sfc desna chernihiv

Chernihiv - Ukraine

Quốc tịch : Ukraine | Sân nhà: Yuri Gagarin Stadium | Sức chứa: 12,060

Logo SFC DESNA CHERNIHIV

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ryabokon, Aleksandr

CẦU THỦ

Shevchenko, Oleg

Vị trí: Thủ môn

3

Partsvania, Temur

Vị trí: Tiền vệ

7

Ogirya, Vladislav

Vị trí: Tiền vệ

9

Khlobas, Dmytri

Vị trí: Tiền đạo

10

Filippov, Oleksandr

Vị trí: Tiền đạo

12

Kartushov, Egor

Vị trí: Tiền vệ

14

Jakimiv, Andriy

Vị trí: Tiền vệ

17

Gitchenko, Andriy

Vị trí: Hậu vệ

18

Kozak, Mykhaylo

Vị trí: Tiền vệ

19

Favorov, Artem

Vị trí: Tiền vệ

20

Bezborodko, Denys

Vị trí: Tiền đạo

21

Lyulka, Sergiy

Vị trí: Hậu vệ

22

Mostoviy, Andriy

Vị trí: Tiền vệ

23

Nemchaninov, Dmitriy

Vị trí: Hậu vệ

27

Starenkiy, Sergiy

Vị trí: Tiền vệ

32

Imerekov, Maksym

Vị trí: Hậu vệ

33

Slinkin, Andriy

Vị trí: Hậu vệ

44

Past, Evgeny

Vị trí: Thủ môn

45

Favorov, Denis

Vị trí: Hậu vệ

69

Kirienko, Igor

Vị trí: Tiền đạo

72

Lytovka, Igor

Vị trí: Thủ môn

79

Sergiychuk, Mykhaylo

Vị trí: Tiền đạo

89

Volkov, Oleksandr

Vị trí: Tiền vệ

90

Bogdanov, Andriy

Vị trí: Tiền vệ

Belych, Yevgen

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ryabokon, Aleksandr

CẦU THỦ

Shevchenko, Oleg

Vị trí: Thủ môn

3

Partsvania, Temur

Vị trí: Tiền vệ

7

Ogirya, Vladislav

Vị trí: Tiền vệ

9

Khlobas, Dmytri

Vị trí: Tiền đạo

10

Filippov, Oleksandr

Vị trí: Tiền đạo

12

Kartushov, Egor

Vị trí: Tiền vệ

14

Jakimiv, Andriy

Vị trí: Tiền vệ

17

Gitchenko, Andriy

Vị trí: Hậu vệ

18

Kozak, Mykhaylo

Vị trí: Tiền vệ

19

Favorov, Artem

Vị trí: Tiền vệ

20

Bezborodko, Denys

Vị trí: Tiền đạo

21

Lyulka, Sergiy

Vị trí: Hậu vệ

22

Mostoviy, Andriy

Vị trí: Tiền vệ

23

Nemchaninov, Dmitriy

Vị trí: Hậu vệ

27

Starenkiy, Sergiy

Vị trí: Tiền vệ

32

Imerekov, Maksym

Vị trí: Hậu vệ

33

Slinkin, Andriy

Vị trí: Hậu vệ

44

Past, Evgeny

Vị trí: Thủ môn

45

Favorov, Denis

Vị trí: Hậu vệ

69

Kirienko, Igor

Vị trí: Tiền đạo

72

Lytovka, Igor

Vị trí: Thủ môn

79

Sergiychuk, Mykhaylo

Vị trí: Tiền đạo

89

Volkov, Oleksandr

Vị trí: Tiền vệ

90

Bogdanov, Andriy

Vị trí: Tiền vệ

Belych, Yevgen

Vị trí: Tiền vệ

Lịch thi đấu SFC DESNA CHERNIHIV

Kết quả thi đấu SFC DESNA CHERNIHIV

Huấn luyện viên

Ryabokon, Aleksandr

Quốc gia: Ukraine

Cầu thủ

Thủ môn

Quốc gia: Ukraine

23/04/1988

3

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

06/07/1991

7

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

03/04/1990

9

Tiền đạo

Quốc gia: Ukraine

09/05/1994

10

Tiền đạo

Quốc gia: Ukraine

23/10/1992

12

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

05/01/1991

14

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

15/06/1997

17

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

02/10/1984

18

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

20/01/1991

19

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

19/03/1994

20

Tiền đạo

Quốc gia: Ukraine

31/05/1994

21

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

22/02/1990

22

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

24/01/1988

23

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

27/01/1990

27

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

20/09/1984

32

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

23/01/1991

33

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

19/02/1991

44

Thủ môn

Quốc gia: Ukraine

16/03/1988

45

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

01/04/1991

69

Tiền đạo

Quốc gia: Ukraine

05/03/1986

72

Thủ môn

Quốc gia: Ukraine

05/06/1988

79

Tiền đạo

Quốc gia: Ukraine

29/07/1991

89

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

07/02/1989

90

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

21/01/1990

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

09/01/2001

728x90
130x300
130x300