San Jose Earthquakes

Quốc gia : Mỹ | Sân nhà: Avaya Stadium | Sức chứa: 18,000

San Jose Earthquakes

San Jose Earthquakes

Quốc gia : Mỹ | Sân nhà: Avaya Stadium | | Sức chứa: 18,000

San Jose Earthquakes

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Almeyda, Matias Jesus

Quốc gia: Argentina

Cầu thủ
Tavares Judson
0

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

25/05/1993

Tavares Judson
0

Tiền vệ

25/05/1993

Walls, Casey
0

Hậu vệ

Quốc gia: USA

01/10/2003

Walls, Casey
0

Hậu vệ

01/10/2003

Ochoa, Emmanuel
0

Thủ môn

Quốc gia: USA

05/05/2005

Ochoa, Emmanuel
0

Thủ môn

05/05/2005

Skahan, Jack
0

Tiền vệ

Quốc gia: USA

07/02/1998

Skahan, Jack
0

Tiền vệ

07/02/1998

Beason, Tanner
0

Hậu vệ

Quốc gia: USA

23/03/1997

Beason, Tanner
0

Hậu vệ

23/03/1997

Bell, Jon
0

Hậu vệ

Quốc gia: USA

26/08/1997

Bell, Jon
0

Hậu vệ

26/08/1997

Espinoza Cristian
0

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

03/04/1995

Espinoza Cristian
0

Tiền đạo

03/04/1995

Salinas, Shea
6

Tiền vệ

Quốc gia: USA

24/06/1986

Salinas, Shea
6

Tiền vệ

24/06/1986

Eriksson, Magnus
7

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

08/04/1990

Eriksson, Magnus
7

Tiền vệ

08/04/1990

Wondolowski, Chris
8

Tiền đạo

Quốc gia: USA

28/01/1983

Wondolowski, Chris
8

Tiền đạo

28/01/1983

Hoesen, Danny
9

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

15/01/1991

Hoesen, Danny
9

Tiền đạo

15/01/1991

Bersano, Matt
12

Thủ môn

Quốc gia: USA

10/09/1992

Bersano, Matt
12

Thủ môn

10/09/1992

Vega Mario
17

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

03/06/1984

Vega Mario
17

Thủ môn

03/06/1984

Marcinkowski JT
18

Thủ môn

Quốc gia: USA

09/05/1997

Marcinkowski JT
18

Thủ môn

09/05/1997

Haji, Siad
19

Tiền vệ

Quốc gia: USA

01/12/1999

Haji, Siad
19

Tiền vệ

01/12/1999

Fierro Carlos
21

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

24/07/1994

Fierro Carlos
21

Tiền vệ

24/07/1994

Thompson, Tommy
22

Tiền vệ

Quốc gia: USA

15/08/1995

Thompson, Tommy
22

Tiền vệ

15/08/1995

Jungwirth, Florian
23

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

27/01/1989

Jungwirth, Florian
23

Tiền vệ

27/01/1989

Rios, Andres
25

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

01/08/1989

Rios, Andres
25

Tiền đạo

01/08/1989

Calvillo, Eric
26

Tiền vệ

Quốc gia: USA

02/01/1998

Calvillo, Eric
26

Tiền vệ

02/01/1998

Tarbell, Andrew
28

Thủ môn

Quốc gia: USA

07/10/1993

Tarbell, Andrew
28

Thủ môn

07/10/1993

Akanyirige, Jacob
29

Hậu vệ

Quốc gia: USA

31/12/2001

Akanyirige, Jacob
29

Hậu vệ

31/12/2001

Marie, Paul
33

Tiền vệ

Quốc gia: France

24/03/1995

Marie, Paul
33

Tiền vệ

24/03/1995

Fuentes, Gilbert
35

Tiền vệ

Quốc gia: USA

21/02/2002

Fuentes, Gilbert
35

Tiền vệ

21/02/2002

Cowell, Cade
44

Tiền đạo

Quốc gia: USA

14/10/2003

Cowell, Cade
44

Tiền đạo

14/10/2003

Luis Felipe
96

Tiền vệ

Quốc gia: USA

29/01/1996

Luis Felipe
96

Tiền vệ

29/01/1996