scunthorpe united

Scunthorpe - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Glanford Park | Sức chứa: 9,088

Logo Scunthorpe United

HUẤN LUYỆN VIÊN

Dawson, Andy

CẦU THỦ

2

Jordan Clarke

Vị trí: Hậu vệ

3

Borthwick-Jackson, Cameron

Vị trí: Hậu vệ

4

Tony McMahon

Vị trí: Hậu vệ

5

Byron Webster

Vị trí: Hậu vệ

Bedeau, Jacob

Vị trí: Hậu vệ

6

Funso Ojo

Vị trí: Tiền vệ

7

Matthew Lund

Vị trí: Tiền vệ

10

Kevin Van Veen

Vị trí: Tiền đạo

11

Josh Morris

Vị trí: Tiền vệ

13

Rory Watson

Vị trí: Thủ môn

14

James Perch

Vị trí: Hậu vệ

15

Lewis, Clayton

Vị trí: Tiền vệ

16

Pearce, Tom

Vị trí: Hậu vệ

17

Lee Novak

Vị trí: Tiền đạo

18

George Thomas

Vị trí: Tiền vệ

19

El-Mhanni, Yasin Ben

Vị trí: Tiền vệ

21

Cameron Burgess

Vị trí: Hậu vệ

22

Jack Levi Sutton

Vị trí: Tiền vệ

23

Rory McArdle

Vị trí: Hậu vệ

24

Olomala, Olufela

Vị trí: Tiền đạo

25

Jak Alnwick

Vị trí: Thủ môn

26

Harrison McGahey

Vị trí: Hậu vệ

27

Jonathan Flatt

Vị trí: Thủ môn

28

Hornshaw, George

Vị trí: Tiền vệ

29

Kyle Wootton

Vị trí: Tiền đạo

30

Hallam, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

31

Kelsey, Adam

Vị trí: Thủ môn

33

Butroid, Lewis

Vị trí: Hậu vệ

40

Pugh, Tom

Vị trí: Hậu vệ

47

Adam Hammill

Vị trí: Tiền vệ

49

Ryan Colclough

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Dawson, Andy

CẦU THỦ

2

Jordan Clarke

Vị trí: Hậu vệ

3

Borthwick-Jackson, Cameron

Vị trí: Hậu vệ

4

Tony McMahon

Vị trí: Hậu vệ

5

Byron Webster

Vị trí: Hậu vệ

Bedeau, Jacob

Vị trí: Hậu vệ

6

Funso Ojo

Vị trí: Tiền vệ

7

Matthew Lund

Vị trí: Tiền vệ

10

Kevin Van Veen

Vị trí: Tiền đạo

11

Josh Morris

Vị trí: Tiền vệ

13

Rory Watson

Vị trí: Thủ môn

14

James Perch

Vị trí: Hậu vệ

15

Lewis, Clayton

Vị trí: Tiền vệ

16

Pearce, Tom

Vị trí: Hậu vệ

17

Lee Novak

Vị trí: Tiền đạo

18

George Thomas

Vị trí: Tiền vệ

19

El-Mhanni, Yasin Ben

Vị trí: Tiền vệ

21

Cameron Burgess

Vị trí: Hậu vệ

22

Jack Levi Sutton

Vị trí: Tiền vệ

23

Rory McArdle

Vị trí: Hậu vệ

24

Olomala, Olufela

Vị trí: Tiền đạo

25

Jak Alnwick

Vị trí: Thủ môn

26

Harrison McGahey

Vị trí: Hậu vệ

27

Jonathan Flatt

Vị trí: Thủ môn

28

Hornshaw, George

Vị trí: Tiền vệ

29

Kyle Wootton

Vị trí: Tiền đạo

30

Hallam, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

31

Kelsey, Adam

Vị trí: Thủ môn

33

Butroid, Lewis

Vị trí: Hậu vệ

40

Pugh, Tom

Vị trí: Hậu vệ

47

Adam Hammill

Vị trí: Tiền vệ

49

Ryan Colclough

Vị trí: Tiền đạo