rs waasland beveren

Beveren - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Freethielstadion | Sức chứa: 13,200

Logo RS Waasland Beveren

HUẤN LUYỆN VIÊN

Custovic, Adnan

CẦU THỦ

1

Swolfs, Anthony

Vị trí: Thủ môn

3

Milan Massop

Vị trí: Hậu vệ

4

Valtteri Moren

Vị trí: Hậu vệ

5

Karlo Lulic

Vị trí: Tiền vệ

7

Aleksandar Boljevic

Vị trí: Tiền đạo

8

Bizimana, Djihad

Vị trí: Tiền vệ

9

Forte, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

10

Vanzo, Floriano

Vị trí: Tiền vệ

11

Badibanga, Beni

Vị trí: Tiền đạo

13

Verstraete, Louis

Vị trí: Tiền vệ

14

Jubitana, Denzel

Vị trí: Tiền vệ

15

Keita, Paul

Vị trí: Tiền vệ

16

Asomani, Eric

Vị trí: Tiền đạo

18

Oscar Threlkeld

Vị trí: Hậu vệ

19

Gamboa, Alexis

Vị trí: Hậu vệ

22

Ampomah, Nana

Vị trí: Tiền vệ

23

Caufriez, Maximiliano

Vị trí: Hậu vệ

24

Ponnet, Beau

Vị trí: Tiền vệ

25

Liessens, Davino

Vị trí: Hậu vệ

26

Vukotic, Aleksandar

Vị trí: Hậu vệ

27

Aalillou, Anas

Vị trí: Tiền vệ

28

Foulon, Daam

Vị trí: Hậu vệ

31

Franko Andrijasevic

Vị trí: Tiền vệ

33

Davy Roef

Vị trí: Thủ môn

39

Vellios, Apostolos

Vị trí: Tiền đạo

52

Schrijvers, Jur

Vị trí: Hậu vệ

55

Tuur Dierckx

Vị trí: Tiền đạo

89

Debaty, Kevin

Vị trí: Thủ môn

93

Sadiku, Drilon

Vị trí: Tiền vệ

98

Sula, Din

Vị trí: Tiền đạo

99

Milosevic, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Custovic, Adnan

CẦU THỦ

1

Swolfs, Anthony

Vị trí: Thủ môn

3

Milan Massop

Vị trí: Hậu vệ

4

Valtteri Moren

Vị trí: Hậu vệ

5

Karlo Lulic

Vị trí: Tiền vệ

7

Aleksandar Boljevic

Vị trí: Tiền đạo

8

Bizimana, Djihad

Vị trí: Tiền vệ

9

Forte, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

10

Vanzo, Floriano

Vị trí: Tiền vệ

11

Badibanga, Beni

Vị trí: Tiền đạo

13

Verstraete, Louis

Vị trí: Tiền vệ

14

Jubitana, Denzel

Vị trí: Tiền vệ

15

Keita, Paul

Vị trí: Tiền vệ

16

Asomani, Eric

Vị trí: Tiền đạo

18

Oscar Threlkeld

Vị trí: Hậu vệ

19

Gamboa, Alexis

Vị trí: Hậu vệ

22

Ampomah, Nana

Vị trí: Tiền vệ

23

Caufriez, Maximiliano

Vị trí: Hậu vệ

24

Ponnet, Beau

Vị trí: Tiền vệ

25

Liessens, Davino

Vị trí: Hậu vệ

26

Vukotic, Aleksandar

Vị trí: Hậu vệ

27

Aalillou, Anas

Vị trí: Tiền vệ

28

Foulon, Daam

Vị trí: Hậu vệ

31

Franko Andrijasevic

Vị trí: Tiền vệ

33

Davy Roef

Vị trí: Thủ môn

39

Vellios, Apostolos

Vị trí: Tiền đạo

52

Schrijvers, Jur

Vị trí: Hậu vệ

55

Tuur Dierckx

Vị trí: Tiền đạo

89

Debaty, Kevin

Vị trí: Thủ môn

93

Sadiku, Drilon

Vị trí: Tiền vệ

98

Sula, Din

Vị trí: Tiền đạo

99

Milosevic, Stefan

Vị trí: Tiền vệ