sk brann

Bergen - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: Brann Stadion | Sức chứa: 12,914

Logo SK Brann

HUẤN LUYỆN VIÊN

Nilsen, Lars Arne

CẦU THỦ

1

Opdal, Hakon

Vị trí: Thủ môn

2

Teniste, Taijo

Vị trí: Hậu vệ

3

Vito Wormgoor

Vị trí: Hậu vệ

4

Rismark, Christian

Vị trí: Hậu vệ

5

Grogaard, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

6

Lofgren, Jesper

Vị trí: Hậu vệ

7

Koomson, Gilbert

Vị trí: Tiền đạo

8

Haugen, Fredrik

Vị trí: Tiền vệ

9

Strand, Petter

Vị trí: Tiền vệ

9

Tufta, David Andreas

Vị trí: Tiền vệ

10

Ordagic, Amer

Vị trí: Tiền vệ

11

Bamba, Daouda Karamoko

Vị trí: Tiền đạo

12

Johansen, Eirik

Vị trí: Thủ môn

14

Marengo, Ludcinio

Vị trí: Tiền đạo

15

Acosta, Bismar

Vị trí: Hậu vệ

16

Jenssen, Ruben

Vị trí: Tiền vệ

17

Gilli Sorensen

Vị trí: Tiền đạo

18

Karadas, Azar

Vị trí: Tiền đạo

19

Berisha, Veton

Vị trí: Tiền đạo

21

Kristiansen, Ruben

Vị trí: Hậu vệ

23

Lokberg, Kristoffer

Vị trí: Tiền vệ

24

Harloff, Emil

Vị trí: Thủ môn

27

Johansen, Henrik

Vị trí: Tiền đạo

29

Barmen, Kristoffer

Vị trí: Tiền vệ

32

Kalsaas, Emil

Vị trí: Hậu vệ

33

Marthinussen, Sander

Vị trí: Hậu vệ

34

Bildoy, Marius

Vị trí: Tiền đạo

35

Kleppe, Havar

Vị trí: Hậu vệ

36

Helle, Jonas

Vị trí: Thủ môn

37

Mjos, Andreas

Vị trí: Tiền vệ

38

Rinde, Havard Oppedal

Vị trí: Hậu vệ

39

Heggebo, Aune

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Nilsen, Lars Arne

CẦU THỦ

1

Opdal, Hakon

Vị trí: Thủ môn

2

Teniste, Taijo

Vị trí: Hậu vệ

3

Vito Wormgoor

Vị trí: Hậu vệ

4

Rismark, Christian

Vị trí: Hậu vệ

5

Grogaard, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

6

Lofgren, Jesper

Vị trí: Hậu vệ

7

Koomson, Gilbert

Vị trí: Tiền đạo

8

Haugen, Fredrik

Vị trí: Tiền vệ

9

Strand, Petter

Vị trí: Tiền vệ

9

Tufta, David Andreas

Vị trí: Tiền vệ

10

Ordagic, Amer

Vị trí: Tiền vệ

11

Bamba, Daouda Karamoko

Vị trí: Tiền đạo

12

Johansen, Eirik

Vị trí: Thủ môn

14

Marengo, Ludcinio

Vị trí: Tiền đạo

15

Acosta, Bismar

Vị trí: Hậu vệ

16

Jenssen, Ruben

Vị trí: Tiền vệ

17

Gilli Sorensen

Vị trí: Tiền đạo

18

Karadas, Azar

Vị trí: Tiền đạo

19

Berisha, Veton

Vị trí: Tiền đạo

21

Kristiansen, Ruben

Vị trí: Hậu vệ

23

Lokberg, Kristoffer

Vị trí: Tiền vệ

24

Harloff, Emil

Vị trí: Thủ môn

27

Johansen, Henrik

Vị trí: Tiền đạo

29

Barmen, Kristoffer

Vị trí: Tiền vệ

32

Kalsaas, Emil

Vị trí: Hậu vệ

33

Marthinussen, Sander

Vị trí: Hậu vệ

34

Bildoy, Marius

Vị trí: Tiền đạo

35

Kleppe, Havar

Vị trí: Hậu vệ

36

Helle, Jonas

Vị trí: Thủ môn

37

Mjos, Andreas

Vị trí: Tiền vệ

38

Rinde, Havard Oppedal

Vị trí: Hậu vệ

39

Heggebo, Aune

Vị trí: Tiền đạo