sd ponferradina

Ponferrada - Tây Ban Nha

Quốc tịch : Tây Ban Nha | Sân nhà: Estadio El Toralin | Sức chứa: 8,800

SD PONFERRADINA

HUẤN LUYỆN VIÊN

Perez Alonso, Juan Andoni
Perez Alonso, Juan Andoni

CẦU THỦ

Caro, Jose Antonio

Caro, Jose Antonio

Vị trí: Thủ môn

Gazzaniga, Gianfranco

Gazzaniga, Gianfranco

Vị trí: Thủ môn

Garcia, Manuel

Garcia, Manuel

Vị trí: Thủ môn

Rios, Jose

Rios, Jose

Vị trí: Hậu vệ

Valcarce, Luis

Valcarce, Luis

Vị trí: Hậu vệ

Russo, Franco

Russo, Franco

Vị trí: Hậu vệ

Garcia, Jon

Garcia, Jon

Vị trí: Hậu vệ

Villa, Maxi

Villa, Maxi

Vị trí: Hậu vệ

Zabaco, Michel

Zabaco, Michel

Vị trí: Hậu vệ

Trigueros

Trigueros

Vị trí: Hậu vệ

Magagi, Yacouba

Magagi, Yacouba

Vị trí: Hậu vệ

Sielva, Oscar

Sielva, Oscar

Vị trí: Tiền vệ

Bravo, Carlos

Bravo, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

Rodriguez Tato, Ivan

Rodriguez Tato, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

Crespo Prieto, Saul

Crespo Prieto, Saul

Vị trí: Tiền vệ

Gil, Nacho

Gil, Nacho

Vị trí: Tiền vệ

Larrea, Pablo

Larrea, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

Camacho, Isaac

Camacho, Isaac

Vị trí: Tiền vệ

Valcarce, Pablo

Valcarce, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

Son

Son

Vị trí: Tiền vệ

Fullana, Francesc

Fullana, Francesc

Vị trí: Tiền vệ

Benito, Asier

Benito, Asier

Vị trí: Tiền đạo

Yuri

Yuri

Vị trí: Tiền đạo

Buenacasa, Sergio

Buenacasa, Sergio

Vị trí: Tiền đạo

Donoso, Guillermo

Donoso, Guillermo

Vị trí: Tiền đạo

Aizpuru, Alex

Aizpuru, Álex

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Perez Alonso, Juan Andoni
Perez Alonso, Juan Andoni

CẦU THỦ

Caro, Jose Antonio

Caro, Jose Antonio

Vị trí: Thủ môn

Gazzaniga, Gianfranco

Gazzaniga, Gianfranco

Vị trí: Thủ môn

Garcia, Manuel

Garcia, Manuel

Vị trí: Thủ môn

Rios, Jose

Rios, Jose

Vị trí: Hậu vệ

Valcarce, Luis

Valcarce, Luis

Vị trí: Hậu vệ

Russo, Franco

Russo, Franco

Vị trí: Hậu vệ

Garcia, Jon

Garcia, Jon

Vị trí: Hậu vệ

Villa, Maxi

Villa, Maxi

Vị trí: Hậu vệ

Zabaco, Michel

Zabaco, Michel

Vị trí: Hậu vệ

Trigueros

Trigueros

Vị trí: Hậu vệ

Magagi, Yacouba

Magagi, Yacouba

Vị trí: Hậu vệ

Sielva, Oscar

Sielva, Oscar

Vị trí: Tiền vệ

Bravo, Carlos

Bravo, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

Rodriguez Tato, Ivan

Rodriguez Tato, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

Crespo Prieto, Saul

Crespo Prieto, Saul

Vị trí: Tiền vệ

Gil, Nacho

Gil, Nacho

Vị trí: Tiền vệ

Larrea, Pablo

Larrea, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

Camacho, Isaac

Camacho, Isaac

Vị trí: Tiền vệ

Valcarce, Pablo

Valcarce, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

Son

Son

Vị trí: Tiền vệ

Fullana, Francesc

Fullana, Francesc

Vị trí: Tiền vệ

Benito, Asier

Benito, Asier

Vị trí: Tiền đạo

Yuri

Yuri

Vị trí: Tiền đạo

Buenacasa, Sergio

Buenacasa, Sergio

Vị trí: Tiền đạo

Donoso, Guillermo

Donoso, Guillermo

Vị trí: Tiền đạo

Aizpuru, Alex

Aizpuru, Álex

Vị trí: Tiền đạo