DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Tetteh, Sellas

Quốc gia: Ghana

Cầu thủ
Kpaka, Paul
0

Tiền đạo

Quốc gia: Sierra Leone

07/08/1981

Kpaka, Paul
0

Tiền đạo

07/08/1981

Cole, Albert
0

Tiền vệ

Quốc gia: Sierra Leone

20/07/1981

Cole, Albert
0

Tiền vệ

20/07/1981

Deen, Ahmed
0

Hậu vệ

Quốc gia: Sierra Leone

30/06/1985

Deen, Ahmed
0

Hậu vệ

30/06/1985

Bundu, Sallieu
0

Tiền đạo

Quốc gia: Sierra Leone

01/01/1984

Bundu, Sallieu
0

Tiền đạo

01/01/1984

Sesay, Abdul
0

Tiền vệ

Quốc gia: Sierra Leone

30/09/1991

Sesay, Abdul
0

Tiền vệ

30/09/1991

Kanu, Warren John
0

Tiền vệ

Quốc gia: Sierra Leone

01/01/1983

Kanu, Warren John
0

Tiền vệ

01/01/1983

Lansana, Alpha
0

Hậu vệ

Quốc gia: Sierra Leone

14/10/1980

Lansana, Alpha
0

Hậu vệ

14/10/1980

Bangura, Brima
0

Thủ môn

Quốc gia: Sierra Leone

27/01/1981

Bangura, Brima
0

Thủ môn

27/01/1981

Kallon, Kemokai
0

Hậu vệ

Quốc gia: Sierra Leone

17/03/1972

Kallon, Kemokai
0

Hậu vệ

17/03/1972

Bah, Mahmadu Alphajor
0

Tiền vệ

Quốc gia: Sierra Leone

30/11/-0001

Bah, Mahmadu Alphajor
0

Tiền vệ

30/11/-0001

Tamba, Tommy
0

Hậu vệ

Quốc gia: Sierra Leone

30/11/-0001

Tamba, Tommy
0

Hậu vệ

30/11/-0001

Sesay, Morlai
0

Hậu vệ

Quốc gia: Sierra Leone

30/11/-0001

Sesay, Morlai
0

Hậu vệ

30/11/-0001

Metzger, Sam Obi
0

Tiền đạo

Quốc gia: Sierra Leone

19/09/1987

Metzger, Sam Obi
0

Tiền đạo

19/09/1987

Kanu, Mohamed
0

Thủ môn

Quốc gia: Sierra Leone

15/02/1988

Kanu, Mohamed
0

Thủ môn

15/02/1988

Koroma Thomas Sebora
0

Tiền đạo

Quốc gia: Sierra Leone

10/01/1993

Koroma Thomas Sebora
0

Tiền đạo

10/01/1993

Bangura, Abdulrahman
0

Hậu vệ

Quốc gia: Sierra Leone

10/01/1986

Bangura, Abdulrahman
0

Hậu vệ

10/01/1986

Dunia, Yeami
0

Hậu vệ

Quốc gia: Sierra Leone

16/12/1996

Dunia, Yeami
0

Hậu vệ

16/12/1996

Kanu, Abu Abedi
0

Tiền vệ

Quốc gia: Sierra Leone

12/05/1991

Kanu, Abu Abedi
0

Tiền vệ

12/05/1991

Mansaray, Abu Bakarr
0

Tiền vệ

Quốc gia: Sierra Leone

05/03/1994

Mansaray, Abu Bakarr
0

Tiền vệ

05/03/1994

Suma, Abu
0

Hậu vệ

Quốc gia: Sierra Leone

06/06/1996

Suma, Abu
0

Hậu vệ

06/06/1996

Koroma, Alhassan
0

Quốc gia: Sierra Leone

30/11/-0001

Koroma, Alhassan
0

30/11/-0001

Koroma, Alusine Pagal
0

Tiền đạo

Quốc gia: Sierra Leone

20/01/1994

Koroma, Alusine Pagal
0

Tiền đạo

20/01/1994

Bangura, Abdul Dul
0

Quốc gia: Sierra Leone

30/11/-0001

Bangura, Abdul Dul
0
Sesay, Peter
0

Quốc gia: Sierra Leone

30/11/-0001

Sesay, Peter
0

30/11/-0001

Caulker, Christian
1

Thủ môn

Quốc gia: Sierra Leone

25/12/1988

Caulker, Christian
1

