shamrock rovers

Dublin - Ireland

Quốc tịch : Ireland | Sân nhà: Tallaght Stadium | Sức chứa: 5,947

Logo SHAMROCK ROVERS

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bradley, Stephen

CẦU THỦ

1

Mannus, Alan

Vị trí: Thủ môn

2

Boyle, Ethan

Vị trí: Tiền vệ

3

Bone, Sam

Vị trí: Hậu vệ

4

Lopes, Roberto

Vị trí: Tiền vệ

5

Grace, Lee

Vị trí: Hậu vệ

6

Boler, Greg

Vị trí: Tiền vệ

7

Watts, Dylan

Vị trí: Tiền vệ

8

Finn, Ronan

Vị trí: Tiền vệ

9

Daniel Carr

Vị trí: Tiền đạo

10

McEneff, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

11

Sean Kavanagh

Vị trí: Hậu vệ

15

Furlong, James

Vị trí: Hậu vệ

17

Coustrain, Joel

Vị trí: Tiền đạo

18

Nugent, Darragh

Vị trí: Tiền vệ

20

Clarke, Trevor

Vị trí: Tiền đạo

21

Bolger, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

22

Aaron Greene

Vị trí: Tiền đạo

24

Dillon, Dean

Vị trí: Tiền vệ

25

Pohls, Leon

Vị trí: Thủ môn

26

Oluwa, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

27

Kavanagh, Brandon

Vị trí: Tiền vệ

28

Joey O'Brien

Vị trí: Hậu vệ

29

Byrne, Jack

Vị trí: Tiền vệ

30

Bazunu, Gavin

Vị trí: Thủ môn

34

Vojic, Orhan

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bradley, Stephen

CẦU THỦ

1

Mannus, Alan

Vị trí: Thủ môn

2

Boyle, Ethan

Vị trí: Tiền vệ

3

Bone, Sam

Vị trí: Hậu vệ

4

Lopes, Roberto

Vị trí: Tiền vệ

5

Grace, Lee

Vị trí: Hậu vệ

6

Boler, Greg

Vị trí: Tiền vệ

7

Watts, Dylan

Vị trí: Tiền vệ

8

Finn, Ronan

Vị trí: Tiền vệ

9

Daniel Carr

Vị trí: Tiền đạo

10

McEneff, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

11

Sean Kavanagh

Vị trí: Hậu vệ

15

Furlong, James

Vị trí: Hậu vệ

17

Coustrain, Joel

Vị trí: Tiền đạo

18

Nugent, Darragh

Vị trí: Tiền vệ

20

Clarke, Trevor

Vị trí: Tiền đạo

21

Bolger, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

22

Aaron Greene

Vị trí: Tiền đạo

24

Dillon, Dean

Vị trí: Tiền vệ

25

Pohls, Leon

Vị trí: Thủ môn

26

Oluwa, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

27

Kavanagh, Brandon

Vị trí: Tiền vệ

28

Joey O'Brien

Vị trí: Hậu vệ

29

Byrne, Jack

Vị trí: Tiền vệ

30

Bazunu, Gavin

Vị trí: Thủ môn

34

Vojic, Orhan

Vị trí: Tiền đạo