shamrock rovers

Dublin - Ireland

Quốc tịch : Ireland | Sân nhà: Tallaght Stadium | Sức chứa: 5,947

Logo SHAMROCK ROVERS

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bradley, Stephen

CẦU THỦ

1

Mannus, Alan

Vị trí: Thủ môn

1

Chencinski, Tomer

Vị trí: Thủ môn

2

Boyle, Ethan

Vị trí: Tiền vệ

3

Byrne, Luke

Vị trí: Hậu vệ

4

Lopes, Roberto

Vị trí: Tiền vệ

5

Grace, Lee

Vị trí: Hậu vệ

6

Boler, Greg

Vị trí: Tiền vệ

8

Finn, Ronan

Vị trí: Tiền vệ

11

Sean Kavanagh

Vị trí: Hậu vệ

Byrne, Jack

Vị trí: Tiền vệ

7

Watts, Dylan

Vị trí: Tiền vệ

9

Daniel Carr

Vị trí: Tiền đạo

10

Miele, Brandon

Vị trí: Tiền vệ

14

Shaw, Gary

Vị trí: Tiền đạo

17

Coustrain, Joel

Vị trí: Tiền đạo

18

Joey O'Brien

Vị trí: Hậu vệ

19

Armstrong, Sinclair

Vị trí: Tiền đạo

19

Boyd, Sean

Vị trí: Tiền đạo

20

Clarke, Trevor

Vị trí: Tiền đạo

21

Bolger, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

22

Aaron Greene

Vị trí: Tiền đạo

23

Abulu, Eric

Vị trí: Hậu vệ

24

Dillon, Dean

Vị trí: Tiền vệ

24

Williams, Dean

Vị trí: Tiền đạo

25

Horgan, Kevin

Vị trí: Thủ môn

26

Dobbs, Aaron

Vị trí: Tiền đạo

27

Kavanagh, Brandon

Vị trí: Tiền vệ

29

Bone, Sam

Vị trí: Hậu vệ

30

Bazunu, Gavin

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bradley, Stephen

CẦU THỦ

1

Mannus, Alan

Vị trí: Thủ môn

1

Chencinski, Tomer

Vị trí: Thủ môn

2

Boyle, Ethan

Vị trí: Tiền vệ

3

Byrne, Luke

Vị trí: Hậu vệ

4

Lopes, Roberto

Vị trí: Tiền vệ

5

Grace, Lee

Vị trí: Hậu vệ

6

Boler, Greg

Vị trí: Tiền vệ

8

Finn, Ronan

Vị trí: Tiền vệ

11

Sean Kavanagh

Vị trí: Hậu vệ

Byrne, Jack

Vị trí: Tiền vệ

7

Watts, Dylan

Vị trí: Tiền vệ

9

Daniel Carr

Vị trí: Tiền đạo

10

Miele, Brandon

Vị trí: Tiền vệ

14

Shaw, Gary

Vị trí: Tiền đạo

17

Coustrain, Joel

Vị trí: Tiền đạo

18

Joey O'Brien

Vị trí: Hậu vệ

19

Armstrong, Sinclair

Vị trí: Tiền đạo

19

Boyd, Sean

Vị trí: Tiền đạo

20

Clarke, Trevor

Vị trí: Tiền đạo

21

Bolger, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

22

Aaron Greene

Vị trí: Tiền đạo

23

Abulu, Eric

Vị trí: Hậu vệ

24

Dillon, Dean

Vị trí: Tiền vệ

24

Williams, Dean

Vị trí: Tiền đạo

25

Horgan, Kevin

Vị trí: Thủ môn

26

Dobbs, Aaron

Vị trí: Tiền đạo

27

Kavanagh, Brandon

Vị trí: Tiền vệ

29

Bone, Sam

Vị trí: Hậu vệ

30

Bazunu, Gavin

Vị trí: Thủ môn

Lịch thi đấu SHAMROCK ROVERS

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1

Kết quả thi đấu SHAMROCK ROVERS

Huấn luyện viên

Bradley, Stephen

Quốc gia: Ireland

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Bắc Ireland

19/05/1982

1

Thủ môn

Quốc gia: Canada

01/12/1984

2

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

01/04/1997

3

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

08/07/1993

4

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

17/06/1992

5

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

01/12/1992

6

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

09/09/1988

8

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

21/12/1987

11

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

20/01/1994

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

24/04/1996

7

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

11/04/1997

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

30/11/1993

10

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

28/08/1994

14

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

10/05/1992

17

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

22/01/1996

18

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

17/02/1986

19

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

22/06/2003

19

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

20/06/1998

20

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

26/03/1998

21

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

02/02/2000

22

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

02/01/1990

23

Hậu vệ

Quốc gia: Đức

27/04/2000

24

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

08/06/1999

24

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

09/02/2000

25

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

26/04/1997

26

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

06/01/1999

27

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

21/09/2000

29

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

24/08/1998

30

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

20/02/2002

728x90
130x300
130x300