Bamba, Daouda Karamoko

Vị trí: Tiền đạo

Johansen, Eirik
12

Johansen, Eirik

Vị trí: Thủ môn

Marengo, Ludcinio
14

Marengo, Ludcinio

Vị trí: Tiền đạo

Acosta, Bismar
15

Acosta, Bismar

Vị trí: Hậu vệ

Jenssen, Ruben
16

Jenssen, Ruben

Vị trí: Tiền vệ

Gilli Sorensen
17

Gilli Sorensen

Vị trí: Tiền đạo

Karadas, Azar
18

Karadas, Azar

Vị trí: Tiền đạo

Berisha, Veton
19

Berisha, Veton

Vị trí: Tiền đạo

Kristiansen, Ruben
21

Kristiansen, Ruben

Vị trí: Hậu vệ

Harloff, Emil
24

Harloff, Emil

Vị trí: Thủ môn

Johansen, Henrik
27

Johansen, Henrik

Vị trí: Tiền đạo

Barmen, Kristoffer
29

Barmen, Kristoffer

Vị trí: Tiền vệ

Kalsaas, Emil
32

Kalsaas, Emil

Vị trí: Hậu vệ

Marthinussen, Sander
33

Marthinussen, Sander

Vị trí: Hậu vệ

Kleppe, Havar
35

Kleppe, Havar

Vị trí: Hậu vệ

Helle, Jonas
36

Helle, Jonas

Vị trí: Thủ môn

Mjos, Andreas
37

Mjos, Andreas

Vị trí: Tiền vệ

Rinde, Havard Oppedal
38

Rinde, Havard Oppedal

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Nilsen, Lars Arne
Nilsen, Lars Arne

CẦU THỦ

Opdal, Hakon
1

Opdal, Hakon

Vị trí: Thủ môn

Teniste, Taijo
2

Teniste, Taijo

Vị trí: Hậu vệ

Vito Wormgoor
3

Vito Wormgoor

Vị trí: Hậu vệ

Rismark, Christian
4

Rismark, Christian

Vị trí: Hậu vệ

Grogaard, Thomas
5

Grogaard, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

Koomson, Gilbert
7

Koomson, Gilbert

Vị trí: Tiền đạo

Haugen, Fredrik
8

Haugen, Fredrik

Vị trí: Tiền vệ

Tufta, David Andreas
9

Tufta, David Andreas

Vị trí: Tiền vệ

Strand, Petter
9

Strand, Petter

Vị trí: Tiền vệ

Ordagic, Amer
10

Ordagic, Amer

Vị trí: Tiền vệ

Bamba, Daouda Karamoko
11

Bamba, Daouda Karamoko

Vị trí: Tiền đạo

Johansen, Eirik
12

Johansen, Eirik

Vị trí: Thủ môn

Marengo, Ludcinio
14

Marengo, Ludcinio

Vị trí: Tiền đạo

Acosta, Bismar
15

Acosta, Bismar

Vị trí: Hậu vệ

Jenssen, Ruben
16

Jenssen, Ruben

Vị trí: Tiền vệ

Gilli Sorensen
17

Gilli Sorensen

Vị trí: Tiền đạo

Karadas, Azar
18

Karadas, Azar

Vị trí: Tiền đạo

Berisha, Veton
19

Berisha, Veton

Vị trí: Tiền đạo

Kristiansen, Ruben
21

Kristiansen, Ruben

Vị trí: Hậu vệ

Harloff, Emil
24

Harloff, Emil

Vị trí: Thủ môn

Johansen, Henrik
27

Johansen, Henrik

Vị trí: Tiền đạo

Barmen, Kristoffer
29

Barmen, Kristoffer

Vị trí: Tiền vệ

Kalsaas, Emil
32

Kalsaas, Emil

Vị trí: Hậu vệ

Marthinussen, Sander
33

Marthinussen, Sander

Vị trí: Hậu vệ

Kleppe, Havar
35

Kleppe, Havar

Vị trí: Hậu vệ

Helle, Jonas
36

Helle, Jonas

Vị trí: Thủ môn

Mjos, Andreas
37

Mjos, Andreas

Vị trí: Tiền vệ

Rinde, Havard Oppedal
38

Rinde, Havard Oppedal

Vị trí: Hậu vệ