shirak gyumri

Gyumri - Armenia

Quốc tịch : Armenia | Sân nhà: Gyumri City | Sức chứa: 2,844

Logo Shirak Gyumri

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bichakhchyan, Vardan

CẦU THỦ

1

Hovhannisyan, Sokrat

Vị trí: Thủ môn

1

Muradyan, Ferdinand

Vị trí: Thủ môn

3

Shakhnazaryan, Aram

Vị trí: Hậu vệ

4

Mikaelyan, Artyom

Vị trí: Hậu vệ

6

Prljevic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

7

Aslanyan, Arman

Vị trí: Tiền vệ

8

Margaryan, Zhirayr

Vị trí: Hậu vệ

9

Muradyan, Aram

Vị trí: Tiền đạo

10

Veranyan, Khoren

Vị trí: Tiền vệ

14

Ghandilyan, Davit

Vị trí: Tiền đạo

15

Gogichaev, Georgi

Vị trí: Tiền đạo

17

Tsaturyan, Arlen

Vị trí: Tiền đạo

18

Mryan, Lyova

Vị trí: Tiền đạo

18

Misakyan, Rafik

Vị trí: Tiền vệ

19

Muradyan, Karen

Vị trí: Tiền vệ

20

Mkrtchyan, Rudik

Vị trí: Tiền vệ

21

Safaryan, Mher

Vị trí: Hậu vệ

22

Shabani, Benjamin

Vị trí: Tiền đạo

25

Aghvan Davoyan

Vị trí: Hậu vệ

40

Amiryan, Artur

Vị trí: Hậu vệ

42

Mkhitaryan, Martun

Vị trí: Tiền vệ

43

Mirzakhanyan, Artush

Vị trí: Tiền vệ

43
44

Vardanyan, Hakob

Vị trí: Hậu vệ

45

Vsevolodin Ermakov

Vị trí: Thủ môn

58

Ndong, Henry

Vị trí: Hậu vệ

88

Bakayoko, Moussa

Vị trí: Tiền đạo

99

Kabangu, Kadima

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bichakhchyan, Vardan

CẦU THỦ

1

Hovhannisyan, Sokrat

Vị trí: Thủ môn

1

Muradyan, Ferdinand

Vị trí: Thủ môn

3

Shakhnazaryan, Aram

Vị trí: Hậu vệ

4

Mikaelyan, Artyom

Vị trí: Hậu vệ

6

Prljevic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

7

Aslanyan, Arman

Vị trí: Tiền vệ

8

Margaryan, Zhirayr

Vị trí: Hậu vệ

9

Muradyan, Aram

Vị trí: Tiền đạo

10

Veranyan, Khoren

Vị trí: Tiền vệ

14

Ghandilyan, Davit

Vị trí: Tiền đạo

15

Gogichaev, Georgi

Vị trí: Tiền đạo

17

Tsaturyan, Arlen

Vị trí: Tiền đạo

18

Mryan, Lyova

Vị trí: Tiền đạo

18

Misakyan, Rafik

Vị trí: Tiền vệ

19

Muradyan, Karen

Vị trí: Tiền vệ

20

Mkrtchyan, Rudik

Vị trí: Tiền vệ

21

Safaryan, Mher

Vị trí: Hậu vệ

22

Shabani, Benjamin

Vị trí: Tiền đạo

25

Aghvan Davoyan

Vị trí: Hậu vệ

40

Amiryan, Artur

Vị trí: Hậu vệ

42

Mkhitaryan, Martun

Vị trí: Tiền vệ

43

Mirzakhanyan, Artush

Vị trí: Tiền vệ

43
44

Vardanyan, Hakob

Vị trí: Hậu vệ

45

Vsevolodin Ermakov

Vị trí: Thủ môn

58

Ndong, Henry

Vị trí: Hậu vệ

88

Bakayoko, Moussa

Vị trí: Tiền đạo

99

Kabangu, Kadima

Vị trí: Tiền đạo

Kết quả thi đấu Shirak Gyumri

Huấn luyện viên

Bichakhchyan, Vardan

Quốc gia: Armenia

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Armenia

05/04/1996

1

Thủ môn

Quốc gia: Armenia

29/10/1999

3

Hậu vệ

Quốc gia: Armenia

21/04/1994

4

Hậu vệ

Quốc gia: Armenia

12/07/1991

6

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

02/08/1988

7

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

30/01/1994

8

Hậu vệ

Quốc gia: Armenia

13/09/1997

9

Tiền đạo

Quốc gia: Armenia

14/04/1995

10

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

04/09/1986

14

Tiền đạo

Quốc gia: Armenia

04/06/1993

15

Tiền đạo

Quốc gia: Nga

16/01/1991

17

Tiền đạo

Quốc gia: Armenia

05/01/1999

18

Tiền đạo

Quốc gia: Armenia

11/05/2000

18

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

02/01/2000

19

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

01/11/1992

20

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

26/10/1998

21

Hậu vệ

Quốc gia: Armenia

10/10/1997

22

Tiền đạo

Quốc gia: Albania

30/01/1991

25

Hậu vệ

Quốc gia: Armenia

21/03/1990

40

Hậu vệ

Quốc gia: Armenia

06/07/1997

42

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

09/11/1997

43

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

30/09/1998

43

Quốc gia:

01/01/1970

44

Hậu vệ

Quốc gia: Armenia

01/06/1999

45

Thủ môn

Quốc gia: Nga

06/01/1996

58

Hậu vệ

Quốc gia: Gabon

23/08/1992

88

Tiền đạo

Quốc gia: Bờ Biển Ngà

27/12/1996

99

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Congo

15/06/1993

728x90
130x300
130x300