rz pellets wac

Wolfsberg - Áo

Quốc tịch : Áo | Sân nhà: Lavanttal-Arena | Sức chứa: 8,100

Logo RZ PELLETS WAC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ilzer, Christian

CẦU THỦ

1

Dobnik, Christian

Vị trí: Thủ môn

4

Gollner, Manfred

Vị trí: Hậu vệ

7

Schmitz, Lukas

Vị trí: Hậu vệ

8

Marcel Ritzmaier

Vị trí: Tiền vệ

9

Gschweidl, Bernd

Vị trí: Tiền đạo

10

Liendl, Michael

Vị trí: Tiền vệ

11

Jovanovic, Sasa

Vị trí: Tiền vệ

14

Golles, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

15

Rnic, Nemanja

Vị trí: Hậu vệ

16

Leitgeb, Mario

Vị trí: Tiền vệ

17

Steiger, Joshua

Vị trí: Tiền vệ

19

Sprangler, Sven

Vị trí: Hậu vệ

20

Syla, Bajram

Vị trí: Tiền vệ

21

Avramovic, Bojan

Vị trí: Hậu vệ

22

Koita, Sekou

Vị trí: Tiền đạo

23

Schofl, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

24

Wernitznig, Christopher

Vị trí: Tiền vệ

25

Tauchhammer, Fabian

Vị trí: Hậu vệ

26

Soullbauer, Michael

Vị trí: Hậu vệ

27

Novak, Michael

Vị trí: Hậu vệ

28

Friesenbichler, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

29

Nutz, Gerald

Vị trí: Tiền vệ

30

Hodzic, Amar

Vị trí: Tiền đạo

31

Kofler, Alexander

Vị trí: Thủ môn

32

Soldo, Marko

Vị trí: Thủ môn

34

Schmerbock, Marc

Vị trí: Tiền vệ

37

Schmid, Romano

Vị trí: Tiền vệ

40

Pachernig, Thomas Peter

Vị trí: Thủ môn

47

Kigbu, Ash

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ilzer, Christian

CẦU THỦ

1

Dobnik, Christian

Vị trí: Thủ môn

4

Gollner, Manfred

Vị trí: Hậu vệ

7

Schmitz, Lukas

Vị trí: Hậu vệ

8

Marcel Ritzmaier

Vị trí: Tiền vệ

9

Gschweidl, Bernd

Vị trí: Tiền đạo

10

Liendl, Michael

Vị trí: Tiền vệ

11

Jovanovic, Sasa

Vị trí: Tiền vệ

14

Golles, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

15

Rnic, Nemanja

Vị trí: Hậu vệ

16

Leitgeb, Mario

Vị trí: Tiền vệ

17

Steiger, Joshua

Vị trí: Tiền vệ

19

Sprangler, Sven

Vị trí: Hậu vệ

20

Syla, Bajram

Vị trí: Tiền vệ

21

Avramovic, Bojan

Vị trí: Hậu vệ

22

Koita, Sekou

Vị trí: Tiền đạo

23

Schofl, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

24

Wernitznig, Christopher

Vị trí: Tiền vệ

25

Tauchhammer, Fabian

Vị trí: Hậu vệ

26

Soullbauer, Michael

Vị trí: Hậu vệ

27

Novak, Michael

Vị trí: Hậu vệ

28

Friesenbichler, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

29

Nutz, Gerald

Vị trí: Tiền vệ

30

Hodzic, Amar

Vị trí: Tiền đạo

31

Kofler, Alexander

Vị trí: Thủ môn

32

Soldo, Marko

Vị trí: Thủ môn

34

Schmerbock, Marc

Vị trí: Tiền vệ

37

Schmid, Romano

Vị trí: Tiền vệ

40

Pachernig, Thomas Peter

Vị trí: Thủ môn

47

Kigbu, Ash

Vị trí: Hậu vệ