waasland-beveren

Beveren - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Freethielstadion | Sức chứa: 13,200

Waasland-Beveren

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mercier, Arnaud
Mercier, Arnaud

CẦU THỦ

Moren, Valtteri
4

Moren, Valtteri

Vị trí: Hậu vệ

Tshibola, Aaron
6

Tshibola, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

Wiegel, Andreas
7

Wiegel, Andreas

Vị trí: Hậu vệ

Bizimana, Djihad
8

Bizimana, Djihad

Vị trí: Tiền vệ

Durmishaj, Fiorin
9

Durmishaj, Fiorin

Vị trí: Tiền đạo

Kobayashi, Yuki
10

Kobayashi, Yuki

Vị trí: Tiền vệ

Badibanga, Beni
11

Badibanga, Beni

Vị trí: Tiền đạo

Jackers, Nordin
13

Jackers, Nordin

Vị trí: Thủ môn

Jubitana, Denzel
14

Jubitana, Denzel

Vị trí: Tiền vệ

Asomani, Eric
16

Asomani, Eric

Vị trí: Tiền đạo

Koita, Aboubakary
17

Koita, Aboubakary

Vị trí: Tiền vệ

Heymans, Daan
18

Heymans, Daan

Vị trí: Tiền vệ

Gamboa, Alexis
19

Gamboa, Alexis

Vị trí: Hậu vệ

Pirard, Lucas
21

Pirard, Lucas

Vị trí: Thủ môn

Vukcevic, Andrija
22

Vukcevic, Andrija

Vị trí: Hậu vệ

Caufriez, Maximiliano
23

Caufriez, Maximiliano

Vị trí: Hậu vệ

Keita, Paul
24

Keita, Paul

Vị trí: Tiền vệ

Liessens, Davino
25

Liessens, Davino

Vị trí: Hậu vệ

Vukotic, Aleksandar
26

Vukotic, Aleksandar

Vị trí: Hậu vệ

Emmers, Xian
27

Emmers, Xian

Vị trí: Tiền vệ

Foulon, Daam
28

Foulon, Daam

Vị trí: Hậu vệ

Verreth, Matthias
29

Verreth, Matthias

Vị trí: Tiền đạo

Agyepong, Thomas
40

Agyepong, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

Gabriel, Brent
44

Gabriel, Brent

Vị trí: Thủ môn

Schryvers, Jur
52

Schryvers, Jur

Vị trí: Hậu vệ

Dierckx, Tuur
55

Dierckx, Tuur

Vị trí: Tiền đạo

De Mey, Milan
88

De Mey, Milan

Vị trí: Tiền vệ

Sula, Din
98

Sula, Din

Vị trí: Tiền đạo

Milosevic, Stefan
99

Milosevic, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mercier, Arnaud
Mercier, Arnaud

CẦU THỦ

Moren, Valtteri
4

Moren, Valtteri

Vị trí: Hậu vệ

Tshibola, Aaron
6

Tshibola, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

Wiegel, Andreas
7

Wiegel, Andreas

Vị trí: Hậu vệ

Bizimana, Djihad
8

Bizimana, Djihad

Vị trí: Tiền vệ

Durmishaj, Fiorin
9

Durmishaj, Fiorin

Vị trí: Tiền đạo

Kobayashi, Yuki
10

Kobayashi, Yuki

Vị trí: Tiền vệ

Badibanga, Beni
11

Badibanga, Beni

Vị trí: Tiền đạo

Jackers, Nordin
13

Jackers, Nordin

Vị trí: Thủ môn

Jubitana, Denzel
14

Jubitana, Denzel

Vị trí: Tiền vệ

Asomani, Eric
16

Asomani, Eric

Vị trí: Tiền đạo

Koita, Aboubakary
17

Koita, Aboubakary

Vị trí: Tiền vệ

Heymans, Daan
18

Heymans, Daan

Vị trí: Tiền vệ

Gamboa, Alexis
19

Gamboa, Alexis

Vị trí: Hậu vệ

Pirard, Lucas
21

Pirard, Lucas

Vị trí: Thủ môn

Vukcevic, Andrija
22

Vukcevic, Andrija

Vị trí: Hậu vệ

Caufriez, Maximiliano
23

Caufriez, Maximiliano

Vị trí: Hậu vệ

Keita, Paul
24

Keita, Paul

Vị trí: Tiền vệ

Liessens, Davino
25

Liessens, Davino

Vị trí: Hậu vệ

Vukotic, Aleksandar
26

Vukotic, Aleksandar

Vị trí: Hậu vệ

Emmers, Xian
27

Emmers, Xian

Vị trí: Tiền vệ

Foulon, Daam
28

Foulon, Daam

Vị trí: Hậu vệ

Verreth, Matthias
29

Verreth, Matthias

Vị trí: Tiền đạo

Agyepong, Thomas
40

Agyepong, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

Gabriel, Brent
44

Gabriel, Brent

Vị trí: Thủ môn

Schryvers, Jur
52

Schryvers, Jur

Vị trí: Hậu vệ

Dierckx, Tuur
55

Dierckx, Tuur

Vị trí: Tiền đạo

De Mey, Milan
88

De Mey, Milan

Vị trí: Tiền vệ

Sula, Din
98

Sula, Din

Vị trí: Tiền đạo

Milosevic, Stefan
99

Milosevic, Stefan

Vị trí: Tiền vệ