Saudi Arabia

Quốc gia : Saudi Arabia | Sân nhà: King Abdullah Sports City | Sức chứa: 62,345

Saudi Arabia

Saudi Arabia

Quốc gia : Saudi Arabia | Sân nhà: King Abdullah Sports City | | Sức chứa: 62,345

Saudi Arabia

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Renard, Herve

Quốc gia: France

Cầu thủ
Madu, Abdullah
0

Hậu vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

15/07/1993

Madu, Abdullah
0

Hậu vệ

15/07/1993

Al Obaid, Abdulrahman
0

Hậu vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

30/04/1993

Al Obaid, Abdulrahman
0

Hậu vệ

30/04/1993

Al Dosari, Abdulrahman
0

Tiền vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

25/09/1997

Al Dosari, Abdulrahman
0

Tiền vệ

25/09/1997

Al Bukhari, Amin
0

Thủ môn

Quốc gia: Saudi Arabia

02/05/1997

Al Bukhari, Amin
0

Thủ môn

02/05/1997

Al Tambakti, Hassan
0

Hậu vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

09/02/1999

Al Tambakti, Hassan
0

Hậu vệ

09/02/1999

Lajami, Ali
0

Hậu vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

25/04/1996

Lajami, Ali
0

Hậu vệ

25/04/1996

Al Malki, Abdulelah
0

Tiền vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

11/10/1994

Al Malki, Abdulelah
0

Tiền vệ

11/10/1994

Al Samiri, Khaled
0

Tiền vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

01/01/1997

Al Samiri, Khaled
0

Tiền vệ

01/01/1997

Abdullah Al Maiouf
1

Thủ môn

Quốc gia: Saudi Arabia

23/01/1987

Abdullah Al Maiouf
1

Thủ môn

23/01/1987

Mohammed Alburayk
2

Hậu vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

15/09/1992

Mohammed Alburayk
2

Hậu vệ

15/09/1992

Al Sahefi, Ziad
3

Hậu vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

17/10/1994

Al Sahefi, Ziad
3

Hậu vệ

17/10/1994

Abdulaziz Ali Al Bishi
6

Tiền vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

11/04/1994

Abdulaziz Ali Al Bishi
6

Tiền vệ

11/04/1994

Salman Al Faraj
7

Tiền vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

01/08/1989

Salman Al Faraj
7

Tiền vệ

01/08/1989

Al Shamekh, Abdullah
7

Hậu vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

28/05/1993

Al Shamekh, Abdullah
7

Hậu vệ

28/05/1993

Yahya Al Shehri
8

Tiền vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

26/06/1990

Yahya Al Shehri
8

Tiền vệ

26/06/1990

Mohammed Al Kwikbi
8

Tiền vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

02/12/1994

Mohammed Al Kwikbi
8

Tiền vệ

02/12/1994

Camara, Haroune
9

Tiền đạo

Quốc gia: Saudi Arabia

01/01/1998

Camara, Haroune
9

Tiền đạo

01/01/1998

Salem Al Dawsari
10

Tiền vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

19/08/1991

Salem Al Dawsari
10

Tiền vệ

19/08/1991

Hattan Bahebri
11

Tiền vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

16/07/1992

Hattan Bahebri
11

Tiền vệ

16/07/1992

Al-Khubrani, Mohammed
12

Hậu vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

14/10/1993

Al-Khubrani, Mohammed
12

Hậu vệ

14/10/1993

Yasir Al Shahrani
13

Hậu vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

25/05/1992

Yasir Al Shahrani
13

Hậu vệ

25/05/1992

Abdullah Otayf
14

Tiền vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

03/08/1992

Abdullah Otayf
14

Tiền vệ

03/08/1992

Abdullah Al Khaibari
17

Tiền vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

16/08/1996

Abdullah Al Khaibari
17

Tiền vệ

16/08/1996

Alganham, Sultan
17

Hậu vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

06/05/1994

Alganham, Sultan
17

Hậu vệ

06/05/1994

Al-Sahli, Mohammed Falah
17

Tiền vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

22/05/1992

Al-Sahli, Mohammed Falah
17

Tiền vệ

22/05/1992

Nawaf Al Abid
18

Tiền vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

26/01/1990

Nawaf Al Abid
18

Tiền vệ

26/01/1990

Asiri Abdulfattah
19

Tiền vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

26/02/1994

Asiri Abdulfattah
19

Tiền vệ

26/02/1994

Alhamddan, Abdullah Abdulrahman
20

Tiền đạo

Quốc gia: Saudi Arabia

13/09/1999

Alhamddan, Abdullah Abdulrahman
20

Tiền đạo

13/09/1999

Al Owais, Mohammed Khalil
21

Thủ môn

Quốc gia: Saudi Arabia

10/10/1991

Al Owais, Mohammed Khalil
21

Thủ môn

10/10/1991

Al Qarni Fawaz
22

Thủ môn

Quốc gia: Saudi Arabia

02/04/1992

Al Qarni Fawaz
22

Thủ môn

02/04/1992

Malaeka, Mustafa
22

Thủ môn

Quốc gia: Saudi Arabia

21/05/1986

Malaeka, Mustafa
22

Thủ môn

21/05/1986

Kanno, Mohamed Ibrahim
27

Tiền vệ

Quốc gia: Saudi Arabia

02/09/1994

Kanno, Mohamed Ibrahim
27

Tiền vệ

02/09/1994