DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Jeanne, Gavin

Quốc gia: Seychelles

Cầu thủ
Sopha Eric Nelson
1

Thủ môn

Quốc gia: Seychelles

13/09/1974

Sopha Eric Nelson
1

Thủ môn

13/09/1974

Euphrasie Vincent
1

Thủ môn

Quốc gia: Seychelles

05/01/1980

Euphrasie Vincent
1

Thủ môn

05/01/1980

Ah-Kong, Ian
1

Thủ môn

Quốc gia: Seychelles

02/11/1995

Ah-Kong, Ian
1

Thủ môn

02/11/1995

Larue Allan
2

Hậu vệ

Quốc gia: Seychelles

16/06/1981

Larue Allan
2

Hậu vệ

16/06/1981

Manoo, Yannick Hubert
2

Hậu vệ

Quốc gia: Seychelles

07/07/1991

Manoo, Yannick Hubert
2

Hậu vệ

07/07/1991

Dorby Brian
3

Tiền vệ

Quốc gia: Seychelles

14/09/1982

Dorby Brian
3

Tiền vệ

14/09/1982

Adela Jean-Paul
3

Hậu vệ

Quốc gia: Seychelles

28/03/1987

Adela Jean-Paul
3

Hậu vệ

28/03/1987

Laurence Nelson
4

Tiền đạo

Quốc gia: Seychelles

19/10/1984

Laurence Nelson
4

Tiền đạo

19/10/1984

Maria Damien
4

Hậu vệ

Quốc gia: Seychelles

18/05/1990

Maria Damien
4

Hậu vệ

18/05/1990

Saminadin, Gervey Michel
4

Hậu vệ

Quốc gia: Seychelles

13/11/1991

Saminadin, Gervey Michel
4

Hậu vệ

13/11/1991

Joubert Jones
5

Hậu vệ

Quốc gia: Seychelles

17/02/1984

Joubert Jones
5

Hậu vệ

17/02/1984

Bibi Jonathan
6

Hậu vệ

Quốc gia: Seychelles

28/07/1984

Bibi Jonathan
6

Hậu vệ

28/07/1984

Marie Benoit
6

Hậu vệ

Quốc gia: Seychelles

26/12/1992

Marie Benoit
6

Hậu vệ

26/12/1992

Nibourette Alex
7

Tiền vệ

Quốc gia: Seychelles

26/12/1983

Nibourette Alex
7

Tiền vệ

26/12/1983

Waye-Hive Gervais
7

Tiền đạo

Quốc gia: Seychelles

11/06/1980

Waye-Hive Gervais
7

Tiền đạo

11/06/1980

Marengo Ronny
8

Hậu vệ

Quốc gia: Seychelles

30/08/1990

Marengo Ronny
8

Hậu vệ

30/08/1990

Vidot Trevor
8

Tiền vệ

Quốc gia: Seychelles

06/08/1991

Vidot Trevor
8

Tiền vệ

06/08/1991

Kevin Betsy
9

Tiền đạo

Quốc gia: Seychelles

20/03/1978

Kevin Betsy
9

Tiền đạo

20/03/1978

William Martin
9

Tiền vệ

Quốc gia: Seychelles

30/11/-0001

William Martin
9

Tiền vệ

30/11/-0001

Annacoura Don
10

Tiền vệ

Quốc gia: Seychelles

06/05/1981

Annacoura Don
10

Tiền vệ

06/05/1981

Henriette Achille
10

Tiền vệ

Quốc gia: Seychelles

25/04/1987

Henriette Achille
10

Tiền vệ

25/04/1987

Monnaie, Perry
10

Tiền đạo

Quốc gia: Seychelles

08/06/1997

Monnaie, Perry
10

Tiền đạo

08/06/1997

Damoo, Darel
11

Tiền đạo

Quốc gia: Seychelles

22/09/1989

Damoo, Darel
11

Tiền đạo

22/09/1989

Hall Karl
12

Tiền vệ

Quốc gia: Seychelles

04/07/1988

Hall Karl
12

Tiền vệ

04/07/1988

Mellie, Warren
12

Tiền vệ

Quốc gia: Seychelles

01/10/1994

Mellie, Warren
12

Tiền vệ

01/10/1994

Mathiot, Juninho
13

Hậu vệ

Quốc gia: Seychelles

09/02/2000

Mathiot, Juninho
13

Hậu vệ

09/02/2000

Dorasamy Che
14

Tiền đạo

Quốc gia: Seychelles

24/01/1986

Dorasamy Che
14

Tiền đạo

24/01/1986

Dufresne Henny
15

Tiền vệ

Quốc gia: Seychelles

10/10/1980

Dufresne Henny
15

Tiền vệ

10/10/1980

Rose Ricky
15

Thủ môn

Quốc gia: Seychelles

04/01/1977

Rose Ricky
15

Thủ môn

04/01/1977

Constance Adrian
15

Hậu vệ

Quốc gia: Seychelles

21/12/1995

Constance Adrian
15

Hậu vệ

21/12/1995

Freminot Nigel
16

Hậu vệ

Quốc gia: Seychelles

05/06/1980

Freminot Nigel
16

Hậu vệ

05/06/1980

Bertin Basil
16

Tiền vệ

Quốc gia: Seychelles

30/11/-0001

Bertin Basil
16

Tiền vệ

30/11/-0001

Sinon, Kieren
16

Tiền vệ

Quốc gia: Seychelles

16/02/1994

Sinon, Kieren
16

Tiền vệ

16/02/1994

Antat Ryan
17

Tiền đạo

Quốc gia: Seychelles

18/06/1991

Antat Ryan
17

Tiền đạo

18/06/1991

Elizabeth Randolph
17

Tiền đạo

Quốc gia: Seychelles

30/11/-0001

Elizabeth Randolph
17

Tiền đạo

30/11/-0001

Lesperance, Darell
17

Hậu vệ

Quốc gia: Seychelles

01/01/1990

Lesperance, Darell
17

Hậu vệ

01/01/1990

Euphrasie, Vincent
18

Thủ môn

Quốc gia: Seychelles

01/05/1980

Euphrasie, Vincent
18

Thủ môn

01/05/1980

Dingwall Jerome
18

Thủ môn

Quốc gia: Seychelles

30/11/-0001

Dingwall Jerome
18

Thủ môn

30/11/-0001

Michel, Alvin
18

Thủ môn

Quốc gia: Seychelles

05/01/1990

Michel, Alvin
18

Thủ môn

05/01/1990

Tamboo Elijah
19

Tiền đạo

Quốc gia: Seychelles

30/11/-0001

Tamboo Elijah
19

Tiền đạo

30/11/-0001

Padayachy, Rachim
19

Tiền vệ

Quốc gia: Seychelles

03/02/1994

Padayachy, Rachim
19

Tiền vệ

03/02/1994

Corallie Leeroy
20

Tiền vệ

Quốc gia: Seychelles

16/07/1989

Corallie Leeroy
20

Tiền vệ

16/07/1989

Suzette Dine
20

Tiền đạo

Quốc gia: Seychelles

28/02/1991

Suzette Dine
20

Tiền đạo

28/02/1991

Melanie Roddy
21

Hậu vệ

Quốc gia: Seychelles

30/11/-0001

Melanie Roddy
21

Hậu vệ

30/11/-0001

Nancy Jude
22

Tiền đạo

Quốc gia: Seychelles

12/06/1984

Nancy Jude
22

Tiền đạo

12/06/1984

Melanie Gino
25

Quốc gia: Seychelles

30/11/-0001

Melanie Gino
25

30/11/-0001