DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Varrella, Franco

Quốc gia: Italy

Cầu thủ
Vitaioli Matteo
0

Tiền đạo

Quốc gia: San Marino

27/10/1989

Vitaioli Matteo
0

Tiền đạo

27/10/1989

Zavoli Matteo
1

Thủ môn

Quốc gia: San Marino

06/07/1996

Zavoli Matteo
1

Thủ môn

06/07/1996

Vitaioli, Fabio
2

Hậu vệ

Quốc gia: San Marino

05/04/1984

Vitaioli, Fabio
2

Hậu vệ

05/04/1984

Lunadei Lorenzo
5

Tiền vệ

Quốc gia: San Marino

12/07/1997

Lunadei Lorenzo
5

Tiền vệ

12/07/1997

Simoncini, Davide
6

Hậu vệ

Quốc gia: San Marino

30/08/1986

Simoncini, Davide
6

Hậu vệ

30/08/1986

Berardi Filippo
7

Tiền vệ

Quốc gia: San Marino

18/05/1997

Berardi Filippo
7

Tiền vệ

18/05/1997

Mularoni Marcello
9

Tiền vệ

Quốc gia: San Marino

08/09/1998

Mularoni Marcello
9

Tiền vệ

08/09/1998

Battistini Manuel
11

Hậu vệ

Quốc gia: San Marino

22/07/1994

Battistini Manuel
11

Hậu vệ

22/07/1994

Benedettini Simone
12

Thủ môn

Quốc gia: San Marino

21/01/1997

Benedettini Simone
12

Thủ môn

21/01/1997

Grandoni Andrea
13

Hậu vệ

Quốc gia: San Marino

23/03/1997

Grandoni Andrea
13

Hậu vệ

23/03/1997

Brolli Cristian
15

Hậu vệ

Quốc gia: San Marino

28/02/1992

Brolli Cristian
15

Hậu vệ

28/02/1992

Nanni, Nicola
16

Tiền đạo

Quốc gia: San Marino

02/05/2000

Nanni, Nicola
16

Tiền đạo

02/05/2000

Golinucci, Alessandro
17

Tiền vệ

Quốc gia: San Marino

10/10/1994

Golinucci, Alessandro
17

Tiền vệ

10/10/1994

Bernardi Marco
18

Tiền đạo

Quốc gia: San Marino

02/01/1994

Bernardi Marco
18

Tiền đạo

02/01/1994

Censoni Luca
19

Tiền vệ

Quốc gia: San Marino

18/07/1996

Censoni Luca
19

Tiền vệ

18/07/1996

Golinucci, Enrico
21

Tiền vệ

Quốc gia: San Marino

16/07/1991

Golinucci, Enrico
21

Tiền vệ

16/07/1991

Tomassini Fabio
22

Tiền vệ

Quốc gia: San Marino

05/02/1996

Tomassini Fabio
22

Tiền vệ

05/02/1996