SD Ponferradina

Quốc gia : Spain | Sân nhà: Estadio El Toralin | Sức chứa: 8,800

SD Ponferradina

SD Ponferradina

Quốc gia : Spain | Sân nhà: Estadio El Toralin | | Sức chứa: 8,800

SD Ponferradina

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Perez Alonso, Juan Andoni

Quốc gia: Spain

Cầu thủ
Gao, Leilei
0

Tiền vệ

Quốc gia: China

15/07/1980

Gao, Leilei
0

Tiền vệ

15/07/1980

Garcia Jon
0

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

04/06/1991

Garcia Jon
0

Hậu vệ

04/06/1991

Rodriguez Tato Ivan
0

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

28/01/1998

Rodriguez Tato Ivan
0

Tiền vệ

28/01/1998

Gazzaniga, Gianfranco
1

Thủ môn

Quốc gia: Spain

22/11/1993

Gazzaniga, Gianfranco
1

Thủ môn

22/11/1993

Son
2

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

30/03/1994

Son
2

Tiền vệ

30/03/1994

Rios Jose
3

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

10/05/1990

Rios Jose
3

Hậu vệ

10/05/1990

Trigueros
4

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

04/04/1993

Trigueros
4

Hậu vệ

04/04/1993

Noguera Fabian
5

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

20/03/1993

Noguera Fabian
5

Hậu vệ

20/03/1993

Sielva, Oscar
6

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

06/08/1991

Sielva, Oscar
6

Tiền vệ

06/08/1991

Camacho Isaac
7

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

27/12/1994

Camacho Isaac
7

Tiền vệ

27/12/1994

Larrea Pablo
8

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

04/02/1994

Larrea Pablo
8

Tiền vệ

04/02/1994

Aizpuru, Alex
9

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

21/01/1994

Aizpuru, Alex
9

Tiền đạo

21/01/1994

Yuri
10

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

08/08/1982

Yuri
10

Tiền đạo

08/08/1982

Magagi Yacouba
12

Hậu vệ

Quốc gia: Niger

08/09/1997

Magagi Yacouba
12

Hậu vệ

08/09/1997

Garcia Manuel
13

Thủ môn

Quốc gia: Spain

11/02/1991

Garcia Manuel
13

Thủ môn

11/02/1991

Valcarce Luis
14

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

03/02/1993

Valcarce Luis
14

Hậu vệ

03/02/1993

Gil Nacho
15

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

09/09/1995

Gil Nacho
15

Tiền vệ

09/09/1995

Manzanara, Fran
16

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

12/09/1996

Manzanara, Fran
16

Tiền vệ

12/09/1996

Donoso Guillermo
17

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

08/07/1995

Donoso Guillermo
17

Tiền đạo

08/07/1995

Benito, Asier
18

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

11/02/1995

Benito, Asier
18

Tiền đạo

11/02/1995

Bravo, Carlos
19

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

14/01/1993

Bravo, Carlos
19

Tiền vệ

14/01/1993

Valcarce Pablo
20

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

03/02/1992

Valcarce Pablo
20

Tiền vệ

03/02/1992

Russo Franco
22

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

25/10/1994

Russo Franco
22

Hậu vệ

25/10/1994

Crespo Prieto Saul
23

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

23/07/1996

Crespo Prieto Saul
23

Tiền vệ

23/07/1996

Fullana, Francesc
24

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

09/10/1989

Fullana, Francesc
24

Tiền vệ

09/10/1989

Villa Maximilliano
28

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

03/03/1997

Villa Maximilliano
28

Hậu vệ

03/03/1997