scunthorpe united

Scunthorpe - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Glanford Park | Sức chứa: 9,088

Logo Scunthorpe United

HUẤN LUYỆN VIÊN

McCall, Stuart

CẦU THỦ

1

Matthew Gilks

Vị trí: Thủ môn

2

Jordan Clarke

Vị trí: Hậu vệ

3

Borthwick-Jackson, Cameron

Vị trí: Hậu vệ

6

Funso Ojo

Vị trí: Tiền vệ

7

Matthew Lund

Vị trí: Tiền vệ

8

Horsfield, James

Vị trí: Tiền vệ

9

Ugbo, Ike

Vị trí: Tiền đạo

10

Humphrys, Stephen

Vị trí: Tiền đạo

11

Josh Morris

Vị trí: Tiền vệ

12

Dales, Andrew

Vị trí: Tiền đạo

13

Rory Watson

Vị trí: Thủ môn

14

James Perch

Vị trí: Hậu vệ

15

Lewis, Clayton

Vị trí: Tiền vệ

17

Lee Novak

Vị trí: Tiền đạo

18

George Thomas

Vị trí: Tiền vệ

20

Charlie Goode

Vị trí: Hậu vệ

21

Cameron Burgess

Vị trí: Hậu vệ

22

Jack Levi Sutton

Vị trí: Tiền vệ

23

Rory McArdle

Vị trí: Hậu vệ

25

Jak Alnwick

Vị trí: Thủ môn

27

Jonathan Flatt

Vị trí: Thủ môn

28

Hornshaw, George

Vị trí: Tiền vệ

29

Kyle Wootton

Vị trí: Tiền đạo

31

Kelsey, Adam

Vị trí: Thủ môn

33

Butroid, Lewis

Vị trí: Hậu vệ

El-Mhanni, Yasin Ben

Vị trí: Tiền vệ

49

Ryan Colclough

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

McCall, Stuart

CẦU THỦ

1

Matthew Gilks

Vị trí: Thủ môn

2

Jordan Clarke

Vị trí: Hậu vệ

3

Borthwick-Jackson, Cameron

Vị trí: Hậu vệ

6

Funso Ojo

Vị trí: Tiền vệ

7

Matthew Lund

Vị trí: Tiền vệ

8

Horsfield, James

Vị trí: Tiền vệ

9

Ugbo, Ike

Vị trí: Tiền đạo

10

Humphrys, Stephen

Vị trí: Tiền đạo

11

Josh Morris

Vị trí: Tiền vệ

12

Dales, Andrew

Vị trí: Tiền đạo

13

Rory Watson

Vị trí: Thủ môn

14

James Perch

Vị trí: Hậu vệ

15

Lewis, Clayton

Vị trí: Tiền vệ

17

Lee Novak

Vị trí: Tiền đạo

18

George Thomas

Vị trí: Tiền vệ

20

Charlie Goode

Vị trí: Hậu vệ

21

Cameron Burgess

Vị trí: Hậu vệ

22

Jack Levi Sutton

Vị trí: Tiền vệ

23

Rory McArdle

Vị trí: Hậu vệ

25

Jak Alnwick

Vị trí: Thủ môn

27

Jonathan Flatt

Vị trí: Thủ môn

28

Hornshaw, George

Vị trí: Tiền vệ

29

Kyle Wootton

Vị trí: Tiền đạo

31

Kelsey, Adam

Vị trí: Thủ môn

33

Butroid, Lewis

Vị trí: Hậu vệ

El-Mhanni, Yasin Ben

Vị trí: Tiền vệ

49

Ryan Colclough

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu Scunthorpe United

Huấn luyện viên

McCall, Stuart

Quốc gia: Scotland

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Scotland

04/06/1982

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

19/11/1991

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

02/02/1997

6

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

28/08/1991

7

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

21/11/1990

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

30/11/1995

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

21/09/1998

10

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

15/09/1997

11

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

30/09/1991

12

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/01/1970

13

Thủ môn

Quốc gia: Anh

05/02/1996

14

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

28/09/1985

15

Tiền vệ

Quốc gia: New Zealand

12/02/1997

17

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

28/09/1988

18

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

24/03/1997

20

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

03/08/1995

21

Hậu vệ

Quốc gia: Úc

21/10/1995

22

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

24/03/1996

23

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

01/05/1987

25

Thủ môn

Quốc gia: Anh

17/06/1993

27

Thủ môn

Quốc gia: Anh

12/09/1994

28

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

20/01/2000

29

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

11/10/1996

31

Thủ môn

Quốc gia: Anh

12/11/1999

33

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

17/09/1998

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

26/10/1995

49

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

27/12/1994

728x90
130x300
130x300