SC Cambuur

Quốc gia : Netherlands | Sân nhà: Cambuur Stadion | Sức chứa: 10,000

SC Cambuur

SC Cambuur

Quốc gia : Netherlands | Sân nhà: Cambuur Stadion | | Sức chứa: 10,000

SC Cambuur

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
de Jong, Henk

Quốc gia: Netherlands

Cầu thủ
Sven Nieuwpoort
0

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

13/04/1993

Sven Nieuwpoort
0

Hậu vệ

13/04/1993

Breij Michael
0

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

15/01/1997

Breij Michael
0

Tiền đạo

15/01/1997

Sonny Stevens
1

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

22/06/1992

Sonny Stevens
1

Thủ môn

22/06/1992

Jordy van Deelen
2

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

29/06/1993

Jordy van Deelen
2

Hậu vệ

29/06/1993

Calvin Mac-Intosh
3

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

09/08/1989

Calvin Mac-Intosh
3

Hậu vệ

09/08/1989

Schouten Erik
4

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

16/08/1991

Schouten Erik
4

Hậu vệ

16/08/1991

Doke Schmidt
5

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

07/04/1992

Doke Schmidt
5

Hậu vệ

07/04/1992

Hoedemakers Mees
6

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

18/02/1998

Hoedemakers Mees
6

Tiền vệ

18/02/1998

Issa Kallon
7

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

03/01/1996

Issa Kallon
7

Tiền đạo

03/01/1996

Jacobs Jamie
8

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

03/12/1997

Jacobs Jamie
8

Tiền vệ

03/12/1997

Mitchell Paulissen
10

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

21/04/1993

Mitchell Paulissen
10

Tiền vệ

21/04/1993

Giovanni Korte
11

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

01/08/1993

Giovanni Korte
11

Tiền đạo

01/08/1993

Bos Pieter
12

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

23/02/1997

Bos Pieter
12

Thủ môn

23/02/1997

Van der Kaap, Kellian
15

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

08/11/1998

Van der Kaap, Kellian
15

Hậu vệ

08/11/1998

Bangura, Alex
16

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

13/07/1999

Bangura, Alex
16

Tiền đạo

13/07/1999

Bouman, Daniel
17

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

07/02/1998

Bouman, Daniel
17

Tiền vệ

07/02/1998

Akoy, Stanley
18

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

17/11/1996

Akoy, Stanley
18

Tiền vệ

17/11/1996

Maulun, Robin
20

Tiền vệ

Quốc gia: France

23/11/1996

Maulun, Robin
20

Tiền vệ

23/11/1996

Robert Muhren
21

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

18/05/1989

Robert Muhren
21

Tiền đạo

18/05/1989

Ladan Delano
22

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

09/02/2000

Ladan Delano
22

Tiền đạo

09/02/2000

David Sambissa
24

Hậu vệ

Quốc gia: France

11/01/1996

David Sambissa
24

Hậu vệ

11/01/1996

Oratmangoen Ragnar
26

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

21/01/1998

Oratmangoen Ragnar
26

Tiền vệ

21/01/1998

Jarchinio Antonia
27

Tiền đạo

Quốc gia: Curacao

27/12/1990

Jarchinio Antonia
27

Tiền đạo

27/12/1990

van Rijswijk, Kai
33

Quốc gia:

01/01/1970

van Rijswijk, Kai
33
Berk, Finn
37

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

03/06/2000

Berk, Finn
37

Hậu vệ

03/06/2000