sigma olomouc

Olomouc - Cộng hòa Séc

Quốc tịch : Cộng hòa Séc | Sân nhà: Andruv Stadion | Sức chứa: 12,566

Logo Sigma Olomouc
Huấn luyện viên

Quốc gia:

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Cộng hòa Séc

14/09/1992

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

08/11/2000

2

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

23/06/1995

4

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

01/10/1996

6

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

13/12/1993

7

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

13/10/1988

8

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

29/06/1993

13

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

29/04/1999

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng hòa Séc

02/03/1999

9

Tiền đạo

Quốc gia: Slovakia

09/12/1992

10

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng hòa Séc

25/03/1996

12

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

08/07/1994

14

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng hòa Séc

19/02/1989

15

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

22/04/1999

16

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

11/02/1999

17

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

22/05/2000

18

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

11/01/1992

19

Hậu vệ

Quốc gia: Slovakia

13/07/1996

20

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

23/04/1993

21

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

17/06/1985

22

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

19/07/1995

23

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

11/08/1993

24

Thủ môn

Quốc gia: Cộng hòa Séc

21/04/1992

25

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

24/03/1992

26

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng hòa Séc

05/06/1990

27

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

01/03/1992

28

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

25/10/1999

29

Thủ môn

Quốc gia: Cộng hòa Séc

17/02/1999

30

Thủ môn

Quốc gia: Cộng hòa Séc

19/07/1980

32

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

12/08/1988

33

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

08/01/1999

35

Thủ môn

Quốc gia: Cộng hòa Séc

30/05/1996

35

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

16/12/1997

47

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng hòa Séc

03/01/1993