Shandong Luneng

Quốc gia : China | Sân nhà: Jinan Olympic Sports Center | Sức chứa: 56,808

Shandong Luneng

Shandong Luneng

Quốc gia : China | Sân nhà: Jinan Olympic Sports Center | | Sức chứa: 56,808

Shandong Luneng

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Xiaopeng, Li

Quốc gia: China

Cầu thủ
Liu Zhenli
1

Thủ môn

Quốc gia: China

26/06/1985

Liu Zhenli
1

Thủ môn

26/06/1985

Junshuai Liu
3

Hậu vệ

Quốc gia: China

10/01/1995

Junshuai Liu
3

Hậu vệ

10/01/1995

Zheng Zheng
5

Hậu vệ

Quốc gia: China

11/07/1989

Zheng Zheng
5

Hậu vệ

11/07/1989

Tong, Wang
6

Hậu vệ

Quốc gia: China

12/02/1993

Tong, Wang
6

Hậu vệ

12/02/1993

Cui Peng
7

Tiền vệ

Quốc gia: China

31/05/1987

Cui Peng
7

Tiền vệ

31/05/1987

Guo Tianyu
8

Tiền đạo

Quốc gia: China

05/03/1999

Guo Tianyu
8

Tiền đạo

05/03/1999

Pelle Graziano
9

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

15/07/1985

Pelle Graziano
9

Tiền đạo

15/07/1985

Delgado, Pedro
10

Tiền vệ

Quốc gia: Portugal

07/04/1997

Delgado, Pedro
10

Tiền vệ

07/04/1997

Yang Liu
11

Hậu vệ

Quốc gia: China

17/06/1995

Yang Liu
11

Hậu vệ

17/06/1995

Chi Zhang
13

Tiền vệ

Quốc gia: China

08/07/1987

Chi Zhang
13

Tiền vệ

08/07/1987

Dalei Wang
14

Thủ môn

Quốc gia: China

10/01/1989

Dalei Wang
14

Thủ môn

10/01/1989

Li Hailong
16

Hậu vệ

Quốc gia: China

02/08/1996

Li Hailong
16

Hậu vệ

02/08/1996

Xinghan Wu
17

Tiền vệ

Quốc gia: China

24/02/1993

Xinghan Wu
17

Tiền vệ

24/02/1993

Zhou Haibin
18

Hậu vệ

Quốc gia: China

19/07/1985

Zhou Haibin
18

Hậu vệ

19/07/1985

Rongze Han
20

Thủ môn

Quốc gia: China

15/01/1993

Rongze Han
20

Thủ môn

15/01/1993

Bin Bin Liu
21

Tiền vệ

Quốc gia: China

16/06/1993

Bin Bin Liu
21

Tiền vệ

16/06/1993

Junmin Hao
22

Tiền vệ

Quốc gia: China

24/03/1987

Junmin Hao
22

Tiền vệ

24/03/1987

Guedes Roger
23

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

02/10/1996

Guedes Roger
23

Tiền đạo

02/10/1996

Tianyu Qi
24

Hậu vệ

Quốc gia: China

22/01/1993

Tianyu Qi
24

Hậu vệ

22/01/1993

Marouane Fellaini
25

Tiền vệ

Quốc gia: Belgium

22/11/1987

Marouane Fellaini
25

Tiền vệ

22/11/1987

Junsheng Yao
28

Tiền vệ

Quốc gia: China

29/10/1995

Junsheng Yao
28

Tiền vệ

29/10/1995

Chen Kerui
28

Tiền vệ

Quốc gia: China

09/03/1996

Chen Kerui
28

Tiền vệ

09/03/1996

Yuan Cheng
29

Tiền đạo

Quốc gia: China

08/10/1993

Yuan Cheng
29

Tiền đạo

08/10/1993

Moises
30

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

17/03/1988

Moises
30

Tiền đạo

17/03/1988

Zhao Jianfei
31

Hậu vệ

Quốc gia: China

21/01/1999

Zhao Jianfei
31

Hậu vệ

21/01/1999

Tian Xin
32

Tiền đạo

Quốc gia: China

29/03/1998

Tian Xin
32

Tiền đạo

29/03/1998

Jingdao Jin
33

Tiền vệ

Quốc gia: China

18/01/1992

Jingdao Jin
33

Tiền vệ

18/01/1992

Huang Cong
34

Tiền vệ

Quốc gia: China

06/01/1997

Huang Cong
34

Tiền vệ

06/01/1997

Lin Dai
35

Hậu vệ

Quốc gia: China

28/11/1987

Lin Dai
35

Hậu vệ

28/11/1987

Duan Liuyu
36

Tiền đạo

Quốc gia: China

24/07/1994

Duan Liuyu
36

Tiền đạo

24/07/1994

Wang Jiong
37

Hậu vệ

Quốc gia: China

05/01/1994

Wang Jiong
37

Hậu vệ

05/01/1994

Chaoyang, Liu
38

Tiền vệ

Quốc gia: China

09/06/1999

Chaoyang, Liu
38

Tiền vệ

09/06/1999

Song Long
39

Hậu vệ

Quốc gia: China

20/08/1989

Song Long
39

Hậu vệ

20/08/1989

Guanxi, Li
40

Thủ môn

Quốc gia: China

25/09/1998

Guanxi, Li
40

Thủ môn

25/09/1998

Song Wenjie
42

Tiền đạo

Quốc gia: China

15/01/1991

Song Wenjie
42

Tiền đạo

15/01/1991

Zhechao Chen
45

Hậu vệ

Quốc gia: China

19/04/1995

Zhechao Chen
45

Hậu vệ

19/04/1995

Chen, Pu
61

Tiền đạo

Quốc gia: China

15/01/1997

Chen, Pu
61

Tiền đạo

15/01/1997