rs waasland beveren

Beveren - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Freethielstadion | Sức chứa: 13,200

RS Waasland Beveren

HUẤN LUYỆN VIÊN

Custovic, Adnan
Custovic, Adnan

CẦU THỦ

Valtteri Moren
4

Valtteri Moren

Vị trí: Hậu vệ

Wiegel, Andreas
7

Wiegel, Andreas

Vị trí: Hậu vệ

Bizimana, Djihad
8

Bizimana, Djihad

Vị trí: Tiền vệ

Forte, Francesco
9

Forte, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

Badibanga, Beni
11

Badibanga, Beni

Vị trí: Tiền đạo

Jubitana, Denzel
14

Jubitana, Denzel

Vị trí: Tiền vệ

Asomani, Eric
16

Asomani, Eric

Vị trí: Tiền đạo

Koita, Aboubakary
17

Koita, Aboubakary

Vị trí: Tiền vệ

Heymans, Daan
18

Heymans, Daan

Vị trí: Tiền vệ

Gamboa, Alexis
19

Gamboa, Alexis

Vị trí: Hậu vệ

Lucas Pirard
21

Lucas Pirard

Vị trí: Thủ môn

Vukcevic, Andrija
22

Vukcevic, Andrija

Vị trí: Hậu vệ

Caufriez, Maximiliano
23

Caufriez, Maximiliano

Vị trí: Hậu vệ

Keita, Paul
24

Keita, Paul

Vị trí: Tiền vệ

Liessens, Davino
25

Liessens, Davino

Vị trí: Hậu vệ

Vukotic, Aleksandar
26

Vukotic, Aleksandar

Vị trí: Hậu vệ

Emmers, Xian
27

Emmers, Xian

Vị trí: Tiền vệ

Foulon, Daam
28

Foulon, Daam

Vị trí: Hậu vệ

Verreth, Matthias
29

Verreth, Matthias

Vị trí: Tiền đạo

Agyepong, Thomas
40

Agyepong, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

Gabriel, Brent
44

Gabriel, Brent

Vị trí: Thủ môn

Schrijvers, Jur
52

Schrijvers, Jur

Vị trí: Hậu vệ

Tuur Dierckx
55

Tuur Dierckx

Vị trí: Tiền đạo

Debaty, Kevin
89

Debaty, Kevin

Vị trí: Thủ môn

Sula, Din
98

Sula, Din

Vị trí: Tiền đạo

Milosevic, Stefan
99

Milosevic, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Custovic, Adnan
Custovic, Adnan

CẦU THỦ

Valtteri Moren
4

Valtteri Moren

Vị trí: Hậu vệ

Wiegel, Andreas
7

Wiegel, Andreas

Vị trí: Hậu vệ

Bizimana, Djihad
8

Bizimana, Djihad

Vị trí: Tiền vệ

Forte, Francesco
9

Forte, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

Badibanga, Beni
11

Badibanga, Beni

Vị trí: Tiền đạo

Jubitana, Denzel
14

Jubitana, Denzel

Vị trí: Tiền vệ

Asomani, Eric
16

Asomani, Eric

Vị trí: Tiền đạo

Koita, Aboubakary
17

Koita, Aboubakary

Vị trí: Tiền vệ

Heymans, Daan
18

Heymans, Daan

Vị trí: Tiền vệ

Gamboa, Alexis
19

Gamboa, Alexis

Vị trí: Hậu vệ

Lucas Pirard
21

Lucas Pirard

Vị trí: Thủ môn

Vukcevic, Andrija
22

Vukcevic, Andrija

Vị trí: Hậu vệ

Caufriez, Maximiliano
23

Caufriez, Maximiliano

Vị trí: Hậu vệ

Keita, Paul
24

Keita, Paul

Vị trí: Tiền vệ

Liessens, Davino
25

Liessens, Davino

Vị trí: Hậu vệ

Vukotic, Aleksandar
26

Vukotic, Aleksandar

Vị trí: Hậu vệ

Emmers, Xian
27

Emmers, Xian

Vị trí: Tiền vệ

Foulon, Daam
28

Foulon, Daam

Vị trí: Hậu vệ

Verreth, Matthias
29

Verreth, Matthias

Vị trí: Tiền đạo

Agyepong, Thomas
40

Agyepong, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

Gabriel, Brent
44

Gabriel, Brent

Vị trí: Thủ môn

Schrijvers, Jur
52

Schrijvers, Jur

Vị trí: Hậu vệ

Tuur Dierckx
55

Tuur Dierckx

Vị trí: Tiền đạo

Debaty, Kevin
89

Debaty, Kevin

Vị trí: Thủ môn

Sula, Din
98

Sula, Din

Vị trí: Tiền đạo

Milosevic, Stefan
99

Milosevic, Stefan

Vị trí: Tiền vệ