fc santa coloma

Andorra la Vella - Angorra

Quốc tịch : Angorra | Sân nhà: Camp D'Esports Del M.i. Consell General | Sức chứa: 431

FC Santa Coloma

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rebull, Marc Rodriguez
Rebull, Marc Rodriguez

CẦU THỦ

Casals, Eloy
1

Casals, Eloy

Vị trí: Thủ môn

San Nicolas, Moises
2

San Nicolas, Moises

Vị trí: Hậu vệ

Miranda Rodriguez, Juan Manuel
3

Miranda Rodriguez, Juan Manuel

Vị trí: Tiền đạo

Ramos, Andreu
4

Ramos, Andreu

Vị trí: Hậu vệ

Rebes, Marc
5

Rebes, Marc

Vị trí: Tiền vệ

Pi, Enric
6

Pi, Enric

Vị trí: Tiền đạo

Buron Aranda, Lorenzo
7

Buron Aranda, Lorenzo

Vị trí: Tiền đạo

Cistero, Aleix
8

Cistero, Aleix

Vị trí: Tiền vệ

Najera, Diego
9

Najera, Diego

Vị trí: Tiền đạo

Santos, Pedro
10

Santos, Pedro

Vị trí: Tiền vệ

Mercade, Albert
11

Mercade, Albert

Vị trí: Tiền vệ

Garcia, Joel
12

Garcia, Joel

Vị trí: Thủ môn

Monteagudo Dopazo, Ivan
13
Benitez, Andres
13

Benitez, Andres

Vị trí: Thủ môn

Pol, Ferran
13

Pol, Ferran

Vị trí: Thủ môn

Zarioh Taouil, Jamal
14

Zarioh Taouil, Jamal

Vị trí: Tiền vệ

Medina, Nicolas
15

Medina, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

Sosa, Chus
16

Sosa, Chus

Vị trí: Tiền đạo

Alaez, Jordi
18

Alaez, Jordi

Vị trí: Tiền vệ

Azevedo, Andre
19

Azevedo, Andre

Vị trí: Tiền đạo

Riera, Gabriel
21

Riera, Gabriel

Vị trí: Tiền đạo

Rubio, Jesus
22

Rubio, Jesus

Vị trí: Hậu vệ

Rubio, Chus
22

Rubio, Chus

Vị trí: Hậu vệ

Marinho, Antonio
23

Marinho, Antonio

Vị trí: Tiền vệ

Lopez, Javi
24

Lopez, Javi

Vị trí: Tiền đạo

Rodriguez, Victor
25

Rodriguez, Victor

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rebull, Marc Rodriguez
Rebull, Marc Rodriguez

CẦU THỦ

Casals, Eloy
1

Casals, Eloy

Vị trí: Thủ môn

San Nicolas, Moises
2

San Nicolas, Moises

Vị trí: Hậu vệ

Miranda Rodriguez, Juan Manuel
3

Miranda Rodriguez, Juan Manuel

Vị trí: Tiền đạo

Ramos, Andreu
4

Ramos, Andreu

Vị trí: Hậu vệ

Rebes, Marc
5

Rebes, Marc

Vị trí: Tiền vệ

Pi, Enric
6

Pi, Enric

Vị trí: Tiền đạo

Buron Aranda, Lorenzo
7

Buron Aranda, Lorenzo

Vị trí: Tiền đạo

Cistero, Aleix
8

Cistero, Aleix

Vị trí: Tiền vệ

Najera, Diego
9

Najera, Diego

Vị trí: Tiền đạo

Santos, Pedro
10

Santos, Pedro

Vị trí: Tiền vệ

Mercade, Albert
11

Mercade, Albert

Vị trí: Tiền vệ

Garcia, Joel
12

Garcia, Joel

Vị trí: Thủ môn

Monteagudo Dopazo, Ivan
13
Benitez, Andres
13

Benitez, Andres

Vị trí: Thủ môn

Pol, Ferran
13

Pol, Ferran

Vị trí: Thủ môn

Zarioh Taouil, Jamal
14

Zarioh Taouil, Jamal

Vị trí: Tiền vệ

Medina, Nicolas
15

Medina, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

Sosa, Chus
16

Sosa, Chus

Vị trí: Tiền đạo

Alaez, Jordi
18

Alaez, Jordi

Vị trí: Tiền vệ

Azevedo, Andre
19

Azevedo, Andre

Vị trí: Tiền đạo

Riera, Gabriel
21

Riera, Gabriel

Vị trí: Tiền đạo

Rubio, Jesus
22

Rubio, Jesus

Vị trí: Hậu vệ

Rubio, Chus
22

Rubio, Chus

Vị trí: Hậu vệ

Marinho, Antonio
23

Marinho, Antonio

Vị trí: Tiền vệ

Lopez, Javi
24

Lopez, Javi

Vị trí: Tiền đạo

Rodriguez, Victor
25

Rodriguez, Victor

Vị trí: Tiền vệ