shakhter soligorsk

Soligorsk - Belarus

Quốc tịch : Belarus | Sân nhà: Stroitel Stadium | Sức chứa: 4,200

Logo Shakhter Soligorsk

HUẤN LUYỆN VIÊN

Tashuyev, Sergei

CẦU THỦ

1

Klimovich, Andrei

Vị trí: Thủ môn

Teverov, Ruslan

Vị trí: Hậu vệ

2

Ignatenko, Dmitri

Vị trí: Tiền vệ

3

Sergey Matvejchik

Vị trí: Hậu vệ

5

Antic, Nikola

Vị trí: Hậu vệ

6

Igor Burko

Vị trí: Hậu vệ

8

Aleksandr Selyava

Vị trí: Tiền vệ

9

Nicolaescu, Ion

Vị trí: Tiền vệ

10

Yanush, Nikolai

Vị trí: Tiền đạo

11

Kozlov, Evgeny

Vị trí: Tiền vệ

14

Gromyko, Valeri

Vị trí: Tiền vệ

15

Shibun, Mikhail

Vị trí: Tiền vệ

16

Balanovich, Sergey

Vị trí: Tiền vệ

17

Ebong, Max

Vị trí: Tiền vệ

17

Sibomana, Patrick

Vị trí: Tiền vệ

18

Rybak, Pavel

Vị trí: Hậu vệ

19

Bakaj, Elis

Vị trí: Tiền vệ

20

Aleksandr Sachivko

Vị trí: Hậu vệ

20

Aleksandr Pozniak

Vị trí: Hậu vệ

21

Bordachev, Maksim

Vị trí: Hậu vệ

21

Jackson, Christopher

Vị trí: Tiền đạo

22

Khvashchinski, Vladimir

Vị trí: Tiền đạo

23

Yuri Kovalev

Vị trí: Tiền vệ

25

Kuzmenok, Igor

Vị trí: Hậu vệ

27

Szoke, Julius

Vị trí: Tiền vệ

Aleksandr Volodko

Vị trí: Tiền vệ

28

Tatarkov, Mykyta

Vị trí: Tiền đạo

28

Yankovsky, Kirill

Vị trí: Hậu vệ

29

Bodul, Darko

Vị trí: Tiền đạo

35

Chesnovskiy, Pavel

Vị trí: Thủ môn

44

Pryima, Vasyl

Vị trí: Hậu vệ

44

Sadovskiy, Denis

Vị trí: Thủ môn

54

Raspopvich, Nikola

Vị trí: Hậu vệ

73

Karadjov, Ivan

Vị trí: Thủ môn

80

Lisakovich, Vitali

Vị trí: Tiền đạo

99

Ngome, Afrid Maks Ebong

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Tashuyev, Sergei

CẦU THỦ

1

Klimovich, Andrei

Vị trí: Thủ môn

Teverov, Ruslan

Vị trí: Hậu vệ

2

Ignatenko, Dmitri

Vị trí: Tiền vệ

3

Sergey Matvejchik

Vị trí: Hậu vệ

5

Antic, Nikola

Vị trí: Hậu vệ

6

Igor Burko

Vị trí: Hậu vệ

8

Aleksandr Selyava

Vị trí: Tiền vệ

9

Nicolaescu, Ion

Vị trí: Tiền vệ

10

Yanush, Nikolai

Vị trí: Tiền đạo

11

Kozlov, Evgeny

Vị trí: Tiền vệ

14

Gromyko, Valeri

Vị trí: Tiền vệ

15

Shibun, Mikhail

Vị trí: Tiền vệ

16

Balanovich, Sergey

Vị trí: Tiền vệ

17

Ebong, Max

Vị trí: Tiền vệ

17

Sibomana, Patrick

Vị trí: Tiền vệ

18

Rybak, Pavel

Vị trí: Hậu vệ

19

Bakaj, Elis

Vị trí: Tiền vệ

20

Aleksandr Sachivko

Vị trí: Hậu vệ

20

Aleksandr Pozniak

Vị trí: Hậu vệ

21

Bordachev, Maksim

Vị trí: Hậu vệ

21

Jackson, Christopher

Vị trí: Tiền đạo

22

Khvashchinski, Vladimir

Vị trí: Tiền đạo

23

Yuri Kovalev

Vị trí: Tiền vệ

25

Kuzmenok, Igor

Vị trí: Hậu vệ

27

Szoke, Julius

Vị trí: Tiền vệ

Aleksandr Volodko

Vị trí: Tiền vệ

28

Tatarkov, Mykyta

Vị trí: Tiền đạo

28

Yankovsky, Kirill

Vị trí: Hậu vệ

29

Bodul, Darko

Vị trí: Tiền đạo

35

Chesnovskiy, Pavel

Vị trí: Thủ môn

44

Pryima, Vasyl

Vị trí: Hậu vệ

44

Sadovskiy, Denis

Vị trí: Thủ môn

54

Raspopvich, Nikola

Vị trí: Hậu vệ

73

Karadjov, Ivan

Vị trí: Thủ môn

80

Lisakovich, Vitali

Vị trí: Tiền đạo

99

Ngome, Afrid Maks Ebong

Vị trí: Tiền vệ