santa coloma

Andorra la Vella - Angorra

Quốc tịch : Angorra | Sân nhà: Camp D'Esports Del M.i. Consell General | Sức chứa: 431

Logo Santa Coloma

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rebull, Marc Rodriguez

CẦU THỦ

1

Casals, Eloy

Vị trí: Thủ môn

2

San Nicolas, Moises

Vị trí: Hậu vệ

4

Ramos, Andreu

Vị trí: Hậu vệ

5

Rebes, Marc

Vị trí: Tiền vệ

Miguel Garcia, Jesus

Vị trí: Tiền vệ

6

Perez Martinez, Yago

Vị trí: Tiền vệ

7

Buron Aranda, Lorenzo

Vị trí: Tiền đạo

8

Cistero, Aleix

Vị trí: Tiền vệ

9

Parra, Iban

Vị trí: Tiền đạo

9

Najera Quintero, Diego Alejandro

Vị trí: Tiền đạo

10

Santos, Pedro

Vị trí: Tiền vệ

11

Albert Mercade Mellinas

Vị trí: Tiền vệ

12

Garcia, Joel

Vị trí: Thủ môn

13

Benitez, Andres

Vị trí: Thủ môn

13
14

Tizon, Josep Maria

Vị trí: Tiền đạo

14

Zarioh Taouil, Jamal

Vị trí: Tiền vệ

15

Diaz, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

16

Sosa Sebastia, Jesus David

Vị trí: Tiền đạo

17

Torres, Juan

Vị trí: Tiền vệ

19

Faure, Cedric

Vị trí: Tiền đạo

19

Azevedo, Andre

Vị trí: Tiền đạo

19

Azevedo, Andre

Vị trí: Tiền đạo

20

Conde, Jaime

Vị trí: Tiền vệ

20

Girau Rodriguez, Francisco Jose

Vị trí: Tiền vệ

21

Riera, Gabriel

Vị trí: Tiền đạo

22

Sanchez, Juli

Vị trí: Tiền đạo

23

Juanfer

Vị trí: Tiền vệ

24

Ramos, Robert

Vị trí: Hậu vệ

25

Rodriguez, Victor

Vị trí: Tiền vệ

30

Millan Pichel, Cristian Manuel

Vị trí: Tiền đạo

31

Ferreira Sousa, Joel

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rebull, Marc Rodriguez

CẦU THỦ

1

Casals, Eloy

Vị trí: Thủ môn

2

San Nicolas, Moises

Vị trí: Hậu vệ

4

Ramos, Andreu

Vị trí: Hậu vệ

5

Rebes, Marc

Vị trí: Tiền vệ

Miguel Garcia, Jesus

Vị trí: Tiền vệ

6

Perez Martinez, Yago

Vị trí: Tiền vệ

7

Buron Aranda, Lorenzo

Vị trí: Tiền đạo

8

Cistero, Aleix

Vị trí: Tiền vệ

9

Parra, Iban

Vị trí: Tiền đạo

9

Najera Quintero, Diego Alejandro

Vị trí: Tiền đạo

10

Santos, Pedro

Vị trí: Tiền vệ

11

Albert Mercade Mellinas

Vị trí: Tiền vệ

12

Garcia, Joel

Vị trí: Thủ môn

13

Benitez, Andres

Vị trí: Thủ môn

13
14

Tizon, Josep Maria

Vị trí: Tiền đạo

14

Zarioh Taouil, Jamal

Vị trí: Tiền vệ

15

Diaz, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

16

Sosa Sebastia, Jesus David

Vị trí: Tiền đạo

17

Torres, Juan

Vị trí: Tiền vệ

19

Faure, Cedric

Vị trí: Tiền đạo

19

Azevedo, Andre

Vị trí: Tiền đạo

19

Azevedo, Andre

Vị trí: Tiền đạo

20

Conde, Jaime

Vị trí: Tiền vệ

20

Girau Rodriguez, Francisco Jose

Vị trí: Tiền vệ

21

Riera, Gabriel

Vị trí: Tiền đạo

22

Sanchez, Juli

Vị trí: Tiền đạo

23

Juanfer

Vị trí: Tiền vệ

24

Ramos, Robert

Vị trí: Hậu vệ

25

Rodriguez, Victor

Vị trí: Tiền vệ

30

Millan Pichel, Cristian Manuel

Vị trí: Tiền đạo

31

Ferreira Sousa, Joel

Vị trí: Tiền đạo