sd ponferradina

Ponferrada - Tây Ban Nha

Quốc tịch : Tây Ban Nha | Sân nhà: Estadio El Toralin | Sức chứa: 8,800

SD Ponferradina

HUẤN LUYỆN VIÊN

Perez Alonso, Juan Andoni
Perez Alonso, Juan Andoni

CẦU THỦ

Gazzaniga, Gianfranco
1

Gazzaniga, Gianfranco

Vị trí: Thủ môn

Garcia, Jon

Garcia, Jon

Vị trí: Hậu vệ

Rios, Jose Antonio
3

Rios, Jose Antonio

Vị trí: Hậu vệ

Trigueros Estrada, Pablo
4

Trigueros Estrada, Pablo

Vị trí: Hậu vệ

Noguera, Fabian
5

Noguera, Fabian

Vị trí: Hậu vệ

Gao, Leilei

Gao, Leilei

Vị trí: Tiền vệ

Rodriguez Tato, Ivan

Rodriguez Tato, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

Son
2

Son

Vị trí: Tiền vệ

Sielva, Oscar
6

Sielva, Oscar

Vị trí: Tiền vệ

Palazon, Isi
7

Palazon, Isi

Vị trí: Tiền vệ

Larrea, Pablo
8

Larrea, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

Aizpuru, Alex
9

Aizpuru, Alex

Vị trí: Tiền đạo

Yuri
10

Yuri

Vị trí: Tiền đạo

Magagi, Yacouba
12

Magagi, Yacouba

Vị trí: Hậu vệ

Garcia, Manuel
13

Garcia, Manuel

Vị trí: Thủ môn

Valcarce, Luis
14

Valcarce, Luis

Vị trí: Hậu vệ

Gil, Nacho
15

Gil, Nacho

Vị trí: Tiền vệ

Manzanara, Fran
16

Manzanara, Fran

Vị trí: Tiền vệ

Donoso, Guillermo
17

Donoso, Guillermo

Vị trí: Tiền đạo

Benito, Asier
18

Benito, Asier

Vị trí: Tiền đạo

Bravo, Carlos
19

Bravo, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

Valcarce, Pablo
20

Valcarce, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

Russo, Franco
22

Russo, Franco

Vị trí: Hậu vệ

Crespo Prieto, Saul
23

Crespo Prieto, Saul

Vị trí: Tiền vệ

Fullana, Francesc
24

Fullana, Francesc

Vị trí: Tiền vệ

Caro, Jose Antonio
25

Caro, Jose Antonio

Vị trí: Thủ môn

Villa, Maxi
28

Villa, Maxi

Vị trí: Hậu vệ

Buenacasa, Sergio

Buenacasa, Sergio

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Perez Alonso, Juan Andoni
Perez Alonso, Juan Andoni

CẦU THỦ

Gazzaniga, Gianfranco
1

Gazzaniga, Gianfranco

Vị trí: Thủ môn

Garcia, Jon

Garcia, Jon

Vị trí: Hậu vệ

Rios, Jose Antonio
3

Rios, Jose Antonio

Vị trí: Hậu vệ

Trigueros Estrada, Pablo
4

Trigueros Estrada, Pablo

Vị trí: Hậu vệ

Noguera, Fabian
5

Noguera, Fabian

Vị trí: Hậu vệ

Gao, Leilei

Gao, Leilei

Vị trí: Tiền vệ

Rodriguez Tato, Ivan

Rodriguez Tato, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

Son
2

Son

Vị trí: Tiền vệ

Sielva, Oscar
6

Sielva, Oscar

Vị trí: Tiền vệ

Palazon, Isi
7

Palazon, Isi

Vị trí: Tiền vệ

Larrea, Pablo
8

Larrea, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

Aizpuru, Alex
9

Aizpuru, Alex

Vị trí: Tiền đạo

Yuri
10

Yuri

Vị trí: Tiền đạo

Magagi, Yacouba
12

Magagi, Yacouba

Vị trí: Hậu vệ

Garcia, Manuel
13

Garcia, Manuel

Vị trí: Thủ môn

Valcarce, Luis
14

Valcarce, Luis

Vị trí: Hậu vệ

Gil, Nacho
15

Gil, Nacho

Vị trí: Tiền vệ

Manzanara, Fran
16

Manzanara, Fran

Vị trí: Tiền vệ

Donoso, Guillermo
17

Donoso, Guillermo

Vị trí: Tiền đạo

Benito, Asier
18

Benito, Asier

Vị trí: Tiền đạo

Bravo, Carlos
19

Bravo, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

Valcarce, Pablo
20

Valcarce, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

Russo, Franco
22

Russo, Franco

Vị trí: Hậu vệ

Crespo Prieto, Saul
23

Crespo Prieto, Saul

Vị trí: Tiền vệ

Fullana, Francesc
24

Fullana, Francesc

Vị trí: Tiền vệ

Caro, Jose Antonio
25

Caro, Jose Antonio

Vị trí: Thủ môn

Villa, Maxi
28

Villa, Maxi

Vị trí: Hậu vệ

Buenacasa, Sergio

Buenacasa, Sergio

Vị trí: Tiền đạo