rs waasland beveren

Beveren - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Freethielstadion | Sức chứa: 13,200

Logo RS Waasland Beveren

HUẤN LUYỆN VIÊN

Custovic, Adnan

CẦU THỦ

1

Swolfs, Anthony

Vị trí: Thủ môn

3

Milan Massop

Vị trí: Hậu vệ

4

Valtteri Moren

Vị trí: Hậu vệ

5

Karlo Lulic

Vị trí: Tiền vệ

Milosevic, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

7

Aleksandar Boljevic

Vị trí: Tiền đạo

8

Bizimana, Djihad

Vị trí: Tiền vệ

9

Forte, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

10

Vanzo, Floriano

Vị trí: Tiền vệ

11

Badibanga, Beni

Vị trí: Tiền đạo

12

Ndao, Mouhamadou

Vị trí: Tiền đạo

13

Verstraete, Louis

Vị trí: Tiền vệ

14

Jubitana, Denzel

Vị trí: Tiền vệ

15

Keita, Paul

Vị trí: Tiền vệ

16

Ndiaye, Cherif

Vị trí: Tiền đạo

19

Gamboa, Alexis

Vị trí: Hậu vệ

22

Ampomah, Nana

Vị trí: Tiền vệ

23

Caufriez, Maximiliano

Vị trí: Hậu vệ

24

Ponnet, Beau

Vị trí: Tiền vệ

24

Rafidine Abdullah

Vị trí: Tiền vệ

25

Liessens, Davino

Vị trí: Hậu vệ

26

Vukotic, Aleksandar

Vị trí: Hậu vệ

28

Foulon, Daam

Vị trí: Hậu vệ

33

Davy Roef

Vị trí: Thủ môn

39

Vellios, Apostolos

Vị trí: Tiền đạo

52

Schrijvers, Jur

Vị trí: Hậu vệ

55

Tuur Dierckx

Vị trí: Tiền đạo

89

Debaty, Kevin

Vị trí: Thủ môn

93

Sadiku, Drilon

Vị trí: Tiền vệ

98

Sula, Din

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Custovic, Adnan

CẦU THỦ

1

Swolfs, Anthony

Vị trí: Thủ môn

3

Milan Massop

Vị trí: Hậu vệ

4

Valtteri Moren

Vị trí: Hậu vệ

5

Karlo Lulic

Vị trí: Tiền vệ

Milosevic, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

7

Aleksandar Boljevic

Vị trí: Tiền đạo

8

Bizimana, Djihad

Vị trí: Tiền vệ

9

Forte, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

10

Vanzo, Floriano

Vị trí: Tiền vệ

11

Badibanga, Beni

Vị trí: Tiền đạo

12

Ndao, Mouhamadou

Vị trí: Tiền đạo

13

Verstraete, Louis

Vị trí: Tiền vệ

14

Jubitana, Denzel

Vị trí: Tiền vệ

15

Keita, Paul

Vị trí: Tiền vệ

16

Ndiaye, Cherif

Vị trí: Tiền đạo

19

Gamboa, Alexis

Vị trí: Hậu vệ

22

Ampomah, Nana

Vị trí: Tiền vệ

23

Caufriez, Maximiliano

Vị trí: Hậu vệ

24

Ponnet, Beau

Vị trí: Tiền vệ

24

Rafidine Abdullah

Vị trí: Tiền vệ

25

Liessens, Davino

Vị trí: Hậu vệ

26

Vukotic, Aleksandar

Vị trí: Hậu vệ

28

Foulon, Daam

Vị trí: Hậu vệ

33

Davy Roef

Vị trí: Thủ môn

39

Vellios, Apostolos

Vị trí: Tiền đạo

52

Schrijvers, Jur

Vị trí: Hậu vệ

55

Tuur Dierckx

Vị trí: Tiền đạo

89

Debaty, Kevin

Vị trí: Thủ môn

93

Sadiku, Drilon

Vị trí: Tiền vệ

98

Sula, Din

Vị trí: Tiền đạo

Kết quả thi đấu RS Waasland Beveren

Huấn luyện viên

Custovic, Adnan

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Bỉ

25/11/1997

3

Hậu vệ

Quốc gia: Hà Lan

01/12/1993

4

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

15/06/1991

5

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

10/05/1996

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

23/06/1996

7

Tiền đạo

Quốc gia: Montenegro

12/12/1995

8

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

12/12/1996

9

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

01/05/1993

10

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

28/04/1994

11

Tiền đạo

Quốc gia: Bỉ

19/02/1996

12

Tiền đạo

Quốc gia: Senegal

19/12/1994

13

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

04/05/1999

14

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

30/11/1999

15

Tiền vệ

Quốc gia: Senegal

23/06/1992

16

Tiền đạo

Quốc gia: Bỉ

23/01/1996

19

Hậu vệ

Quốc gia: Costa Rica

20/03/1999

22

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

02/01/1996

23

Hậu vệ

Quốc gia: Bỉ

16/02/1997

24

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

20/07/1999

24

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

15/01/1994

25

Hậu vệ

Quốc gia: Bỉ

08/04/1999

26

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

22/07/1995

28

Hậu vệ

Quốc gia: Bỉ

23/03/1999

33

Thủ môn

Quốc gia: Bỉ

06/02/1994

39

Tiền đạo

Quốc gia: Hy Lạp

08/01/1992

52

Hậu vệ

Quốc gia: Bỉ

11/03/1997

55

Tiền đạo

Quốc gia: Bỉ

09/05/1995

89

Thủ môn

Quốc gia: Bỉ

12/06/1989

93

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

27/05/2000

98

Tiền đạo

Quốc gia: Bỉ

02/03/1998

728x90
130x300
130x300