Thủ môn

25/12/1988

Tarawallie, Ibrahim
1

Thủ môn

Quốc gia: Sierra Leone

03/06/1990

Tarawallie, Ibrahim
1

Thủ môn

03/06/1990

Dumbuya, Mustapha
2

Hậu vệ

Quốc gia: Sierra Leone

07/08/1987

Dumbuya, Mustapha
2

Hậu vệ

07/08/1987

Fornah, Mohamed
2

Hậu vệ

Quốc gia: Sierra Leone

20/11/1987

Fornah, Mohamed
2

Hậu vệ

20/11/1987

Koroma Ishmail
2

Hậu vệ

Quốc gia: Sierra Leone

06/06/1996

Koroma Ishmail
2

Hậu vệ

06/06/1996

Koroma, Ibrahim
3

Tiền vệ

Quốc gia: Sierra Leone

17/05/1989

Koroma, Ibrahim
3

Tiền vệ

17/05/1989

Bangura, Mohamed
5

Tiền đạo

Quốc gia: Sierra Leone

27/07/1989

Bangura, Mohamed
5

Tiền đạo

27/07/1989

Sesay Hassan
7

Hậu vệ

Quốc gia: Sierra Leone

22/10/1987

Sesay Hassan
7

Hậu vệ

22/10/1987

Strasser, Rodney
8

Tiền vệ

Quốc gia: Sierra Leone

30/03/1990

Strasser, Rodney
8

Tiền vệ

30/03/1990

Kamara Alhassan
8

Tiền đạo

Quốc gia: Sierra Leone

16/03/1993

Kamara Alhassan
8

Tiền đạo

16/03/1993

Owusu Edward
9

Hậu vệ

Quốc gia: Sierra Leone

13/01/1994

Owusu Edward
9

Hậu vệ

13/01/1994

Sankoh, Gibril
9

Hậu vệ

Quốc gia: Sierra Leone

15/05/1983

Sankoh, Gibril
9

Hậu vệ

15/05/1983

Kallon, Mohammed
10

Tiền đạo

Quốc gia: Sierra Leone

06/10/1979

Kallon, Mohammed
10

Tiền đạo

06/10/1979

Bell-Baggie, Abdulai
11

Tiền đạo

Quốc gia: Sierra Leone

28/04/1992

Bell-Baggie, Abdulai
11

Tiền đạo

28/04/1992

Suma, Sheriff
11

Tiền đạo

Quốc gia: Sierra Leone

12/10/1986

Suma, Sheriff
11

Tiền đạo

12/10/1986

Fofanah, Gibrilla
12

Hậu vệ

Quốc gia: Sierra Leone

20/08/1990

Fofanah, Gibrilla
12

Hậu vệ

20/08/1990

Kamara John
12

Tiền vệ

Quốc gia: Sierra Leone

05/12/1988

Kamara John
12

Tiền vệ

05/12/1988

Lahoud Michael
13

Tiền vệ

Quốc gia: Sierra Leone

15/09/1986

Lahoud Michael
13

Tiền vệ

15/09/1986

Simbo David
13

Hậu vệ

Quốc gia: Sierra Leone

28/09/1989

Simbo David
13

Hậu vệ

28/09/1989

Jabbie, Khalifa
14

Tiền vệ

Quốc gia: Sierra Leone

20/01/1993

Jabbie, Khalifa
14

Tiền vệ

20/01/1993

Conteh-Lacalle, Alfi
15

Tiền vệ

Quốc gia: Sierra Leone

18/01/1985

Conteh-Lacalle, Alfi
15

Tiền vệ

18/01/1985

Bangura, Unisa
16

Thủ môn

Quốc gia: Sierra Leone

23/07/1987

Bangura, Unisa
16

Thủ môn

23/07/1987

Tyre, John
16

Thủ môn

Quốc gia: Sierra Leone

10/03/1985

Tyre, John
16

Thủ môn

10/03/1985

Umaru Bangura
17

Hậu vệ

Quốc gia: Sierra Leone

07/10/1987

Umaru Bangura
17

Hậu vệ

07/10/1987

Wobay, Julius
18

Tiền vệ

Quốc gia: Sierra Leone

17/05/1984

Wobay, Julius
18

Tiền vệ

17/05/1984

Conteh, Julius
18

Tiền vệ

Quốc gia: Sierra Leone

05/08/1979

Conteh, Julius
18

Tiền vệ

05/08/1979